Speech Thierry Baudet bij APB: 'Nederland moet weer soeverein worden!'

Politieksep 20, 20:55
Bij de Algemene Politieke Beschouwingen van vandaag heeft FVD-leider Thierry Baudet de 12 pijlers gepresenteerd van het FVD-verkiezingsprogramma: pijlers waarop een nieuw kabinet beleid moet baseren om Nederland terug van de afgrond te brengen. Want, zei Baudet, alleen als dit gebeurt kan Nederland gered worden. Op het nippertje.
"Iedereen die van een afstandje kijkt naar de toestand in ons land, ziet dat we langzaam afglijden," zei Baudet terecht over de situatie in ons land. "Het wordt steeds minder prettig leven in Nederland. De koopkracht holt achteruit. De etnische en culturele samenstelling van ons land is door 13 jaar VVD-regering extreem onder druk komen te staan."
(Artikel gaat verder onder deze oproep) Bij FVD hebben ze een nieuwe deal: als je doneert aan de campagnekas van de partij via deze link, dan krijgt DDS daar 10% van. Sla daarom twee vliegen met één klap! Vecht tegen het kartel en zorg ervoor dat Nederland sterker én beter wordt!
"Klimaatbeleid gebaseerd op volstrekt onwetenschappelijke claims over extreme ‘opwarming’ (die helemaal niet plaatsvindt) en CO2-besparing (wat helemaal niet wenselijk is) hebben gezorgd voor 'duurzaamheidsbeleid' wat helemaal niet duurzaam is en dat ons 1.000 miljard kost, dat energieprijzen onbetaalbaar maakt, boodschappen steeds duurder, en bovendien ons land ontsiert met windturbines die 50.000 vogels het leven kosten per jaar - en ook nog eens miljoenen insecten."
Daarnaast, zei hij, zien we "stikstofbeleid dat eveneens op volstrekt belachelijke milieumodellen is gebaseerd en dat de woningbouw stil legt, de boeren van hun land drukt en onze bedrijven en luchthavens op de knieën dwingt." En dan is er natuurlijk nog de euro die "zorgt voor inflatie en het verdampen van onze pensioenen" én de cultuur van zelfhaat die ons "tot wanstaltige excuses [brengt] voor ons glorieuze verleden en tot publieke ‘kunst’ die het straatbeeld ontsiert en ons ons steeds minder thuis laten voelen in ons eigen land."
FVD kiest een ander pad vooruit. Een pad dat gebaseerd is op 12 pijlers.
 1. Nederland weer soeverein: we sturen aan op intelligente uittreding uit de Europese Unie, zodat we weer baas worden in eigen land. In hetzelfde licht moet de betrokkenheid van Nederland bij andere internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) worden herzien. De Nederlandse wet dient altijd boven internationale verdragen en afspraken te worden gesteld. Zolang onze betrokkenheid bij dergelijke organisaties voortduurt, eisen we volledige openheid en transparantie door het schrappen van de uitzonderingsgrond van artikel 5.1 van de Wet Open Overheid.
 2. Democratische vernieuwing: Continu wordt er vlak voor de verkiezingen het ene beloofd, en daarna het tegenovergestelde gedaan. De bevolking voelt zich steeds minder gehoord en daarom geven we de macht terug aan de burger via de onmiddellijke invoering van (bindende) referenda naar Zwitsers model. Dit zodat de regering door de bevolking kan worden gecorrigeerd. Publieke functionarissen zoals burgemeesters worden niet langer aangesteld, maar direct gekozen door de bevolking.
 3. Vrijheid, onvoorwaardelijk: Het is nog maar 1.5 jaar geleden dat Nederlanders verboden werd om familie te bezoeken, in de avond naar buiten te gaan en een restaurant te bezoeken door een griepvirus. Daarom dienen we een Vrijheidswet in die het onmogelijk maakt voor toekomstige regeringen om ooit nog lockdowns, vaccinatieplichten, toegangsbewijzen en andere mensonterende vrijheidsbeperkingen in te stellen. Een anti-censuurwet gaat de vrijheid van meningsuiting en het vrije debat veiligstellen.
 4. Behouden cash geld: er komt een wettelijk recht op cashbetalingen en een verplichting voor banken om banktegoeden van klanten kosteloos in cash uit te keren. We stemmen nooit in met de invoering van CBDC, sterker nog: we treffen de noodzakelijke voorbereidingen voor een Nederlands vertrek uit de euro.
 5. Kinderen beschermen: Kinderen worden op school steeds vaker in de war gebracht over hun geslacht of geaardheid, terwijl zij bezig horen te zijn met leren van taal, rekenen en buitenspelen met vriendjes en vriendinnetjes. Daarom komt er wat ons
 6. Immigratie echt aanpakken: De immigratie heeft een ontwrichtende werking op onze woningmarkt, de zorg, het onderwijs en sociale cohesie. Daarom stellen we een naturalisatiestop in van ten minste 10 jaar en schaffen we permanente verblijfsvergunningen af Gewoon, even helemaal stoppen. De overheid biedt steun aan immigranten om terug te keren naar hun land van herkomst. Dus we krijgen ook weer meer remigratie. We voeren een GreenCard in naar Amerikaans model, louter voor mensen die de Nederlandse economie en samenleving versterken. En we bieden politiek asiel aan Julian Assange en Edward Snowden.
 7. Vrede in Oekraïne: We stoppen de zinloze oorlogshitserij. We gaan om tafel om een redelijke oplossing te vinden. Nederland zou uitstekend kunnen optreden als mediator om vredesonderhandelingen mogelijk te maken tussen Rusland, Oekraïne en de NAVO. We moeten echt zo spoedig mogelijk een staakt-het-vuren realiseren en het zinloze bloedvergieten op ons continent tot een einde brengen.
 8. Betaalbare energie: we stoppen met alle vormen van klimaatbeleid, stikstofbeleid en ‘duurzaamheid’. Om energie weer betaalbaar te maken heropenen we de Nederlandse kolencentrales, maken we een herstart met de gasboringen in Groningen en investeren we in de bouw van twee nieuwe kernreactoren. De 1.000 miljard euro die we met deze koerswijziging besparen, wordt teruggeven aan de Nederlandse burger in de vorm van lastenverlichting.
 9. De beste zorg ter wereld: we trekken meer geld uit voor verpleegkundigen en maken een einde aan de bureaucratische rompslomp in de zorg. Ouderenzorg krijgt weer de aandacht die het verdient. De jeugdzorg gaan we fundamenteel herzien, met name waar het de financiële prikkels en de uithuisplaatsingen betreft. 
 10. Deltaplan voor het onderwijs: bijscholing voor docenten gericht op verhoging van het algeheel onderwijspeil. We geven het beroepsonderwijs het aanzien dat het verdient door herinvoering van ambachtstitels. Niet iedereen hoeft naar de universiteit. Hogere compensatie voor de ‘pechgeneratie’ (2015-2023) die de basisbeurs is misgelopen. Nederlands wordt weer de voertaal in het voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.
 11. Nederland weer mobiel: de maximumsnelheid op snelwegen gaat omhoog naar 130 km/u en harder waar het kan. We schaffen trajectcontroles af en verlagen de accijnzen op benzine en diesel, evenals de bijtelling en de bpm. Autobezitters betalen slechts één keer wegenbelasting, ook als ze meerdere voertuigen hebben.1 Geen milieuzones meer in steden: brandstofauto’s overal welkom. We starten het aanlegtraject voor een nieuwe luchthaven in de Noordzee. Tot die tijd krijgt Schiphol alle ruimte om haar cruciale economische rol te blijven vervullen.
 12. Ruimte voor ondernemers en lastenverlaging voor iedereen: we verlagen de lasten voor MKB en ZZP en maken een eind aan de regelzucht van de overheid. De grens voor de hoge VPB gaat omhoog naar 1 miljoen euro en de zelfstandigenaftrek wordt verhoogd naar 15.000 euro. Radicale vereenvoudiging belasting-, premie- en toeslagenstelsel. We stellen een belastingvrije voet in van 30.000 euro voor iedere werkende Nederlander en brengen de BTW terug omlaag naar 6% en 19%, zodat werken weer gaat lonen en de horeca, de detailhandel en de dienstensector weer kunnen aantrekken.
Na deze 12 pijlers gepresenteerd te hebben - of de 12 regels voor Nederland, zoals Baudet ze zelf noemt, sloot hij zijn bijdrage af door te stellen dat hij en de rest van zijn partij geloof hebben in Nederland. "We hebben hoop op verandering na 22 november. En we voelen liefde. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde," sloot hij af (wat natuurlijk een verwijzing is naar de Bijbel).
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten