20211103 tweede kamer coronadebat 115

Thierry Baudet (FVD) clasht met Sophie Hermans (VVD): "Waarom zouden we de VVD nu WEL geloven?"

Politieksep 20 2023, 13:30
Al meer dan een decennium kampt Nederland met een toenemend migratievraagstuk, dat in de politiek een voortdurende bron van discussie is geweest. De VVD, die al 13 jaar deel uitmaakt van de Nederlandse regering, wordt nu terecht aangepakt op dit onderwerp. Thierry Baudet (FVD), vraagt zich openlijk af wat de VVD nu anders zal doen, gezien hun langdurige aanwezigheid in het centrum van de politieke macht.
In het debat van vandaag heeft Thierry Baudet (FVD) Hermans de vraag gesteld: "Waarom zouden we de VVD nu wel geloven?" Deze vraag leidde tot een reeks antwoorden die volgens Baudet weinig diepgang hadden. Hermans verdedigde zich door te stellen dat de VVD eerder geen meerderheid had binnen het kabinet om de immigratie op hun manier aan te pakken.
Dit argument viel niet in goede aarde bij Baudet, die beweert dat er in het verleden wel degelijk een meerderheid was om de immigratie te beperken. Hij benadrukte dat het kabinet eerder de kans had om de immigratie in te dammen, maar hier simpelweg nooit voor heeft gekozen. Hij wees onder andere op de Marakesh-deal, die mede door de VVD is ondertekend, als een voorbeeld van het beleid waar de VVD achter staat.
De VVD heeft herhaaldelijk de keuze gemaakt om coalities te vormen met linkse partijen, hoewel deze partijen het migratiebeleid niet op dezelfde manier willen aanpakken als de VVD voorstaat. Baudet merkte op dat sinds zijn aantreden in de Tweede Kamer, er een meerderheid van partijen is geweest die in hun verkiezingsprogramma hebben aangegeven dat ze daadwerkelijk de immigratie willen beperken. "Keer op keer zegt de VVD we gaan liever over links om het migratiebeleid vorm te geven”. Aldus Baudet.
“Vlak voor de zomer is dit kabinet gevallen op het onderwerp migratie.” Reageert Hermans. “Omdat de VVD vindt dat het aantal mensen dat naar Nederland komt te hoog is.” Dit roept natuurlijk vragen op, aangezien de VVD al van tevoren wist dat de partijen waarmee ze coalities vormde zich niet zouden conformeren aan het immigratiebeleid van de VVD. De VVD lijkt zich dus al 13 jaar te verschuilen achter het feit dat andere partijen hun plannen niet ondersteunen. Dit wordt als hypocriet gezien, want zoals eerder benadrukt, zijn er voldoende andere (rechtse) partijen die dit probleem maar al te graag willen aanpakken, al dan niet samen met de VVD.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten