tractor 5096165

Waterschapsbelastingen schieten omhoog en treffen met name de hardwerkende Nederlanders

Politiekjul 21 2023, 16:00
Uit een recent onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat de waterschapsbelastingen volgend jaar aanzienlijk zullen stijgen. De verschillende waterschapsbesturen hebben besloten de tarieven te verhogen om de gestegen inflatie, alsmede de toenemende kosten voor personeel en materiaal, door te berekenen aan de burgers en bedrijven.
Niet alleen willen veel waterschappen de inflatie doorberekenen, maar sommigen nemen ook extra maatregelen om hun financiën op orde te brengen. Hierdoor zal de lastendruk op veel plaatsen met wel 10 procent toenemen. Opmerkelijk is dat geen van de waterschappen bereid is hun eigen buffer aan te spreken om de gestegen kosten te compenseren. Hierdoor zullen burgers, boeren, bedrijven en natuurterreineigenaren de rekening gepresenteerd krijgen.
Een van de meest getroffen waterschappen is Amstel, Gooi en Vecht, dat te kampen heeft met bestuurlijke chaos. Daar wordt zelfs een stijging van maar liefst 35 procent verwacht. Het waterschap benadrukt dat deze ingrijpende verhoging onvermijdelijk is. Factoren zoals hoge prijsstijgingen, torenhoge kosten voor het uitvoeren van hun taken, uitgeputte reserves en verhoogde risico's hebben tot deze maatregel geleid. Voor de burgers in dit gebied komt dit neer op een extra financiële last van meer dan honderd euro per jaar.
Begrijpelijk genoeg heeft deze belastingmaatregel kritiek opgeroepen, omdat het opnieuw de belastingbetaler de last moet dragen van mogelijk falend beleid. Echter, niet alleen worden burgers geraakt door deze verhoging, maar ook boeren ervaren opnieuw de nadelige gevolgen en krijgen een extra klap te verwerken te midden van voortdurende aanvallen vanuit de politiek. Bedrijven die reeds te lijden hadden onder de gedwongen sluitingen tijdens de corona-periode krijgen nu ook opnieuw een extra financiële last te verwerken.
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten