Top 10: FVD presenteert de 10 belangrijkste plannen voor de Provinciale- en Eerste Kamerverkiezingen

Top 10: FVD presenteert de 10 belangrijkste plannen voor de Provinciale- en Eerste Kamerverkiezingen

Politiekjan 26, 20:15
In maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en dus voor de Senaat. Deze verkiezingen gaan echt ergens over: namelijk over de toekomst van het land en over de vraag of de Great Reset ingezet door het kabinet Rutte IV nog op tijd gestopt wordt... of dat wij Nederlanders ons toch uitleveren aan het WEF-kabinet, onze cultuur en welvaart opofferen, en kiezen voor een Nederland dat gewoon niet meer herkenbaar is. Dat zegt Pepijn van Houwelingen tegen DDS.
Om aan te tonen dat het echt wel ergens omgaat komt FVD vandaag met een top 10 kernpunten waar de partij zich hard voor wil maken in de Provinciale Staten én de Eerste kamer. Voor weldenkende Nederlanders is deze top 10 een warm bad van rationeel nadenken over de toekomst van het land, zonder al die belachelijke WEF-dromen van een neocommunistische heilstaat.
AZC's
Voor veel kiezers zal het belangrijkste punt de visie zijn van FVD op AZC's. Als het aan het kabinet ligt komen daar er heel veel bij. Want hoe meer massa-immigratie, hoe beter (aldus D66 en ook de VVD officieus als de verkiezingscampagne er eenmaal opzit). FVD wil dat anders doen: er moeten geen nieuwe AZC's bijkomen. En dat niet alleen, nee, bestaande vergunningen moeten ook ingetrokken worden. Tenslotte moet of er ergens al dan niet een AZC moet aan de politiek en burgers dáár zijn, niet aan de landelijke Great Resetters in Den Haag.
"De afgelopen jaren zijn er veel te veel immigranten naar Nederland gekomen," aldus Van Houwelingen. "Het gevolg is niet alleen problematisch vanwege het gebrek aan integratie van deze nieuwkomers, maar ook omdat ze ergens opgevangen moeten worden. Er is een groot woningtekort in Nederland, maar ondertussen worden er wel overal AZC's neergezet, vaak op plekken waar de bevolking helemaal geen ACZ wíl. Dat moet veranderen."
Gas
Natuurlijk heeft FVD ook oog voor de belachelijke energiekosten. Ten eerste moet die hele obsessie met zogenaamde 'groene energie' direct beëindigd worden. Geen belachelijke 'zonnevelden' in Nederlandse weilanden. Geen verplichte 'vergroening.' Niks "verplicht van het gas." Nee, er moet juist meer gas gepompt worden: in Groningen. Groningers moeten daarvoor flinke compensatie krijgen, dat spreekt voor zich, aldus FVD.
"We zitten op een groot gasveld in Groningen," FVD-lijsttrekker in Noord-Holland Johan Dessing uit. "Wij waarschuwen al jaren voor de gevolgen van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Als we die kraan weer opendraaien kan de energierekening omlaag én zijn we niet afhankelijk van het buitenland. Tegelijkertijd zijn we dan ook probleemloos in staat om Groningers te compenseren voor schade. Zoals Thierry [Baudet, red.] eerder al zei, zij kunnen allemaal 200% vergoed krijgen van hun schade en dan ook nog eens stuk voor stuk een Lamborghini cadeau krijgen."
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Referendum
Ook zal FVD zich hard inzetten voor democratisering. De partij wil een bindend referendum op provinciaal niveau.
"De afgelopen jaren hebben we gezien dat het partijkartel zowel landelijk als in de provincie lak heeft aan de mening van de burger. Er is maar één manier om dat echt tegen te gaan, en dat is door een initiërend én bindend referendum in te voeren," zegt Van Houwelingen daarover. "Het democratische proces is de beste manier om de politiek eerlijk te houden en om het gat tussen kiezer en politiek zo klein mogelijk te houden."
Dessing is het daarmee eens: "Ook dit wordt een bijzonder belangrijk punt voor ons. Alleen zó kan voorkomen worden dat het partijkartel écht doet wat het wil."
"Ik ben blij dat onze mensen in de provincie hard voor deze punten strijden," stelt Van Houwelingen daarop. "Geen enkele andere partij kan ons dat nazeggen."

De Top 10

Dat was de introductie, dan is hier de lijst met Top 10 kernpunten van FVD bij de Provinciale Statenverkiezingen (die ook voor verkiezingen voor de Eerste Kamer zijn):
1. Geen vergunningen voor nieuwe AZC’s en bestaande vergunningen intrekken
Nederland gaat gebukt onder de migratiestromen, en komt hierdoor in een woningcrisis. Bovendien komt hierdoor de Nederlandse en regionale identiteit in het geding. FVD wil dit tegenhouden door geen vergunningen meer te verstrekken voor nieuwe AZC’s, en bestaande vergunningen weer in te trekken. Ook wil FVD de bevoegdheid om opvangcentra aan te wijzen niet in Den Haag, maar bij de Provinciale Staten leggen.
2. Niet van het gas af
Forum voor Democratie gaat niet mee in de hetze tegen het gas. De partij wil af van de projecten rondom aardgasvrije wijken. Aardgas is een betrouwbare energiebron, die al decennialang onze huizen verwarmt. FVD wil niet afhankelijk zijn van het buitenland voor ons gas, maar het Groningse gasveld benutten, en hiervoor ook de lokale inwoners ruimhartig compenseren. Een buitengewoon goed idee, want alleen zo krijgt iedereen weer een betaalbare gasrekening. Élke andere strategie - gepusht door het kabinet - heeft dat niet.
3. Een provinciaal initiërend en bindend referendum invoeren
In de provincie wordt beleid gemaakt dat van grote invloed is op de inwoners. FVD wil dat dit beleid onder verbeterde democratische controle staat, en dat inwoners een referendum in kunnen zetten als noodrem. Dit is een absoluut noodzakelijke maatregelen om de macht dichter naar de burger te brengen... en om de provincie terug te geven aan de inwoners.
4. Meer huizen bouwen in de steden
Er is een massaal tekort aan woningen, zeker starters hebben moeite om een huis te vinden. Daarom zet FVD in op extra bijbouwen, het liefst in een traditionele stijl die de ziel inspireert. Deze woningbouw willen wij concentreren bij steden, zodat de regionale identiteit van de kleinere dorpjes niet verloren gaat. Om het woningtekort op de lossen, willen wij de migratiekraan dichtdraaien, en géén voorrang verlenen aan statushouders. De eigen inwoners moeten weer op de eerste plaats komen te staan.
5. Betrouwbaar, betaalbaar energienetwerk zonder windturbines en zonnevelden Energie is een basisbehoefte voor iedereen, daarom is het belangrijk dat de elektriciteit betrouwbaar en betaalbaar blijft. FVD wil een stabiel stroomnet, zonder ‘wiebelstroom’ die afkomstig is van windturbines en zonnevelden. De partij verzet zich tegen de onhaalbare en onbetaalbare energietransitie, waarvan de kosten bij de burger op het bord zullen komen.
6. Geen belemmeringen voor boeren en vissers
Onze lokale agrariërs en vissers staan elke dag voor ons klaar, om ons van gezond voedsel te voorzien. Door de landbouw en de visserij overmatig te reguleren, slopen de kartelpartijen het ondernemersklimaat en jagen zij deze producenten het land uit, terwijl het juist een groot goed is dat ons eten dicht bij huis groeit. FVD wil dus stoppen met het structureel pesten van de boeren en vissers met stikstof- en klimaatideologie, en deze sectoren ruim baan geven om hun geweldige bedrijven door te zetten.
7. Provinciale cultuur en eigenheid behouden
Nederland is een lappendeken van sterke regionale identiteiten met eigen cultuur en erfgoed. Deze eigenheid wil FVD koste wat het kost beschermen. Een goed idee, want het is immers deze cultuur waarmee regio’s zich onderscheiden van andere regio’s. Ook maakt de partij zich hard voor het gebruik van regionale talen. Zo wil FVD bijvoorbeeld in Friesland het tweetalig onderwijs stimuleren. Op die manier kunnen we de regionale identiteit behouden voor de generaties na ons. We moeten ons blijven verzetten tegen de kosmopolitische eenheidsworst die supranationale organisaties en multinationals ons opdringen.
8. Stoppen met gemeentelijke fusies zonder burgerberaad
De bemoeizucht van Den Haag is overal in het land te merken. Kleine lokaal gerichte gemeenten moeten plaatsmaken voor steeds grotere gemeentefusies. Door deze fusies gaat de regionale identiteit steeds verder verloren, en komt er een grotere afstand tussen gemeente en burger. FVD wil de regie terug geven aan de burgers, en hen zelf laten stemmen voor een fusie. De gemeente dient naar de burgers te luisteren, en niet naar de bemoeizucht van Den Haag. 
9. Behoud van het traditionele landschap
Het traditionele landschap van Nederland is een verademing om in te wandelen of te fietsen. Elke provincie heeft wel iets unieks, van het Limburgse heuvellandschap, tot de Gelderse Veluwe. We moeten hier goed voor zorgen, en niet onze weilanden laten volbouwen met uitzichtbedervende windturbines en zonnevelden. Immers is dit het land waar onze voorouders ook al wandelden, en het is onze plicht om het ook zo na te laten aan onze kinderen en kleinkinderen, vindt FVD.
10. Geen smart cities
De afgelopen jaren kon iedereen zien hoe er steeds meer surveillance wordt uitgerold, en hoe de drang om alle vormen van menselijk gedrag te registreren en te nudgen, is toegenomen. FVD is hier fundamenteel tegen, en gelooft in de menselijke maat, en niet in de idealen van de maakbare samenleving. Het pleidooi voor “Smart Cities” van bijvoorbeeld het World Economic Forum is een product van die drang naar surveillance. FVD stelt de privacy van de burgers voorop, en staat niet toe dat inwoners als proefkonijnen worden gebruikt door Big Tech om hun controlesystemen uit te rollen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten