Vergeet Griekenland, Nederland heeft pas echt een schuldenprobleem

Foto:

Vergeet Griekenland. Want, welke erfenis krijgt mijn generatie (30-40 jaar) van de babyboomgeneratie?

- meer dan 400 miljard Staatsschuld, de hoogste staatsschuld per werkend persoon in de wereld.

- Een huizenprijs van gemiddeld 7 jaarsalarissen, terwijl een hypotheek maximaal 4,5 jaarsalarissen mag bedragen (In 1970 kostte een gemiddeld huis nog slechts 3,5 jaarsalarissen)

- ‘s Werelds grootste hypotheekschuld per huiseigenaar, totaal meer dan 720 miljard Euro.

Vergeet schuldproblematiek van Griekenland, de VS, Zimbabwe of Japan; degenen die de grootste schulden ter wereld om hun nek hebben hangen zijn de jonge productieve Nederlandse huiseigenaren. Met dank aan de babyboomers. (Niet allemaal, maar wel als generatie).

Waar hebben de jonge productieve huiseigenaren van ons land behoefte aan? Een lage rente, minder Staats- en hypotheekschulden en zo min mogelijk waardedaling van de huizenprijs.

Wat is daar voor nodig: Een gedisciplineerde Eurozone zonder Griekenland, Portugal en Spanje.

Maar wat doen de VVD en het CDA?

Die maken de staatsschuld om de nek van de jonge productieve huiseigenaar groter door Griekenland, Portugal en Spanje in de Eurozone te behouden met veel belastinggeld, waardoor de rente in de Eurozone gaat stijgen bovenop de stijging van de staatsschuld. De Griekenland-beslissing van dit kabinet heeft dus zeer negatieve consequenties voor de jonge productieve huiseigenaar als hij straks zijn hypotheek moet verlengen tegen een veel hogere rente. Daarbovenop moet meer belasting worden betaald, omdat de staatsschuld en de rentelasten van de overheid stijgen. Driemaal nadelig dus, de Griekenland-beslissing van dit kabinet. Eigenlijk viermaal nadelig, want de jonge productieve Nederlandse huiseigenaar zal straks tevens de grootste donor van de Transferunie worden als de GPS-landen kostte wat het kost overeind worden gehouden binnen de Eurozone door dit kabinet.

Zie daar ons probleem in een notendop. De knallende discussie over de hypotheekrenteaftrek was leuk voor de verkiezingen, maar het behouden van de GPS-landen in de Eurozone vernietigt dit voordeel straks volkomen.

De werkelijk ter zake doende besmetting die minister JK De Jager uit het oog verloren heeft, is die van een stijgende rente in de Eurozone door het behoud van de GPS-landen in de Eurozone naar de Nederlandse huizen- en hypotheekmarkt. Als het behoud van de GPS-landen tot hogere hypotheeklasten voor de jonge Nederlandse huiseigenaar gaat leiden, dan heeft Nederland als wereldkampioenkampioen hypotheek- en Staatsschuld per werkzaam persoon/huiseigenaar een groot probleem, omdat de voornaamste human recourses van onze economie dan overbelast zullen raken.

Dit kabinet moet dus worden gestopt, voordat het nieuwe leningen aan Griekenland verstrekt. Als de VVD en het CDA zelf niet tot inkeer komen, dan desnoods door nieuwe verkiezingen, zodat deze beslissing nog tijdig controversieel kan worden verklaard. Anders gaan de productieve Nederlandse huiseigenaren van onze generatie straks kopje onder, vanwege de rentelasten en belastingverhogingen als gevolg van een hogere staatsschuld, een hogere rente en een onvermijdelijk gewordenTransferunie. De babyboomgeneratie is daar tevens niet bij gebaat, omdat de jonge productieve huiseigenaren over 5-10-20 jaar naast de stijgende rentelasten ook de vergrijzinglasten kunnen gaan betalen en zij zelf niet op water lopen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!