shanklin signs during 2020 covid 19 outbreak 02

Kritiek van Maurice de Hond op het vertrouwen in voorspellende modellen voor pandemiebeleid

Politiekokt 01 2023, 14:00
Een recent rapport van de Britse gezondheidsinstantie UKHSA (United Kingdom Health Security Agency) werpt twijfels op over de effectiviteit van niet-farmaceutische maatregelen (NPI's), zoals lockdowns, bij de bestrijding van Covid-19 in Engeland. Deze bevindingen hebben de aandacht getrokken van de Nederlandse opiniepeiler en statisticus, Maurice de Hond, die al geruime tijd kritisch is over de aanpak van de pandemie door Nederlandse overheid en gezondheidsinstanties.
In zijn artikel richt De Hond zich niet alleen op de effectiviteit van NPI's, maar ook op de rol van modellen in de besluitvorming rond Covid-19. Hij betoogt dat de Nederlandse overheid en gezondheidsinstanties te sterk vertrouwden op modellen om de impact van de pandemie te voorspellen en beleid te formuleren. Volgens De Hond hebben deze modellen een vertekend beeld gegeven van de situatie en de effecten van maatregelen.
Een kernpunt van De Honds kritiek is het ontbreken van een "seizoenseffect" bij Covid-19 in de modellen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het OMT (Outbreak Management Team). Hij stelt dat het model geen rekening hield met het feit dat de kans op besmetting met Covid-19 in de lente en zomer aanzienlijk kleiner is dan in de herfst en winter, vergelijkbaar met de seizoensgebonden griep. Hierdoor werden volgens De Hond overdreven voorspellingen van IC-opnames gedaan als er geen maatregelen zouden worden genomen.
Een voorbeeld dat De Hond aanhaalt, betreft uitspraken van Jaap van Dissel, directeur van het RIVM, in juni 2020. Van Dissel verklaarde destijds dat de genomen maatregelen in Nederland 35.000 IC-opnames hadden voorkomen. Dit werd afgeleid van het RIVM-model, dat voorspelde dat Nederland zonder maatregelen 38.000 IC-opnames zou hebben gehad, terwijl er uiteindelijk slechts 3.000 waren. De Hond betoogt dat deze berekening te simplistisch was vanwege het ontbreken van seizoensaanpassingen.
De Hond benadrukt het belang van een kritische benadering van modellen en gegevens in de besluitvorming rond Covid-19. Modellen zijn benaderingen van de werkelijkheid en moeten worden gevalideerd en aangepast aan de realiteit. Hij pleit voor openheid en transparantie bij het delen van gegevens en modellen, zodat andere wetenschappers deze kunnen beoordelen en corrigeren waar nodig.
Het debat over de effectiviteit van Covid-19-maatregelen en de rol van modellen blijft voortduren. Maurice de Hond heeft met zijn kritische benadering een belangrijke stem toegevoegd aan dit debat, en zijn recente reactie op het Britse rapport benadrukt het belang van voortdurende evaluatie en aanpassing van strategieën om de verspreiding van Covid-19 te beheersen.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten