screen shot 2023 05 16 at 123259

Kijk! Johan Dessing sloopt de nieuwe pandemiewet: 'Arsenaal aan vrijheidsbeperkende maatregelen'

Politiekmei 16 2023, 15:00
In de Eerste Kamer wordt gisteren de nieuwe permanente pandemiewet behandeld. Een wet die de rechten van burgers enorm beperkt, en die de overheid schier onbeperkte macht geeft om in te grijpen bij een verklaarde pandemie. Johan Dessing, FVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, heeft op schitterende wijze de vloer aangeveegd met deze belachelijke wet.
Volgens Dessing zou de nieuwe pandemiewet het kabinet, als verlengstuk van de niet-democratisch gekozen World Health Organization - een mandaat van ongekend proporties verschaffen. Het is niets meer of minder dan een wapenarsenaal om met een kanon op een mug te kunnen schieten.
De minister krijgt hiermee namelijk, zei Dessing, toegang tot een 'gereedschapskist' waarmee álle draconische, disproportionele maatregelen, die we kennen uit de coronaperiode, op elk gewenst moment kunnen worden ingevoerd - zonder tussenkomst van de Tweede Kamer.
"We staan vandaag in dit parlement op het punt om een historische vergissing te begaan die zijn weerga niet kent," aldus Dessing. "De eerste wijziging van de Wet publieke gezondheid is namelijk de opmaat naar een totalitaire staat waarbij de minister van VWS een onbeperkte macht krijgt toegedicht die effectief niet onder parlementaire controle staat."
Dessing maakte duidelijk dat de overheid speciale maatregelen kan nemen om ziekten te bestrijden. Als voorbeelden daarvan noemde hij onder meer het gedwongen dragen van mondkapjes, het gedwongen sluiten van publieke plaatsen en evenementen, en een test- en quarantaineplicht.
Dit zijn niet alleen extreem vergaande maatregelen. Het zijn ook nog eens maatregelen die niet werken. Verreweg de meeste maatregelen van het kabinet - maatregelen die nu weer klaar staan bij een nieuwe 'pandemie' - werken gewoon niet. Nou ja, niet in het tegengaan van een pandemie. Ze zijn wél heel effectief wat betreft het isoleren van mensen en het vernietigen van onze economie.
Steun DDS op BackMe: samen pakken we het mediakartel aan. Deze steun is heel nuttig in deze zware economische tijden. Steun ons dus! Dat kan met een groter of een kleiner bedrag... en help ons het partijkartel en het mediakartel te slopen.
Dessing gaf zijn toespraak niet alleen voor de FVD-fractie, maar ook voor de fractie-Frentrop - een fractie die zich eerder afsplitste van FVD toen er weer eens een lege nepcontroverse was. Dat Frentrop wilde dat Dessing ook het woord voor zijn fractie voerde maakt duidelijk dat er in de Eerste Kamer grote onvrede is over de pandemiewet vanuit álle fracties die tenminste enigszins in staat zijn kritisch te denken.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten