Pieter Omtzigt 9O1A6908

Pieter Omtzigt gaat vanavond naar Albergen: 'Dit beleid ondermijnt het draagvlak voor opvang asielzoekers''

Politiekaug 18 2022, 18:01
Onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt laat weten op Twitter dat hij vanavond naar Albergen gaat. Hij wil daar graag in gesprek met lokale bestuurders én burgers over het plan van het Rijk en het COA om allerlei asielzoekers onder te brengen in een door het COA-gekocht hotel. Omtzigt vindt de wijze waarop de regering dit gedaan heeft volkomen onacceptabel en eist dat minister Eric van den Burg (VVD) óók op pad gaat om tekst en uitleg te geven.
Pieter Omtzigt gaat vanavond op pad naar Albergen waar de regering gewoon zo even besloten heeft een hotelletje op te kopen om daar een asielzoekersopvang van te maken. Dit terwijl de lokale bevolking én de gemeente Tubbergen zelf dat helemaal niet willen - en dat ook nog eens duidelijk kenbaar hebben gemaakt.
Nou is dat voor hem niet al te ver, want de man woont natuurlijk in het Twentse gebied, maar toch; de lokale bevolking zal zijn bezoek ongetwijfeld op prijs stellen.
De onafhankelijke parlementariër gaat langs om "in gesprek te gaan over het besluit van de regering om zonder overleg een groot AZC te openen." Hij heeft de regering hier dan ook al meteen een aantal vragen over gesteld; vragen waarop hij zo snel mogelijk antwoord wil hebben.
De vragen vindt je helemaal onderaan dit artikel. Opmerkelijk eraan is dat hij het kabinet onder meer confronteert met uitspraken van de regering zelf. Want, niet schrikken, het lijkt erop dat de regering wéér enkele leugentjes heeft verteld over hoe het omgaat met dit soort asielproblematiek.
"Het Rijk vindt het ook bij de inzet van het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium van het allergrootste belang om goed met de gemeente samen te werken en om de gemeenteraad en de omwonenden goed te betrekken en te informeren," schreef het kabinet namelijk eerder. "Dit is ook in het belang van de gemeente, de inwoners en de asielzoekers die uiteindelijk op de locatie komen. Het investeren in het draagvlak en de dialoog met de gemeente blijft onverkort de inzet."
Goed nieuws! DDS heeft nu een eigen app voor iPhone en iPad, en voor Android-toestellen. Download de app gratis en voor niets in de AppStore of in Google Play voor Android, en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Oh, en als je de app hebt gedownload, laat dan even een 5-sterren recensie achter alsjeblieft. Dat is enorm belangrijk!
Ja, dat klopt he. Maar waarom is dat hier dan niet gebeurt? Kán het zijn dat het Rijk begreep dat de gemeente gewoon niet akkoord zou gaan - wat het recht van de gemeente is, trouwens - en dacht: die lui kunnen m'n jeweetwel kussen, wij doen wat we willen?

De Vragen

Vragen van het lid Omtzigt aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister voor Wonen over de aangekondigde aanwijzing van een locatie in Albergen als asielzoekerscentrum
1. Kunt u aangeven op welke communicatie er tussen de gemeente Tubbergen (ambtelijk en politiek) heeft plaatsgevonden sinds April over de mogelijkheid tot het opvangen van asielzoekers in de gemeente Tubbergen? Kunt u alle relevant brieven en gespreksverslagen openbaar maken?
2. Op welk moment heeft het COA het pand in Albergen gekocht en op welk moment is dat aan de gemeente meegedeeld?
3. Kunt u precies uiteenzetten hoe de procedure onder artikel 3.2 Besluit omgevingsrecht (waarschijnlijk wordt de optie onder b bedoeld) in de praktijk werkt? Op welk moment in de procedure is er sprake van inspraak en bezwaarrecht van gemeente en van omwonenden en andere belanghebbenden?
4. Op welk moment is er sprake van inspraak (wettelijk verplicht of niet) in deze procedure? Is het mogelijk dat inspraak nog leidt tot bijstelling van de plannen of nadere toezeggingen aan omwonenden?
5. Op welk moment moet en gekozen volksvertegenwoordiging (Staten-Generaal, provinciale staten of gemeenteraad) onder de gekozen procedure instemmen?
6. Kunt u de vergunningsaanvraag van het COA voor een AOC - inclusief plannen voor extra units en inclusief de onderbouwing van het nationale belang - zo spoedig mogelijk openbaar maken, zodat duidelijk is wat de plannen precies behelzen?
7. Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef: "Het Rijk vindt het ook bij de inzet van het ruimtelijk ordeningsinstrumentarium van het allergrootste belang om goed met de gemeente samen te werken en om de gemeenteraad en de omwonenden goed te betrekken en te informeren. Dit is ook in het belang van de gemeente, de inwoners en de asielzoekers die uiteindelijk op de locatie komen. Het investeren in het draagvlak en de dialog met de gemeente blijft onverkort de inzet."
8. Deelt u de mening dat het heel belangrijk is dat een burgemeester en wethouder die besluiten dat er een AZC in een dorp of wijk gevestigd kan worden, dat de person die dat besluit genomen heeft, dat besluit ook toelicht in de gemeenteraad en bij de omwonenden?
9. Deelt u de mening dat u met deze wijze van aankondigen, het draagvlak voor opvang van asielzoekers en vluchtelingen beschadigt, de problemen niet oplost en de verhoudingen tussen de medeoverheden en overheid en burgers onder druk zet?
10. Bent u bereid om het gesprek met de gemeenteraad en de omwonenden zelf aan te gaan de komende twee weken om uw (voorgenomen!) besluit rechtstreeks aan hen toe te lichten?
11. Kunt u aangeven waarom u Tubbergen een 'weigergemeente' genoemd heeft? (bron: Tubantia 18 augustus)? Kunt u daarbij ingaan op de inspanningen in de gemeente Tubbergen en de regio Noord-Oost-Twente in de afgelopen 1,5 jaar?
12. Klopt het dat de eerste bewoners half september zullen arriveren (bron: https://nos.nl/artikel/2441099-coa-koopcontract-voor-hotel-in-albergen-is-al-getekend)?
13. Zijn er plannen/vergunningen voor brandveiligheid (nu een locatie met 39 hotelkamers geschikt gemaakt word voor de opvang van 300 bewoners) en plekken in scholen (inclusief schakelklassen) voor kinderen?
14. Hoeveel extra structurele opvangplekken voor asielzoekers wilt u de komende 12 maanden realiseren in gemeentes? En op welke manier gaat u dat doen?
15. Hoeveel statushouders zullen de komende 12 maanden huisvestiging nodig hebben?
16. Welke additionele maatregelen heeft u genomen in de sociale woningbouw, waar grote tekorten en lange wachtrijen zijn, om voor permanente extra huisvesting te zorgen zodat de bestaande wachtlijsten voor veel mensen niet verder oplopen?
17. Wat is uw plan om structureel uit deze opvangcrisis te komen?
18. Kunt u deze vragen één voor één en binnen twee weken beantwoorden?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten