Ralf Dekker (FVD): 'Laten wij ons niet te veel voor het karretje van anderen sparren in de internationale politiek?'

Politiekjan 22, 12:00
FVD-Tweede Kamerlid Ralf Dekker heeft bij een commissievergadering over buitenlandse zaken de vloer aangeveegd met het buitenlandbeleid van het partijkartel. Want, zegt hij, Nederland laat zich al jaren voor het karretje spannen van andere landen. Dit terwijl het Nederlandse kabinet ónze belangen moet behartigen. Niet meer, niet minder.
"Zijn wij in Nederland bij het buitenlandsbeleid wel voldoende met het Nederlandse belang bezig?" begon Dekker zijn inbreng. "Laten we ons niet te veel voor het karretje spannen van anderen. En spelen we niet te veel de dominee of de politieagent in zaken die ons strikt genomen niet aangaan?"
Vervolgens zei Dekker dat hij "dezelfde patronen" ziet terugkomen bij een aantal internationale hoofdpijndossiers: Oekraïne, Iran, en het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. Steeds weer bemoeit Nederland zich ermee op een manier die je de indruk geeft dat de nationale belangen op het spel staan. Maar dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Sterker nog, heel vaak wordt óns nationaal belang ondermijnd doordat we het standpunt en de bemoeizuchtig van Amerika 1-op-1 overnemen.

Oekraïne

In Oekraïne loopt het conflict duidelijk uit op een "conflict tussen Rusland en de NAVO," aldus Dekker terecht. De Oekraïense regering zei onlangs zelfs al dat hun land 'de facto' eigenlijk gewoon al lid is, of in ieder geval zo behandeld wordt. En nu gaan er in Nederland én daarbuiten stemmen op dat Oekraïne snel lid zou moeten worden zodat dit officieel gemaakt wordt. "Kissinger zei zoiets deze week bij het World Economic Forum en de premier van Finland was hier ook heel uitgesproken over," aldus Dekker.
Gek. Want dit is natuurlijk helemaal niet in het Nederlandse belang. Wat dat wel is? "Met diplomatieke middelen alles op alles zetten om een staakt-het-vuren te bereiken en het bloedvergieten te beëindigen," legde de FVD'er daarop uit. Vervolgens moet er een soort Minsk 2-akkoord komen. Dat wordt problematisch omdat Rusland geen enkele reden heeft om het Westen nog te vertrouwen - na het bewust gebruiken van Minsk 1 om Rusland uiteindelijk een oorlog in te kunnen lokken. Maar toch. Dít is wat in óns belang is. Zo'n vredespoging.
Maar waar sturen onze zogenaamde 'bondgenoten' en natuurlijk ons knettergekke kabinet op aan? Op een directe confrontatie tussen Rusland én de NAVO. Door de oorlog tussen de NAVO en Rusland officieel te maken. "De waanzin regeert," zegt Dekker daar logischerwijs over.

Armenië/Azerbeidzjan

Maar er zijn meer belangrijke onderwerpen, aldus Dekker. Bijvoorbeeld het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan in Ngorno-Karabagh. Voorheen speelde Rusland daar een positieve, stabiliserende rol in, maar tegenwoordig is het land daar niet meer mee bezig. En dus is het daar onrustiger.
Alleen moet je je dan afvragen: ja dus? Wat maakt ons dat uit? Welk belang van ons is erbij gediend dat die provincie ofwel toebehoort aan de Azeri's of juist aan de Armeniërs? "Het is eenvoudig gezegd gewoon onze zaak niet," legt Dekker daarom juist uit.

Iran

Wat Iran betreft: de berichtgeving over dat land "wordt ongetwijfeld sterk negatief aangezet," al was het maar omdat dat land een bondgenoot is van Rusland, wat volgens de boven-ons-gestelden tegenwoordig onze Grote Aartsvijand is. "Economische sancties knevelen dit land en haar bevolking al vele jaren. In de pers wordt Iran, dat veertig keer zo groot is als Nederland, met 85 miljoen inwoners, en met een rijke historie, nogal eens weggezet als barbaars, achterlijk en gevaarlijk. Maar je voelt op je klompen aan dat dit niet het hele verhaal kán zijn."
"Ook hier is niet helemaal duidelijk waarom Nederland zo graag een voortrekkersrol wil spelen om de Iraanse autoriteiten onder druk te zetten," zegt Dekker dan ook. "Wij laten ons wel érg gemakkelijk voor het karretje spannen van de Amerikanen."
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Kortom, als Nederland een rol heeft in de wereld, dan is het als vredesstichter. Maar ook dan geldt aldus Dekker: "Laten we geen al te grote broek aantrekken en ons niet voor karretjes van anderen laten spannen bij het opvoeren van spanningen in gevoelige regio's. En last but not least, laten wij het Nederlands belang vooropstellen bij het buitenlands beleid."
Overigens is het ook heel leuk om te zien hoe Dekker aan het einde van zijn inbreng zijn mannetje staat als hij bekritiseerd wordt door de andere partijen. Hij biedt ze stuk voor stuk heel rustig van repliek. Wordt nergens boos om. Verliest nooit zijn geduld - terwijl het heel duidelijk is dat die andere partijen liegen en bedriegen en uitspraken verdraaien.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten