De vermeende zegeningen van hernieuwbare energie

Uit de koker van onze nijvere planeetredders. Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

‘Als ik kon toveren.’ Aan dit liedje van onze onvolprezen zanger Herman van Veen, moet ik steevast denken, wanneer ik weer de vermeende zegeningen van hernieuwbare energie mag vernemen uit de koker van onze nijvere planeetredders.
De vraag dringt zich op: wat valt er waarvan te redden? Ik krijg sinds jaar en dag de indruk dat zekere kringen ons proberen wijs te maken dat Moeder Aarde allerlei rampen te wachten staat. Die rampen zouden veroorzaakt worden door een ongekende opwarming van de aarde. Het is echter leerzaam om de blik te richten op het verleden na het einde van de jongste grote ijstijd en de klimaatschommelingen nadien.

Met de beste wil van de wereld kan ik er niets verontrustends in bespeuren wat betreft het heden. Dit weerhoudt de planeetredders er niet van om Al Gore blindelings te volgen in diens opwarmingsreligie. Het schijnt te maken te hebben met de uitstoot van CO2, als ik het allemaal goed denk te begrijpen. En van die gevaarlijke CO2–emissie zijn de moderne industrie, lees het kapitalisme en het consumentisme, de schuld. Ik begin nattigheid te voelen: de beschuldigende vinger naar het kapitalisme. Marx en Engels in een kek modern klimaatjasje in de gedaante van het cultuurmarxisme? Oude wijn in nieuwe zakken? Ik vrees het.

Het kost mij namelijk moeite om mij te verplaatsen in de logica van onze planeetredders. Immers, de opwarming staat al 18 jaren stil. Desondanks is het CO2–volume in de atmosfeer met ferme schreden blijven doorstijgen. Hoe heb ik het nu? Ik wil in deze wijzen op de wetenschapsfilosoof Karl Popper. Een hypothese kan door 100 wetenschappers bevestigd zijn, maar er is slechts 1 meetreeks nodig om deze hypothese te verwerpen. Mijn eenvoudige logica stelt dan ook vast dat de AGW–hypothese (Anthropogenic Global Warming – door de mens veroorzaakte opwarming) is weerlegd. En ik ben niet de enige, want zelfs het IPCC heeft enige aarzeling.

Ik geef onmiddellijk toe dat het niet leuk is, maar het leven zit vol met niet maakbare teleurstellingen. Het blijkt echter niet iedereen gegeven om zijn of haar mening op grond van dit nieuwe feit te herzien. Hoe dit komt is iets wat ik gaarne aan de deskundigen op het gebied van (massa)psychologie overlaat. Met mijn boerenverstand kan ik begrijpen dat de feiten van het verre verleden waaraan ik refereerde, de ongelooflijke complexiteit van ons klimaat in relatie tot de kosmos, en het nog zeer jonge stadium waarin klimaatwetenschap zich bevindt, er geen reden is voor al die overhaaste en ononderbouwde rampenscenario’s.

Dat het allemaal om emotie en bevooroordeeldheid gaat, moge des te zeer blijken uit het selectief en eenzijdig strooien met rampen. Nooit is er een positief effect, wat in strijd is met de huidige feiten zoals in Oost–Afrika bijvoorbeeld. Dit wijst op (moedwillig?) onbegrip van de historie, met name de periodes van voorspoed in de opwarmingsperiodes (met hogere temperaturen dan nu) in het verleden. Deze selectiviteit is verdacht genoeg om de boodschappers van al dat onheil met argwaan te bekijken. Dit wordt onderstreept door het volgende dat ik voor de zoveelste keer herhaal.

Hoe komt het toch dat mensen zo dol zijn op rampen? Hoe komt het toch dat mensen zich zo makkelijk laten imponeren door verhalen over rampen, maar niet de moeite nemen deze te verifiëren? Ik ben geen psycholoog, maar ik weet wel dat gehaaide commercie, en niet wetenschap, een fundamentele rol speelt. Al Gore maakte gebruik van exclusieve PR–bureaus.
De milieubeweging is uiterst bedreven in suggestieve propaganda met als dieptepunt het ‘zielige’ laatste ijsbeertje op het laatste stukje poolijs. Ik ga niet in op de details, omdat genoegzaam bekend moge zijn dat dit beeld onjuist is, iets wat eenvoudig te verifiëren is door wie er een uurtje voor uittrekt.

Vooruit, deze dan van vandaag.

Dit alles is exemplarisch voor de manier waarop onze gemeenschap onophoudelijk beduveld wordt en bang gemaakt. Persoonlijk vind ik deze manier van optreden laakbaar en getuigen van een gebrek aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. De propagandisten van dergelijke desinformatie moeten dan ook kritischer bekeken worden in het maatschappelijk en politiek debat en zeker waar het de obligate clichématige beschuldigingen betreft aan het adres van met name de grote energiemaatschappijen als Shell, BP et cetera. Al te goedkope retoriek die we nu al sinds de jaren 70 kennen om de aandacht af te leiden van het falen van de milieubeweging zelf en in feite de voorstanders van een cultuurmarxistische planeconomisch maakbare wereld die ons verstikken met allerlei regels en dwang.

Hier raak ik aan het falen van de milieubeweging en de propagandisten van een maakbare maatschappij. Die maakbaarheid is in dezen wel erg ver doorgeschoten door de gedachte dat de mens zelfs het klimaat kan beïnvloeden. Je moet maar durven. Het doet denken aan de rampzalige vlucht van Icarus als voorbeeld van menselijke overmoed. Maakbaarheid van de maatschappij gaat hand in hand met de opvatting dat problemen altijd een maatschappelijke oorzaak hebben (zie de misvatting over kansarme radicale moslims).

Het kapitalisme is de schuld. Dus zou hierbij de Overheid een dikke vinger in de pap moeten hebben ten detrimente van het vrije markt mechanisme. De maakbare samenleving is echter een utopie. De belangrijkste taak van de overheid is om goede voorwaarden te creëren van waaruit individuen zich kunnen ontplooien naar vermogen en hun de keuze geboden wordt om zelf kritisch na te denken over wat aan informatie beschikbaar is. Thans wordt hen deze verscheidenheid aan informatie, en dus een keuze!, onthouden door eenzijdige indoctrinatie die al op jonge leeftijd plaatsvindt, en door eenzijdige berichtgeving door kritiekloze media. Nuchter bezien leven wij thans onopgemerkt in een informatie–totalitaire maatschappij waarin de milieubeweging bepaalt welke informatie wel en niet is toegelaten.

In het kader van een open maatschappij, recht op vrije opinievorming en neutraal feitelijke informatievoorziening is dit een ontoelaatbare situatie waar een eind aan dient te komen.

De aanloop naar en de nasleep van bijvoorbeeld het Nationale Energieakkoord laten zien dat hier illustratief sprake is van desinformatie en discutabel omspringen met democratische spelregels. Rekenfouten in de aanloop, wensdenken waar het de kosten betreft en het stelselmatig negeren van onwelgevallige, doch correcte berekeningen vanuit wetenschappelijke kringen over de werkelijke kosten zetten vraagtekens bij de intenties van de ‘inner circle’ van hernieuwbaar, beter bekend als het eco–industrieel–complex. Het is een beschamende herhaling van de geschiedenis.

Er is alle reden om de huidige gang van zaken en de machtsposities van belanghebbenden van voornoemde ‘inner circle’ aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Er is zeker alle reden om aan te nemen dat over afzienbare tijd een parlementaire commissie zich over deze zaak zal buigen, gezien het nakende fiasco van het NEA. De vraag blijft voorlopig welke politicus voldoende ruggengraat heeft om dit aan de orde te stellen en eerder welke politici gehoor geven aan dergelijke kritische geluiden.

Laat ik samenvattend stellen dat:

 • de klimaatdoelen berusten op een inmiddels weerlegd model: de hockeystick–grafiek en de weerlegde AGW–hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming);
 • het NEA nooit tot enige substantiële bijdrage aan de energievoorziening zal leiden, evenmin tot onafhankelijkheid van buitenlandse fossiele energievoorziening;
 • invoering van het NEA slechts zal leiden tot ondemocratische maatregelen zoals de opvattingen van de heer Nijpels illustreren;
 • de overheid stelselmatig alternatieve energiebronnen afwijst louter en alleen onder druk van de milieubeweging, en niet op formele wetenschappelijke grond;
 • de democratie in dit land de dienst behoort uit te maken en niet de milieubeweging.

Aldus Jeroen Hetzler.

Bron hier.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

40 reacties

 1. Theo345

  Ja wat moeten we aan met de fossielvrij beweging?
  http://gofossilfree.org/nl/

  Dat zijn mensen die menen dat fossiele energievoorziening, iets waar we allen van profiteren en waar we onze welvaart op gebaseerd hebben, iets fouts is waar we de strijd mee moeten aanbinden.
  Als we de fossiele industrie voor de voeten gaan lopen, zo meent men, dan zal die steeds moeilijker functioneren en dan komt er vanzelf iets anders tevoorschijn wat ongetwijfeld beter is.

  Waar zit de logica van deze benadering? Hoe komt het dat veel mensen en ook invloedrijke organisaties hier zo welwillend tegenover staan?

 2. Herman Vruggink

  De bekende riedel van Jeroen Hetzler de voorganger van de 18 jaar gestopt adventisten. De hele wereld weet dat alle indicatoren op warming staan maar de zogenaamde sceptici houden als laatste strohalm de RSS 18 jaar data als heilige graal omhoog. En dan komen de ijsberen, de milieubeweging en Al Gore weer op de proppen. Nee, de wereld volgt de wetenschap en niet Al Gore. De AGW hypothese zou weerlegd zijn. Welnee, die is helemaal niet weerlegd. En de klimaatdoelen berusten op de hockeystick grafiek. Hoe krijg je het verzonnen. Wat een giller.

  1. Moose

   Jouw reaktie is om te gillen, maar dat is wat trollen doen.

  2. luis_indepels

   Welke indicatoren Herman. Zelfs het IPCC doet in AR5 een stap terug. Het hele klimaatalarmisme is gebaseerd op een theorie die door de RSS al 18 jaar wordt gelogenstraft.
   Verder worden er miljarden verspild om anekdotes en onzinverhalen over gestrande walrussen, verdronken ijsberen, verdwijnende diersoorten in verband te brengen met klimaat verandering. Maar dit bewijst nog niet dat AGW theorie klopt.

   1. Herman Vruggink

    luis_indepels,

    Je vraagt welke indicatoren: trends van: UAH 20 en 30 jaar, JMA 20, 30 en 50 jaar. GISS 20, 30 en 50 jaar. RSS 30 jaar. HADcrut4 20,30 en 50 jaar. NCDC 30,30 en 50 jaar. trend stijging zeespiegel over 30, 50 en 100 jaar. SST alle oceanen. opwarming 100 , 300 en 700 meter diepte van alle oceanen. terugtrekken gletsjers op alle werelddelen. Massaverlies aan ijs van Groenland en Antarctica. Afname zeeijs Noordelijk halfrond. 30, 50 en 100 jaar trend West Antarctica.

    Daartegenover heb je RSS 18 jaar, zeeijs Zuiderlijk halfrond en de 50 en 30 jaar trend op Oost-Antarctica.
    Volgens mij staat het dan 30 tegen 3 voor opwarming. Maar blijf gerust je RSS 18 jaar ronddragen als heilig relikwie en stop je vingertjes in je oren en zet je oogklepjes op. Geloven mag, ook in Nederland.

    met je laatste zin ben ik het overigens wel eens:
    ” Maar dit bewijst nog niet dat AGW theorie klopt.”

    Inderdaad, maar ga het niet omdraaien zoals Hetzler doet die beweert dat de AGW theorie achterhaald is. Dat is gewoon niet waar.

    1. luis_indepels

     We weten dat de temperatuurreeksen uitgebreid gemanipuleerd worden door homogenisatie en andere statistische truuks (en heel vreemd, de ruwe data laat minder opwarming zien dan de aangepaste temp. reeksen). Daarnaast bewijst een stijging van de temperatuur alleen dat de temperatuur is gestegen. Verder niets. 20.000 jaar geleden lagen er gletsjers op de veluwe die zijn niet verdwenen doordat wij teveel met de auto hebben gereden.
     Van de warmte in de oceanen hebben we pas sinds 2003 data, veel te korte periode om er ook maar iets over te zeggen.
     De zeespiegel stijgt inderdaad maar dat doet ie ook al sinds de laatste ijstijd, toen we naar Engeland konden lopen over wat nu de noordzee is.
     Verandering is constant op aarde inclusief het klimaat. Maar voor AGW als oorzaak is geen enkel bewijs.

     1. Herman Vruggink

      luis_indepels

      Als een waar 18 jaar gestopt gelovige doe je andere stromingen af als heidens en duivels. Het is een complot, de data is gemanipuleerd. En waarom ook de UAH 18 jaar trend moet worden verketterd zal je geen antwoord geven, deze moet van de priesters dood worden gezwegen.

      Van de warmte in de oceaan hebben wij onder de 700 meter voor 2003 maar spaarzaam data, echter tussen 0 en 700 meter al veel langer. Ook dit argument is dus kul. En ga ja als 18 jaar gelovige je nu opeens zorgen maken over conclusies trekken uit korte periodes?

      Voor AGW als oorzaak is er geen enkel bewijs. Prima, maar ga het als hogepriester Hetzler niet omdraaien en beweren dat AGW heeft afgedaan want dat is niet waar.

 3. Herman Vruggink

  En dan hebben we de volgende wijsheid:

  “de democratie in dit land de dienst behoort uit te maken en niet de milieubeweging.”

  Dat is zowaar een waarheid als een koe. Niemand die dat zal ontkennen. De milieubeweging maakt dan ook helemaal niet de dienst uit in dit land. Bij overgrote meerderheid is het NEA aangenomen in het parlement en polls laten steenvast zien dat duurzame energie op brede steun kan rekenen.

  Wel is het zo dat zodra een windmolen in de achtertuin geplaatst wordt het als ondemocratisch ervaren wordt. Waar moet het zwaartepunt van de democratie liggen? in de straat, de wijk, het dorp, de streek, de provincie, het land. Dat is op zich een discussie. Als Jeroen dat wil aankaarten of veranderen dan kijk ik gaarne uit naar zijn blog over een hernieuwde inrichting van onze democratie. Tot die tijd doen we het nog maar even met het oude bestel en komen die windmolens er gewoon tenzij rechtbank of raad van state er een stokje voor steekt.

  1. Moose

   “De milieubeweging maakt dan ook helemaal niet de dienst uit in dit land. ”

   Onzin, Zie het energieakkoord, wie zaten daar ook aan tafel?

   1. Herman Vruggink

    Moose,

    De betrokken partijen die aan tafel zaten ter voorbereiding op het energieakkoord waren organisaties uit het bedrijfsleven, de overheid en milieuorganisaties. In totaal 40 partijen. Maar of nu de schoonmoeder van Rutte of de maitresse van Kamp het energieakkoord gemaakt heeft doet er totaal niet toe. Het is de regering die het wil en uiteindelijk is het parlement die daar de goedkeuring aan geeft. Die heeft het laatste woord. En het is overduidelijk dat de tweede kamer er in grote meerderheid geen problemen mee had. Beweren dat de milieubeweging het voor het zeggen heeft is dom geklets.

    1. luis_indepels

     En wat is daar democratisch aan? Hierdoor telt de stem van de milieubeweging veel sterker dan van andere burgers. Vervolgens wordt ook nog de normale procedures buiten spel gezet door de crisis en herstel wet te misbruiken om de maatregelen door de strot te duwen. Er is niets democratisch aan het NEA.

     1. Herman Vruggink

      luis_indepels,

      Nogmaals: ” Maar of nu de schoonmoeder van Rutte of de maitresse van Kamp het energieakkoord gemaakt heeft doet er totaal niet toe. Het is de regering die het wil en uiteindelijk is het parlement die daar de goedkeuring aan geeft. Die heeft het laatste woord.” zo simpel is het gewoon. Wat begrijp jij nu niet van de parlementaire democratie?

     2. luis_indepels

      En zo is het cirkeltje rond, de politiek verschuilt zich vervolgens weer achter het NEA.

    2. Theo345

     Dat is een formele reactie, Herman, en je hebt daar zeker gelijk in.
     Maar de leden van de Kamercommissie Energie stonden onder grote druk om een standpunt in te nemen over deze complexe materie, en het Energieakkoord werd gepresenteerd als een voorbeeld van overlegresultaat tussen alle betrokkenen.
     De milieubeweging heeft hierin altijd een luide stem gehad terwijl ze van de materie niet op de hoogte zijn. Vraag maar eens aan Greenpeace waarom biomassa verstoken zo goed is voor het milieu. Ze weten het gewoon niet.
     Maar de politici hebben zich laten paaien door iets wat er op enige afstand goed uitzag.

     1. Herman Vruggink

      Theo345

      Tel nu eens de anti windmolen stemmen, tel nu eens de anti NEA stemmen. Hoeveel van de 150 zetels? Indien het NEA een gevoelig dossier was geweest dan was er wel meer tumult geweest in de debatten. Is die er geweest? welnee, integendeel. Een paar vraagjes van Leegte en dat was het dan wel. Complexe materie? goeie genade, Nederland loopt al 10 jaar te treuzelen. Me dunkt dat je dan wel eens een beetje op de hoogte kunt zijn. De milieubeweging heeft een duidelijke stem gehad, dat klopt. De milieubeweging is sterk en groot met duizenden actieve aanhangers. Heel wat anders dan een paar mopperende mannetjes van DDS. Natuurlijk heeft de milieubeweging een stem met zo’n groot maatschappelijk draagvlak. Dankzij Greenpeace wordt de biomassa aanpak beperkt. Wat is daar mis aan?

     2. Theo345

      150 zetels, jaja. Denk je dan dat die 150 mensen zich in deze problematiek hebben ingelezen? Wat weten Anoushka Schut-Welkzijn (adviseur arbeidsparticipatie van gedeeltelijk arbeidsongeschikten) of Paul Ulenbelt (organisatiepsycholoog) nu van netstabiliteit af? Niks hoor, ze laten dat gewoon aan hun woordvoerders over.
      Komende vrijdag is er een KNAW-congres over verstoken van biomassa. Verwacht jij daar veel kamerleden bij? Mij zou het verbazen.
      Greenpeace heeft biomassa bijstook altijd met kracht bevorderd en inmiddels komen ze daar op terug, vanwege onenigheid over de milieucertificering van het gebruikte hout.
      Dat het vanuit milieuoogpunt, en vanuit CO2-besparing een essentieel slecht idee is, daar zijn ze nog niet achter. Maar vraag er daar maar eens naar; je zal verbaasd zijn over de inhoudelijke kennis die je daar aantreft.

     3. Herman Vruggink

      Theo345,

      Dit is het standpunt van Greenpeace. Volgens mij komt dat aardig overeen met jouw standpunt.
      http://www.greenpeace.nl/Global/nederland/2014/Campagnes/Klimaat-Energie/PDF's/Biomassa-als-grondstof-of-als_brandstof.pdf

      Zo niet, wat zie jij anders?

     4. Theo345

      Dat is een interessant rapport, Herman. Ik kende het nog niet. En mijn contacten met Greenpeace hebben mij dit ook niet opgeleverd. Ik zal er eens werk van maken hoe ze hiermee hun opstelling kunnen onderbouwen.

      Ik kan me goed vinden in de bevindingen van het rapport. Wel heb ik wat moeite met de stelling “Toepassing van snoeihout als brandstof leidt tot CO2-emissiereducties. Bij toepassing als brandstof vervangt snoeihout een fossiele brandstof.” Ik kan dat niet volgen. De CO2 uit de schoorsteen van de kolencentrale weet niet of hij van hout of van kolen afkomstig is.

      Maar met dit rapport kan je niet staande houden dat biomassa als brandstof zo goed is voor het milieu dat we het maar moeten invoeren uit de VS en Canada. Toch hebben N&M en Greenpeace begin dit jaar met rechterlijke stappen gedreigd als Kamp deze biomassa bijstook niet ruimhartig zou subsidiëren. En Kamp heeft toegegeven: de energiebedrijven krijgen 15 jaar SDE+-subsidie gegarandeerd. Dat vind ik dus behoorlijk mis.

     5. Herman Vruggink

      Theo345

      Het beste is om hout te gebruiken als gebruiksvoorwerp, dan blijft CO2 geborgen. Snoeihout dat blijft liggen zal vergaan. Dat is ook verbranding en dus komt de CO2 weer vrij. In dat geval kan je maar beter dat gebruiken als brandstof, dan bespaar je fossiele brandstof.
      Indien je bossen kapt en pas daarna aanplant dan bouw je een koolstofschuld op van 30 -70 jaar. Daar is Greenpeace fel op: Eerst aanplanten zodat het bos zijn werk kan doen als CO2 opnemer dan pas kappen. Dan heb je pas een CO2 neutrale lus als we CO2 uitstoot t.g.v transport eventjes vergeten.

     6. Theo345

      Wij zijn het op dit punt wel ongeveer met elkaar eens, Herman.
      Blijft de vraag waarom Greenpeace en N&M zich zo inspannen om biomassa bijstook gesubsidieerd, dus bevorderd te krijgen terwijl uit hun eigen documentatie blijkt dat het milieu hier niet mee opschiet. Zouden ze hun eigen rapportages niet kennen?

      En: Kamp heeft verschillende brieven geschreven over zijn moeizame overleg met milieuorganisaties. Is het je opgevallen dat hij niet onderhandelt met de schoonmoeder van Rutte en ook niet met de maîtresse van Kamp?

  2. hjw_matthijssen

   Herman

   Wat is jouw belang hierbij?
   Je weet ongetwijfeld ook dat na invoering van dat eenzijdige akkoord wind energie niet meer dan 2,8% van ons jaarlijkse energiegebruik zal gaan leveren en dan moeten de inpassingsverliezen en het rendementsverlies door het wegdrukken van wkk eenheden er nog van worden afgetrokken

   1. Herman Vruggink

    hjw_matthijssen

    Wat is mijn belang? belang waarin? Ik heb geen direct belang, wel een mening. Naar mijn mening dient zowel kernenergie, schaliegas, zon en alle andere alternatieven doorgaand ontwikkeld te worden. Ook in de praktijk. Het NEA had ik zelf anders ingericht, met meer flexibiliteit, maar het is een achterhaalde discussie. Er is een beleid uitgestippeld en keuzes zijn gemaakt. Hoogste tijd om dit uit te voeren. En over een aantal jaren gaan we evalueren. En natuurlijk zijn er dan dingen die anders gekund hadden. Vast wel.

    1. luis_indepels

     Willens en wetens uitvoeren van een plan dat aantoonbaar geen bijdrage levert aan het beoogde doel en wel 50 tot 100 miljard euro kost. Je kunt de discussie achterhaald vinden maar ageren tegen geld weggooien lijkt mij nooit achterhaald.

 4. Teun

  Waarom geven de klimaathysterici, die ons geld uit de zak willen kloppen met een leugen, zelf niet het goede voorbeeld.
  Laten ze ons maar eens zien hoe klein hun carbonvoetafdruk kan zijn, door over te gaan op raw food en/of veganisme.
  Het is altijd hetzelfde liedje met gelovigen of ze nou christen, moslim, nazi of communist zijn, ze willen altijd een ander hun religie door de strot douwen. Laten zij zelf maar eens ophouden vlees door hun eigen strotten te douwen en laten ze maar overgaan op een vegetarisch bestaan.
  Met rawfood wordt er energie bespaard, landbouwarealen gespaard, dieren leed bespaard.
  Maar nee, de communisten van de EU en de NWO zullen hun afgodendienst opdringen.
  Ze mergelen ons uit, besteden een fractie van de opbrengst aan het milieu en verrijken met het grootste deel van het geld zichzelf.

 5. Hetzler

  @ Moose U onderschrijft precies mijn stelling.

 6. martinvanetten

  toch jammer dat niemand toegeeft dat de opmerking “de opwarming staat al 18 jaren stil” faliekant fout is;
  er ontbreekt in ieder geval groei (of toename) van de opwarming;
  ook jammer dat al dit soort zogenaamd weldenkende mensen impliciet duidelijk maken dat ze aan het manipuleren zijn;
  jammer, het verziekt de discussie mensen die hier op wijzen ‘trollen’ te noemen;

 7. provencaal

  wie nu nog de hockystick ten tonele voert, heeft blijkbaar niet opgemerkt, dat die al lang geleden als bepaald niet wetenschappelijk, geruisloos is afgevoerd van de “bewijzenlijst”.

 8. Hetzler

  Een waar woord over het hockeystickmodel omdat hier een feit wordt genoemd. En feiten alleen tellen, niet wensdenken en aannames noch het voorzorgidee.
  Energie is de enige pijler van welke samenleving dan ook om te kunnen bestaan, overleven of tot bloei komen. Het is een schande dat in het huidige debat zo lichtzinnig met dit gegeven wordt omgesprongen louter en alleen ter bevrediging van cultuurmarxistische idealen en hypothetische wensdenkbeelden van volgers over een reeds lang kreupel geworden democratie. Niet voor niets krijgen steeds meer ondertekenaars van het NEA spijt van hun daad. Alleen de milieubeweging is er nog blij mee. Feiten, alleen deze tellen. Dus ook de gestopte opwarming. Wie dit ontkent, bedrijft moedwillige desinformatie of houdt zichzelf voor de gek. Dit is dan ook geen wetenschap, maar een vraagstuk voor psychologen dat niet in een discussie over energie thuishoort.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Het hockeystickmodel bestaat alleen in jouw belevingswereld. En in jouw geloof is de opwarming gestopt. De rest van de wereld met de wetenschap voorop weet wel beter.

 9. martinvanetten

  rond 1910 werden de laagste temperaturen van de vorige eeuw gemeten;
  nu, een eeuw later, ligt de gemiddelde wereldtemperatuur structureel één volle graad Celsius hoger;
  hetzler, hoe kun je dan zeggen dat de opwarming gestopt is?
  is dat moedwillige desinformatie, of hou je jezelf (en ons) voor de gek?

  http://www.columbia.edu/~mhs119/Temperature/

 10. provencaal

  in al die discussies lopen ook zoveel dingen door elkaar, dat je je al snel verkeerd uitdrukt. met het (tijdelijk?)stoppen van de opwarming kun je in ieder geval zien dat de vermeende causaliteit tussen CO2 en opwarming heel erg twijfelachtig is en zelfs waarschijnlijk niet bestaand.
  Als de aarde op langere termijn toch opwarmt is het vaak een kwestie die samenhangt met de keuze van de periode waarover je kijkt en dan is afhankelijk van je randvoorwaarden dit al of niet reden tot alarm. Als ik , op geologische schaal een beetje redelijke periode neem, dan zie ik niets verontrustends. Groenland is nog steeds niet groen zoals het vroeger was en zal het op korte termijn wel niet worden. Denken dat alleen wat in onze levensperiode plaats vindt maatgevend is voor wat er met de aarde en de kosmos gebeurt, lijkt me wel een heel beperkte manier van denken.

  1. Herman Vruggink

   provencaal,

   Als ik, op geologische schaal een beetje redelijke periode neem, dan zie ook ik niets verontrustends. Denken dat alleen wat in onze levensperiode plaats vindt maatgevend is voor wat er met de aarde en de kosmos gebeurt, lijkt mij inderdaad wel een heel beperkte manier van denken.

   Maar wie maakt zich zorgen om moeder Aarde? Ik niet. Alleen zitten we nu opeens met 7 miljard mensen en die waren er 20.000 jaar geleden nog niet. Klimaatverandering kan wel aantoonbaar grote gevolgen hebben voor de mens en zijn leefomgeving. Waar wij het over hebben is de risico’s van stevige opwarming voor de mensen in een paar eeuwen tijd.

 11. martinvanetten

  “dat de vermeende causaliteit tussen CO2 en opwarming heel erg twijfelachtig is en zelfs waarschijnlijk niet bestaand.”

  provencaal, hoe verklaar je dan dat het anno 2015 een volle graad Celsius warmer is dan een eeuw geleden?

 12. Hetzler

  Martin Bekijk deze reeksen: http://www.climate4you.com/

  Global Temperature> An overview to get things in perspective.

  Hoe verklaart u deze schommelingen waar de mens geen rol speelde? Zou bijvoorbeeld de zon geen rol kunnen spelen?

 13. Hetzler

  In het algemeen is duidelijk dat er niets verontrustends plaatsvindt en dat in de geschiedenis de temperatuur geregeld oploopt om weer te dalen. Thans is na een opwarming sinds de Kleine IJstijd in 1850 de temperatuur tot 1998 met 0,8 graad gestegen om daarna op dat niveau te blijven hangen tot op heden. Dus ja, de temperatuur is in 2015 hoger dan die in 1850. En ook weer lager dan in de Middeleeuwse Opwarming. Het hockeystickmodel is onjuist gebleken zoals ook door de Senaat is bevestigd (Wegman http://climateaudit.org/2007/11/06/the-wegman-and-north-reports-for-newbies/ ). Als men in dit model wil blijven geloven, veel genoegen. Ik zal ook niemand tegenhouden te denken dat baby’s van de ooievaars komen. Er is evenwel geen zichzelf respecterend instituut dat dit model hanteert, zelfs het IPCC niet.

 14. Herman Vruggink

  Hetzler,

  Wij hoeven ons over Moeder Aarde ook helemaal geen zorgen te maken. De Aarde heeft in die 4,5 miljard jaar al enorme temperatuurschommelingen meegemaakt. Het wordt echter een heel ander verhaal indien we de te verwachten ongemakken voor de mensen gaan beschouwen.

  Het hockeystickmodel zoals jij dat noemt speelt niet of nauwelijks een rol in het AWG fundament. Zie alhier welke onderzoeken dan wel.
  http://www.climatechange2013.org/images/figures/WGI_AR5_FigBox12.2-1.jpg

  Over de MWP zegt het IPCC dat het nu likely warmer is. Bedenk hierbij dat likely slechts 66% is. Je kan ook zeggen: De hedendaagse temperatuur is vergelijkbaar met de MWP, vermoedelijk is het nu iets warmer. De bewering dat het in middeleeuwen globaal warmer was, is echter niet hard te maken. Maar nogmaals, dit is geen enkele factor van betekenis in het AWG fundament. Jij bent degene die maar steeds over de hockeystick begint, niet de wetenschap. Provencaal heeft het al opgemerkt:
  “wie nu nog de hockystick ten tonele voert, heeft blijkbaar niet opgemerkt, dat die al lang geleden als bepaald niet wetenschappelijk, geruisloos is afgevoerd van de “bewijzenlijst”. En je bevestigd het zelf met: Er is evenwel geen zichzelf respecterend instituut dat dit model hanteert, zelfs het IPCC niet. Inderdaad. Waarom begin jij er dan steeds weer over?

 15. Hetzler

  @Vruggink Dit is wat u schreef: “De AGW hypothese zou weerlegd zijn. Welnee, die is helemaal niet weerlegd. En de klimaatdoelen berusten op de hockeystick grafiek. Hoe krijg je het verzonnen. Wat een giller.”

  Het Kyoto-Protocol berust op dit model. U ben historisch onjuist geïnformeerd.

 16. Herman Vruggink

  Hetzler,

  Je schrijft in de tekst:
  “de klimaatdoelen berusten op een inmiddels weerlegd model: de hockeystick–grafiek en de weerlegde AGW–hypothese (‘Anthropogenic Global Warming’; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming);”

  Vervolgens zeg ik: “Hoe krijg je het verzonnen dat de klimaatdoelen op de hockeystick grafiek berusten. ” Ik noem dat en aanfluiting, een giller.

  En nu kom je dan met de bewering dat het Verdrag van Kyoto in 1997 berust op het hockeystick model. Waar haal jij die onzin vandaan? In 1998 publiceerden Michael E. Mann et al hun temperatuursreconstructie aan de hand van proxies van de eeuwen voor 1850. Een jaar na het afsluiten van het Kyoto verdrag. Over historisch de zaken op een rijtje houden gesproken: Wordt het niet eens tijd dat jij je eens eerst goed gaat inlezen voordat je iets roept?

 17. martinvanetten

  @ Hetzler, 6 april 2015 at 18:32

  bedoelt u dat ik kennis moet nemen van het feit dat er ijstijden zijn geweest? en dat de Milankovitch-cycli toen verantwoordelijk waren voor de temperatuurschommelingen?

  Hetzler, 6 april 2015 at 18:50
  dit is geen antwoord op mijn vraag hoe het komt dat sinds het begin van de vorige eeuw de temperatuur op aarde met bijna één graad Celsius is gestegen;

  als ik me goed herinner is Wegman voor plagiaat aangeklaagd en daarmee omstreden;

 18. martinvanetten

  @ hetzler

  nog een ding, het antwoord op uw vraag:

  inderdaad, toen speelde de zon een rol; in de afgelopen eeuw speelde dat geen rol, het is u wellicht bekend dat het als gevolg van de huidige Milankovitch cyclus juist kouder zou moeten worden;

  meer over de ijstijden vindt u op mijn eigen pagina over dit onderwerp:

  http://www.zeeburgnieuws.nl/nieuws/kv_th_ijstijden.html

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.