pvda congres 2023 52672452956

Mei Li Vos (PvdA) werpt zich op als kandidaat voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer

Politiekjun 23 2023, 22:30
PvdA’er Mei Li Vos heeft aangekondigd dat ze zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap van de Eerste Kamer. In een brief aan de Kamerleden benadrukte Vos het belang van het werk in de senaat bij het beschermen en onderhouden van de democratische rechtsstaat.
Ze wees erop dat de Eerste Kamer voor burgers soms de laatste instantie is waar ze naartoe kunnen met bezwaren of twijfels. Vos gelooft dat een goed en grondig debat essentieel is voor de democratie en ze ziet het voorzitterschap als een geweldige taak om daaraan bij te dragen. Vos was de afgelopen jaren fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor de PvdA. Onlangs fuseerde de PvdA-senaatsfractie met GroenLinks onder leiding van Paul Rosemöller, waarbij Vos als vice-fractievoorzitter fungeert.
Vos pleit voor een scherp en inhoudelijk debat, maar ze wil ingrijpen bij persoonlijke aanvallen, omdat die afleiden van de inhoud. Ze heeft ook aangegeven dat ze bereid is te kijken naar mogelijke aanpassingen in de inrichting van het Eerste Kamer-gebouw, zoals een nieuwe kamerindeling of een ruimte voor een lees- en koffiekamer.
Op dinsdag zullen de leden van de Eerste Kamer een nieuwe voorzitter kiezen. Vos kan mogelijk de strijd aangaan met Jan Anthonie Bruijn, de huidige voorzitter van de Eerste Kamer die recent in opspraak raakte vanwege beschuldigingen van autoritair gedrag door ambtenaren. Bruijn heeft zijn spijt betuigd over de situatie. Hoewel Bruijn nog niet officieel heeft aangekondigd zich opnieuw kandidaat te stellen, kan hij in ieder geval rekenen op de steun van de senaatsfractie van BBB.
De kans dat Vos daadwerkelijk gekozen wordt als voorzitter van de Eerste Kamer lijkt niet bijzonder groot, gezien de voorkeur van BBB voor Bruijn, zoals eerder vermeld. Als de VVD'er besluit om zich kandidaat te stellen, is het zeer waarschijnlijk dat hij opnieuw de positie van voorzitter zal bekleden in de komende periode. De uitkomst van de strijd tussen Vos en mogelijk Bruijn zal sterk afhangen van de steun die ze krijgen van verschillende fracties, wat een cruciale rol zal spelen in de uiteindelijke beslissing.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen het de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten