rutte bilderberg

Geheimzinnige Bilderberg-conferentie in Washington roept vragen op

Politiekjun 06 2022, 16:39
Koning Willem-Alexander was deze week samen met premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra  aanwezig bij de Bilderberg-conferentie die dit jaar in de Verenigde Staten werd gehouden. Deze conferentie heeft tot 5 juni geduurdNet als bij veel Nederlanders roepen de WEF bijeenkomsten en Bilderberg-conferenties veel vragen op. Wat wordt daar besproken? En met welk mandaat gaan het staatshoofd en de regeringsleiders daar heen? 
In de Kamer maken FVD en BVNL zich erg druk om de kabinetsdelegaties die deze bijeenkomsten bezoeken. Deze bijeenkomsten blinken uit in achterkamertjes overleggen. Totaal geen transparantie over de zaken die daar besproken worden. Tijd dus voor opheldering!
Van Haga: ''De Bilderberg-conferenties zijn niet meer van deze tijd''
“De Bilderberg-conferenties zijn niet meer van deze tijd en hebben bovendien ook geen enkel mandaat. De kiezer zit niet te wachten op deze ondemocratische politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter, waarbinnen een klein groepje welgestelden uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld over ons denkt te kunnen beslissen”, aldus Tweede Kamerlid Wybren van Haga (BVNL), die wil dat de Bilderberg-conferenties volledig transparant worden, mét mandaat van het parlement. “Wil men dat niet, is het wat BVNL betreft de laatste keer geweest dat er Nederlandse delegatie aanwezig is geweest.”
BVNL heeft de nodige vragen over de Bilderberg-conferentie aan de premier Rutte en de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra. Hier volgt een relaas van de belangrijkste vragen aan het duo. BVNL wil weten wat er op de Bilderberg-conferentie is besproken. En welke beslissingen er op de Bilderberg-conferentie zijn genomen. Heeft de Nederlandse belastingbetaler meebetaald aan de trip van de Nederlandse delegatie? BVNL wil graag het totale kostenplaatje van deze geheimzinnige reis. BVNL vraagt aan het duo of zij ook van mening zijn dat het niet meer van tijd is dat een klein groepje welgestelden uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld over ons denkt te kunnen beslissen. Tot slot stellen zij of de premier Rutte en minister Hoekstra bereid zijn om volledige transparantie te verschaffen over de Bilderberg-conferentie. Zo niet dan doet BVNL de klemmende oproep aan het kabinet om geen Nederlandse delegaties af te vaardigen.
Van Houwelingen: ''Het is bizar dat Rutte en Hoekstra op een individuele uitnodiging naar de Bilderberg-conferentie gaan''
Tweede Kamerlid Pepijn van Houwelingen (FVD) vindt het is bizar dat Rutte en Hoekstra op een individuele uitnodiging naar de Bilderberg-conferentie gaan en zich hierachter verschuilen zodat zij geen openheid van zaken hoeven te geven. ''Het is waanzin dat de mainstream media hier geen aandacht aan besteden en dit geruisloos laten passeren. Daarom is het goed dat Ongehoord Nieuws (Omroep Ongehoord Nederland) en De Dagelijkse Standaard hier wel tijd voor vrij maken'', aldus Pepijn van Houwelingen.
FVD heeft de volgende vragen gesteld waar zij opheldering over willen hebben van Rutte en Hoekstra. Op welke conferentiedagen waren zij aanwezig? Waarom zijn de premier en minister van Buitenlandse Zaken aanwezig bij deze conferentie? Bij welke sessies (of gespreksonderwerpen) waren de premier en/of minister van Buitenlandse Zaken aanwezig en waarom? Welke onderwerpen werden bij deze sessies besproken? Kan de minister een beschrijving geven van de verschillende meningen die bij die sessies zoal ter tafel kwamen? Of was er sprake van een (breed gedeelde) consensus? Zo ja, wat was die consensus? Wat was bij de sessies waar de premier en/of minister van Buitenlandse Zaken aanwezig waren de (eventuele) inbreng van Nederlandse zijde? Kunnen we de notulen en (gespreks)verslagen ontvangen van de sessies en gesprekken waar de Nederlandse premier en/of minister van Buitenlandse Zaken bij aanwezig waren? Zo nee, waarom niet? 
Het kabinet zal waarschijnlijk op deze manier antwoorden op de vragen van BVNL en FVD. ''Het kabinet maakt van deze bijeenkomsten geen gespreksverslagen. U moet deze conferenties zien als informele bijeenkomsten waar onder het genot van een hapje en een drankje over zaken wordt gesproken die spelen in de wereld. Natuurlijk worden er hier geen beslissingen genomen daar hebben wij geen mandaat voor.'' Ieder mens met gezond verstand weet wel beter. Op de Bilderberg-conferenties worden de horloges wel degelijk op elkaar afgestemd.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten