thierry baudet dh 00022 dds websize

Pats! FVD stelt Kamervragen over AIVD-smeercampagne

Politiekfeb 23 2023, 17:15
Forum voor Democratie vindt het terecht volkomen onacceptabel dat de AIVD informatie lekt aan de linkse kartelkrant De Volkskrant in een poging om FVD vlak voor de Provinciale Statenverkiezingen zwart te maken. Daarom heeft FVD bij monde van partijleider Thierry Baudet felle Kamervragen ingediend... met de eis dat de minister álle informatie vrijgeeft tussen de AIVD en de media. Want dat er onderling hechte banden zijn is nu wel héél duidelijk gemaakt.
Zoals wij vanmorgen al duidelijk maakten in ons artikel over het wanstaltige verhaal in de Volkskrant is dat verhaal weinig meer of minder dan een poging om FVD zwart te maken. Laster. Een bewuste poging om FVD te beschadigen met de Eerste Kamer- en dus de Provinciale Statenverkiezingen in aantocht. 
FVD vindt hier dan ook het één en ander van. Fractieleider Thierry Baudet eist tekst en uitleg van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Defensie over contacten tussen de AIVD en de Nederlandse pers. 
Het belangrijkste punt van Baudet is, natuurlijk, dat het ronduit bizar is dat de AIVD blijkbaar zo'n hechte band heeft met journalisten. Hij wil dan ook weten hoe ver die banden precies gaan, hoeveel informatie er wordt gegeven aan media, en óver wie.
Vervolgens wil Baudet graag horen van de ministers of zij het normaal vinden dat de AIVD dit soort dingen doet. Dat de CIA politici met 'de verkeerde kleur' regelmatig ondermijnt wisten we al. Maar blijkbaar doet de AIVD dat dus ook, in óns land. De vraag is daarom: wat vindt de minister daarvan? En als die dit abnormaal vindt, wat gaat de minister hier dan aan doen?
Tenslotte, en dit is het belangrijkste, wil FVD dat minister Hanke Bruins Slot en/of minister Kajsa Ollongren de communicatie tussen de AIVD, MIVD en NCTV met de media "aan de Kamer doen toekomen."
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Dat laatste is natuurlijk een voorstel dat bepaald niet met vreugde onthaald wordt door a) de politiek en b) de inlichtingendiensten. Want dat die communicatie er is, staat buiten kijf. Alleen is dat hartstikke illegaal. Het is letterlijk het beïnvloeden van de politiek en in dit geval zelfs, gezien de timing, van de verkiezingen.
Alle vragen aan minister van BiZa Bruins Slot en minister van Defensie Ollongren:
  1. Is de Minister bekend met het artikel (“AIVD waarschuwde Baudet voor Russische beïnvloeding”) d.d. 23 februari in de Volkskrant?
  2. Aan welke overheidsinstanties en externe organisaties verstrekt de AIVD inlichtingen, dan wel informatie over inlichtingen, dan wel informatie over haar activiteiten, dan wel resultaten van onderzoeken?
  3. In hoeverre verstrekt de AVID inlichtingen, dan wel informatie over inlichtingen, dan wel informatie over haar activiteiten, dan wel resultaten van onderzoeken aan de Nederlandse pers (zie citaat uit artikel van de Volkskrant: “Een bron binnen de AIVD ontkent ook dat er in 2020 is vastgesteld dat er een financiële connectie is tussen FVD en Rusland.”)?
  4. Vind de Minister dat het verschaffen van inlichtingen, dan wel informatie over inlichtingen, dan wel informatie over haar activiteiten, dan wel resultaten van onderzoeken aan Nederlandse journalistieke organisaties behoort tot de doelstellingen van de AIVD? Zo ja, waarom? Zo nee, is de Minister voornemens om maatregelen te nemen naar aanleiding van dit incident?
  5. Is de Minister op de hoogte van contacten tussen de AIVD en andere kranten dan de Volkskrant (waaronder, maar niet beperkt tot NRC, AD, Telegraaf, Parool)?
  6. Is de Minister op de hoogte van contacten tussen de AIVD en televisie- en radio-omroepen?
  7. Kan de Minister alle communicatie tussen de AIVD, MIVD, NCTV en media aan de Kamer doen toekomen?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten