shutterstock 184007120

Transparantie en accountability in gevaar door machtsbalans tussen technocraten en volksvertegenwoordigers

Politiekjan 01 2023, 16:00
Het nieuws dat Diederik Samsom, voormalig fractieleider van de PvdA en huidig medewerker van eurocommissaris Frans Timmermans, beweert meer invloed te hebben op het beleid dan toen hij nog Kamerlid was, is alarmerend. Het is gevaarlijk als ongekozen technocraten te veel macht hebben en gekozen volksvertegenwoordigers te weinig.
"Objectief gezien is het gewoon zo. In Den Haag was ik politiek leider, maar ook eenvoudig Kamerlid," aldus Samsom. "De functie van kabinetschef is de laatste jaren steeds politieker geworden. Ten eerste omdat commissarissen sterkere politieke profielen kregen. Dat is een beetje begonnen in de tijd van Neelie Kroes. Maar vooral omdat er de laatste jaren zoveel crises zijn. Dan is het wetgevingsproces in Brussel gewoon te traag. Bij crises zoals de coronapandemie of een oorlog zoals nu, krijgen de commissarissen en hun team – wij dus – veel invloed," aldus Samsom.
We leven in een democratie, waarbij het volk via verkiezingen zijn leiders kiest. Deze leiders, onze gekozen volksvertegenwoordigers, zijn verantwoording schuldig aan het volk en dienen te handelen in het belang van het volk. Als ongekozen technocraten, zoals Samsom in zijn huidige functie, te veel macht hebben, wordt deze verantwoording aan het volk ondermijnd. Het volk heeft immoreel geen zeggenschap meer over de beslissingen die worden genomen en de macht ligt bij een kleine groep mensen die niet verantwoording hoeft af te leggen aan het volk.
Daarnaast kan het ook leiden tot een gebrek aan transparantie en accountability. Als ongekozen technocraten te veel macht hebben, kan het moeilijk zijn om te achterhalen wie welke beslissingen heeft genomen en waarom. Dit kan leiden tot corruptie en machtsmisbruik.
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Het is daarom van groot belang dat gekozen volksvertegenwoordigers voldoende macht hebben om hun verantwoordelijkheid naar het volk toe te kunnen uitoefenen. Dit is niet alleen goed voor de democratie, maar ook voor het vertrouwen van het volk in hun leiders en het functioneren van de overheid. Wat Samsom hier in geuren en kleuren beschrijft is geen positieve situatie, maar een gevaar voor onze vrijheid, voor de democratie en zelfs voor de rechtsstaat.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten