[Video] Baudet VERBLUFT Kamer met visie op ‘het goede leven’ en gezondheid

Politiekdec 15 2022, 13:04
Bij een commissiedebat in de Tweede Kamer over allerlei overheidsmaatregelen bedoeld om mensen gedwongen zogenaamd "gezond" te maken (of te houden) heeft FVD-leider Thierry Baudet zijn ambtsgenoten op bijzonder mooie wijze uitgelegd dat de overheid zich verre moet houden van dit soort onderwerpen. Laat mensen vrij, laat mensen ervoor kiezen deugdzaam te zijn. En laat ze ook in staat zijn om te ontspannen op de manier waarop zij dat willen.
"Ik ben bang voor een overheid die de levens van mensen veel te veel in detail wil controleren, aansturen, efficiënt wil maken," aldus Baudet. "Ik zal me daar altijd tegen verzetten. Daarom kan hij niet akkoord gaan met plannen van de coalitie om het leven van jou en mij tot in de details te regelen.
En ja, dan hebben we het echt over details. Zo gaat het onder meer over het creëren van "een rookvrije generatie waarin kinderen de geur van tabaksrook niet meer herkennen, dat geen enkele jongere onder de 18 nog een druppel alcohol drinkt, geen alcohol meer in de sportkantine bij jeugdwedstrijden, een decibelmaximum voor feestjes, valpreventie [ze moeten een valrisico-test doen, ja serieus]...." En natuurlijk ook een mogelijke suikertaks, geen vlees meer, en ga zo maar door.
Hij verzet zich, zei Baudet, tegen drie dingen in hoofdzaken. Ten eerste, het feit dat de coalitie 'gezondheid' verkleint tot "een meetbaar lichamelijk elementje: alcohol, tabak, suiker. Maar er is zoveel meer: stress, gezelligheid, levenskwaliteit, je vrienden zien, verliefd worden, een sigaret opsteken na de seks, een Cubaanse longfiller tijdens een luie namiddag in de zon."
Dit zijn zaken die, aldus Baudet, "de gezondheid in brede zin enorm verhogen, en waar de beperkte definitie, louter en alleen op basis van het exacte aantal glazen dat je per week drinkt of de excel-sheets van de obsessieve anti-rooklobby, geen oog voor hebben."
Ten tweede, ging de FVD'er verder, verzet hij zich tegen "de gedachte dat de overheid daar effectieve maatregelen op kan nemen. Ik ben bang voor een overheid die de levens van de mensen veel te veel in detail wil controleren, aansturen, efficiënt wil maken. Ik zal me daar altijd tegen verzetten. Al is het maar omdat het vaak ook contraproductief werkt."
Als voorbeeld van dat laatste noemt hij onder meer het feit dat toen de minimumleeftijd voor alcoholconsumptie in ons land verhoogd werd van 16 naar 18 het aantal comazuipers toenam met 50 procent. Dat is nogal wat.
En ten derde, "ik vind überhaupt niet niet dat de staat zich zo intens met de levens van vrije mensen moet bemoeien dat ze gaat nadenken over wat er achter de voordeur gebeurt, in de vrije tijd, tijdens familiediners, tijdens feestjes, en in de kamer waar mensen een bed hebben staan."
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Het vervelende is natuurlijk wel dat je dit soort dingen krijgt als je de staat verantwoordelijk maakt voor ons zorgsysteem. Want als politici het daar eenmaal voor het zeggen hebben, tja, dan gaan ze ook maatregelen nemen waarvan zij vinden dat die daaraan gelieerd zijn. Om de gezondheidskosten te drukken, bijvoorbeeld. Al was het maar als excuus. (En dan heb ik het nog niet eens gehad over het logische gevolg van enorme wachtrijen, gebrek aan artsen, gebrek aan zorg, gebrek aan ziekenhuizen, etc. van zo'n socialistisch zorgsysteem)
Hoe dan ook, Baudet ging heel terecht verder dat deze obsessie met 'gezondheid' (opdringen) in verband staat met het feit dat we zien dat in onze cultuur en in onze politiek tegenwoordig er alles aan wordt gedaan om álle risico's uit te bannen (behalve de risico's die een overmachtige overheid met zich meebrengt, maar dat zal vast toeval zijn). Deze risico-angst leidt, aldus Baudet volkomen juist, "tot een bestuurlijke woeker van een almachtige overheid die steeds minder oog heeft voor het leven van mensen zelf."
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten