LONGREAD: Ouderen minder positief over ‘Klimaatmars’ dan jongeren, waarom?

Klimaatspijbelaars op de foto met D66-voorman Rob Jetten. Bron: Jetten / Twitter
Foto: Klimaatspijbelaars op de foto met D66-voorman Rob Jetten. Bron: Jetten / Twitter

Afgelopen week vond de ‘Klimaatmars’ van de klimaatspijbellaars plaats. In diverse steden gingen jongeren demonstreren waaronder Groningen en Den Haag. Op het Malieveld stonden duizenden jongeren. Het evenement werd georganiseerd door de organisatie Youth for Climate, dat overigens een miljoenensubsidie van de Europese Commissie ontvangt. Maar als we de opiniepeilingen van Maurice de Hond over de klimaatmars onderzoeken blijkt zich iets merkwaardigs voor te doen: ouderen zijn er minder positief over dan jongeren, maar waarom?

De trend die Maurice de Hond in zijn gegevens waarneemt kan het beste worden omschreven als volgt: ‘Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans is dat hijeen negatieve attitude tegenover de ‘Klimaatmars van scholieren’ heeft. Volgens de Hond heeft de politieke voorkeur hier verder weinig mee te maken. Het gaat dus om verschillen tussen generaties! Hieronder ziet u de gegevens:

Het verschil tussen de generaties als het gaat om de 'Klimaatmars van scholieren'. Bron: Maurice de Hond
Het verschil tussen de generaties als het gaat om de ‘Klimaatmars van scholieren’. Bron: Maurice de Hond

De vraag is natuurlijk wat deze trend kan verklaren? Een eerste mogelijke verklaring is de houding van ouderen tegenover het idee van ‘spijbelen’. Het kan zomaar zijn dat spijbelen een negatieve emotionele response bij ouderen teweeg brengt, waardoor het verder niet uitmaakt waarom de klimaatjugend marcheert, maar is het feit dat ze spijbelen al voldoende om het als negatief fenomeen te zien. Wellicht omdat er vroeger anders werd omgegaan met spijbelen en ook orde en gezag meer werd gerespecteerd.

Deze mogelijkheid wordt ondersteund door de gegevens van Maurice de Hond, kijk maar eens op de tabel hieronder. Daar is een patroon waarneembaar waarbij jongeren het minder eens zijn met de stelling ‘scholen zouden leerlingen geen toestemming moeten geven om aan een demonstratie mee te doen’. Meer dan de helft van de senioren (55%) is het ermee eens. Terwijl een minderheid van de jongeren van 18 – 24 jaar oud het hiermee eens is (36%).

Het verschil tussen de generaties als het gaat om de 'Klimaatmars van scholieren' en hun beoordelingen over het fenomeen. Opvallend: hoe ouder de respondent, hoe groter de kans dat het spijbelen relevant is. Bron: Maurice de Hond
Het verschil tussen de generaties als het gaat om de ‘Klimaatmars van scholieren’ en hun beoordelingen over het fenomeen. Opvallend: hoe ouder de respondent, hoe groter de kans dat het spijbelen relevant is. Bron: Maurice de Hond

Een andere mogelijkheid die deze trend kan verklaren heeft te maken met de houding van ouderen tegenover klimaatverandering en het klimaatbeleid. Het kan zijn dat ouderen en jongeren anders denken over beide concepten, waardoor ze ook de klimaatmars anders zien. Wellicht dat ouderen een ‘na mij de zondvloed’-attitude hebben en zich geconfronteerd zien met jongeren die datgene doen wat zij, in een andere vorm, al 50 jaar geleden had moeten doen: oproepen tot minder consumeren en meer spaarzaamheid.

Een derde mogelijkheid heeft te maken met de inhoudelijke invulling van het Nederlands onderwijs. Wellicht is het zo dat in het onderwijs van nu meer aandacht wordt geschonken aan de mogelijke negatieve effecten van klimaatverandering voor Nederland. Natuurlijk zien ouderen deze communicatie-uitingen ook in de media, maar keken zij waarschijnlijk niet elke week het NOS Jeugdprogrammeringsprogramma, ahum Jeugdjournaal en ontvingen ze ook geen e-mails van rectoren met het verzoek om een GroenLinks meet-up te bezoeken.

Ten slotte kan het zijn dat ook in de onderwijsmaterialen meer aandacht wordt geschonken aan klimaatverandering en klimaatbeleid. Als dat laatste het geval is dan worden jongeren geconditioneerd om klimaatverandering als een maatschappelijk probleem te zien, wat dan vervolgens verklaart waarom jongeren positief zijn tegenover de klimaatmars. Immers wordt hierdoor ‘klimaatverandering’ als groot probleem gezien. Maar los van bovenstaande theorieën heeft Maurice de Hond zelf ook een aantal houdingen bevraagd over de klimaatmars.

Wellicht dat we hier wijzer van worden:

Verschillende houdingen van kiezers van verschillende partijen. Jammer genoeg zijn de gegevens niet opgesplitst naar leeftijd. Bron: Maurice de Hond
Verschillende houdingen van kiezers van verschillende partijen. Jammer genoeg zijn de gegevens niet opgesplitst naar leeftijd. Bron: Maurice de Hond

Zo’n 79% van de respondenten vindt het mooi dat leerlingen ‘voor hun eigen toekomst opkomen’, maar of het scanderen van ‘Nee, nee CO2′ daarvoor moet doorgaan is maar de vraag. Of het rondlopen met borden waarop staat eat pussy’ en meer van dat soort ongein daaraan bijdraagt evenzo. Wanneer straks blijkt dat de klimaatjeugd tot klimaatwerklozen zijn geworden omdat de CO2-reductieprogramma’s de Nederlandse economie hard raken, wat dan? Dan bleek hun mars ‘voor hun toekomst’ bijzonder kortzichtig.

Verder zien we in de bovenstaande tabel geen duidelijke gegevens die suggereren waar het intergenerationele verschil tussen de klimaatjeugd en de ouderen vandaan komt. Wel zien we dat grote groepen FvD’ers, PVV’ers en kiezers van 50Plus en VVD ervan overtuigd zijn dat leerlingen worden geïndoctrineerd ‘door hun leraren’. Geprogrammeerd zou een beter woord zijn, immers is de intentionaliteit niet bewezen al zijn wel erg veel docenten linksig.

Ten slotte wordt de impact van schoolboeken en subsidieprogramma’s vanuit de Rijksoverheid, Europese Unie en andere supranationale organisaties en NGO’s die het klimaatverhaal aanmoedigen en opmerkelijk maken voor jongeren, niet meegenomen in de stellingen. Het kan zomaar eens zijn dat dergelijke subsidieprogramma’s en de daaruit voortvloeiende communicatiecampagnes impact hebben op jeugdige attitudes. En ook zogenaamde Millennial-media, zoals Vice, kunnen bijdragen aan het intergenerationele verschil in attitudes tegenover de klimaatmars.

Uiteindelijk is het zo dat geen enkel individu vanuit zichzelf gaat nadenken over klimaatverandering en de mogelijke impact van CO2. Daarvoor moet iemand eerst opmerkelijk worden gemaakt op het klimaatverhaal. Als je mensen die in isolatie leven zou bevragen hoe ze over klimaatverandering en -beleid denken, zullen ze je waarschijnlijk met wazige ogen aankijken. Om maar te zwijgen over het concept CO2!

De trend die we waarnemen en de verschillen tussen ouderen en jongeren is dus een sociaal fenomeen, geconstrueerd door bepaalde factoren. Maar welke factoren het zijn die dit verschil verklaren weten we niet precies. Zo is er ook nog groepsdruk, waardoor jongeren elkaar beïnvloeden en aanmoedigen te gaan staken voor het klimaat. Tja, de mogelijkheden zijn eindeloos. Wel hebben we een aantal mogelijkheden aan u voorgelegd.

Wellicht dat u nog ideeën heeft waar het verschil tussen generaties vandaan komt?

 

 

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

67 reacties

 1.   

  Wat verklaard het verschil? Het maakt iig duidelijk dat er toch een kern van waarheid zit in de stelling dat verstand met de jaren komt.

  1.   

   Inderdaad, Marco1.

   Deze door het jeugdjournaal en leraren geïndoctrineerde jongeren(lees kinderen) zullen echter over een paar jaar een totale ommezwaai maken omdat dan pas het realisme in zal treden.

   1.   

    Wat een onzin. Ouderen zijn bang hun welvaart te verliezen en gepamperde levenstijl. Hoe ouder mensen worden hoe meer men denkt na mij de zondvloed. Degenen die deze mars hebben gelopen informeren zich op een manier die heel anders is als vroeger dus dat gezeur over geïndoctrineerde jeugd is onzin, ook de jeugd is erg gepolariseerd, die hele indoctrinatie propaganda is onzin die wordt verspreid door mensen die het contact kwijt zijn met de huidige jeugd. Het is de suggestieve schrijfstijl op blogs die indoctrinatie creëert, politici die gekleurde rapporten presenteren, wetenschap die financiering ontvangt vanuit groepen die belang hebben bij een uitkomst zowel politiek als bedrijfsleven bedient zich hiervan links en rechts. Weet je bijvoorbeeld dat de rotschild samenzwering het meest gelooft wordt door ouderen, het is natuurlijk verdomd makkelijk als je kunt roepen dat je leven mislukt is en dat niet jij daar verantwoordelijk voor bent maar je geen eerlijke kans hebt gehad. Weleens afgevraagd hoe die 1000 miljard onderbouwd wordt? Ik denk overigens dat de gemiddelde dds reageerder over de 50 is en bang is zijn welvaart en luizenleven te verliezen terwijl ze financieel en maatschappelijk tot de onderklasse behoren. Ik ben er eigenlijk wel klaar mee om voor die mensen te werken.

    1.   

     Ik ben helemaal niet bang mijn welvaart te verliezen. Luizeleven is een discussiepunt omdat ik niet vind dat ik een luizenleven leid. Ik denk wel dat die scholiertjes helemaal niet met het klimaat bezig zijn en niet zelf op het idee gekomen zijn om met zoeen onzinnige optocht mee te gaan lopen. Ook schat ik vermoedelijk dat idealisme en denkvermogen van de jeugd een stuk lager in dan jou. Voor wat extra info ik ben onder de 50.

     1.   

      Dus omdat jij het onzin vindt mag het niet plaatsvinden. Misschien dat je eens moet kijken aan wat voor zaken de eu nog meer subsidie verstrekt. Wat is er mis met jeugd die zijn zorgen kenbaar maakt?

      Het kritisch denkvermogen is onder de jeugd heel wat hoger dan onder vijftigers, heeft met ingesleten hersen banen te maken waar je hersen activiteit plaatsvind, je moet je hersenen constant hebben getraind wil je daar als vijftiger geen last van hebben.

     2.   

      Ik zeg nergens dat onzinnige optochten niet mogen plaats vinden. Jij neemt het uiten van zorgen van scholieren en stuk serieuzer dan dat ik dat doe. Dat mag.

     3.   

      Marco ik neem ouderen die denken iets van de jeugd te moeten vinden in een belerende zin minder serieus. Hoe druk moet je je maken om iemand met een bord ‘eat pussy not the world ‘ ? Toch word er door volwassenen al dagen over niets anders gesproken met hele indoctrinatie propaganda erbij terwijl als je onder de jeugd kijkt de polarisering erg groot is. De paar jongeren die er serieus mee bezig zijn moet je serieus nemen en mee praten. De rest heeft een dagje vrij gehad nou en.

      De druk doenerij hierover van volwassenen is veel problematischer.

     4.   

      Ik maak me er ook niet druk over en wijs niemand de les. Dat er een hoop toffe jeugd die begaan zijn met het klimaat ontken ik ook niet. Ik heb gewoon mijn eigen gedachtes over het verbeteren van het klimaat en het tegengaan van opwarming en het nut ervan.

     5.   

      Ik wil daar trouwens ook nog aan toevoegen dat ik het niet onzinnig vind om met bordje waar”eat pussy,not the world” rond te gaan lopen. Ook ben ik het met die stelling volkomen eens.

    2.   

     Satty typte:

     “…die hele indoctrinatie propaganda is onzin die wordt verspreid door mensen die het contact kwijt zijn met de huidige jeugd…”

     Je bent ervan op de hoogte dat ik twee tiener-kinderen heb?

    3.   

     Ijsbrand. Nee ik ken je niet maar de aanwezigheid van tiener kinderen zegt niets. Ik weet niet hoe betrokken jij bent, ken je de manier waarop zij hun informatie verzamelen. Ik ben met een wantrouwen naar de overheid opgevoed maar dat wantrouwen moet wel op de juiste plaats gericht zijn.

     1.   

      Satty,

      de aanwezigheid van mijn kinderen zegt juist alles. Dat betekent dat ik wel degelijk meemaak wat er allemaal speelt! En dat het weldegelijk propaganda is. Misschien zie je het niet, omdat de bril die je draagt, wel erg roze is. Of misschien omdat je van anderen in je omgeving aanneemt dat het niet zo is.

      Ik ben een realist, Satya.

    4.   

     Oh oh oh, die ouderen hebben in hun jeugd nooit een centrale verwarming gehad maar een kolen kachel en de kolen kit stond op het balkon. Verder als kind gingen ze maar 1x per week in bad, het badwater werd gedeeld met zusjes of broertjes. Iedere dag douchen? Dat doet iedereen vandaag, vooral de jeugd, die vaak 2 x per dag douchen. Werkweek was vaak 50 uur en school was 6 dagen p.w. Welvaart en luizenleven? En ze behoren financieel tot de onderklasse? Hoe verklaar jij dit! Als jongen vandaag de dag zouden moeten leven zoals de “ouderen” in de jaren vijftig dan denk ik dat er nog meer demonstraties komen. We groeiden op met 2 weken vakantie; of aan zee of op de Veluwe met een fiets en tent. Vliegvakanties bestonden niet. Smart phones en computers ook niet, wasmachine was net uitgevonden. Ben benieuwd of jij dat overleeft samen met je leeftijd genoten.

   2.   

    O.a. als ze zelf de energiebelasting moeten gaan betalen komen ze erachter wat ze zich hebben laten beliegen en bestelen. :)

 2.   

  De jeugd is nu eenmaal gehersenspoeld door het gilde der linkse onderwijs totaal malloten ook wel de ‘linkse octopus’ genoemd.

  De jeugd komt er wel achter wanneer zij gaan ervaren wat het hen gaat kosten in de toekomst, alhoewel het dan wel te laat is voor hen, eigen schuld dikke bult zullen we maar zeggen.

  1.   

   Als de babyboomers niet zo idioot met de gasbaten was omgesprongen en een beetje langtermijnsvisie had gehad voerden we deze discussie nu niet eens. Zoals met alles willen de babyboomers de rekening doorschuiven.

  2.   

   Wat ze van de indoctrinatie hebben opgestoken blijkt uit deze domheid die ze etaleren.

   Hier Penn and Teller die “studenten” vroegen om een petitie te tekenen tegen Dehydrogen Monoxide.
   Deze demonstranten tegen CO2 (want CO2 is vervuilend en giftig… :) ) tekenden zonder een vraag te stellen…

   Dehydrogen Monoxide = H2O = water :)

   Penn And Teller Get Hippies To Sign Water Banning Petition
   hátétépéès://wéwéwé.youtube.com/watch?v=yi3erdgVVTw

 3.   

  Kinderen zijn makkelijk te manupuleren.

  Als de media maar blijven beweren dat de wereld vergaat zullen de meeste kinderen dat ook gaan geloven.

  Je ziet dan ook in de geschiedenis dat kinderen (mis)gebruikt werden om een bepaalde agenda uit te voeren.

  B.v. de Hitlerjeugd; Mao die de jeugd gebruikte tijdens de culturele revolutie; enzovoorts.

 4.   

  ” ‘na mij de zondvloed’-attitude hebben”
  Ik geloof dat het merendeel van de jeugd die attitude zélf hebben,op z’n minst is het merendeel jeugdigen pertinent niet fanatiek of gedreven met elkaar in gesprek over het thema!
  Waar ik deze stellingname vandaan haal?
  Ik speel in de weekenden privéchauffeur voor mijn kleinkinderen/vriendinnen/vrienden en dan maak je natuurlijk een praatje,overigens het laagste opleidingsniveau van deze jeugd is Havo,er zijn dus géén sukkeltjes bij!

 5.   

  Ik kan wel begrijpen dat bejaarden die opgegroeid zijn met reclameborden met de slogan “Gezellige mensen stoken kolen” niet allemaal in staat zijn in te zien dat die werkwijze de wereld geeft veranderd.

  1.   

   De wereld geeft geen verandering. Uw reacties tonen soms wel aan dat niet bij iedereen het verstand met de haren komt. Of ik daarmee op bejaarden doel die met onzinnige bordjes of uw reacties dat mag u zelf kiezen.

   1.   

    Haren moest natuurlijk jaren zijn.

    1.   

     Haren en jaren.
     Er is nog een gezegde: Waar haar zit kan geen verstand zitten.

     1.   

      Ok ik ben best behaard en er is mij wel vaker gezegt dat ik vooral met maar 1 bepaald deel van het lichaam denk. Uw stelling over haar en verstand zou best eens waar kunnen zijn.

     2.   

      Precies.

   2.   

    Marco meent niet dat er sprake is van opwarming van de aarde?

    1.   

     Nee hoor ik ben daar vast van overtuigt dat de aarde opwarmt.

     1.   

      Alleen jammer dat de wetenschap en onze politici geen geld kunnen gaan vangen van de zon of de kosmos als hoofdschuldigen. Terwijl de mens aangerekend wordt blijft de zon stug doorgroeien en heter gaan worden.

     2.   

      @van Urk

      Je hebt goed opgelet.

  2.   

   Over het stoken van kolen gesproken..Wel eens gehoord over het Poolse monster van Rybnik. Hier maken wij ons druk over een beetje CO2 uitstoot van rijdende diesels maar wat de grootste steenkoolcentrale ter wereld uitbraakt is niet te filmen. En ja, zelfs dat land die stug doorgaat met het bouwen van steenkoolcentrales, met kolen door wil gaan stoken en waarvan een deel van de bevolking last heeft van acute longklachten heeft het klimaatakkoord ondertekend. Een wassen neus dus.

   1.   

    Ik ben het met de heer van Urk eens dat men ook in Polen moet stoppen met kolenstook.

 6.   

  “Zo’n 79% van de respondenten vindt het mooi dat leerlingen ‘voor hun eigen toekomst opkomen’”

  Waarmee de actie wel een enorm succes mag worden genoemd.

  1.   

   Zeker een succes de opkomst was hoog.

   1.   

    En de maatschappelijke steun evenzeer. De scholieren hebben er enorm aan bijgedragen dat het klimaat nu hoog op de politieke agenda staat.

    1.   

     Dat hebben ze dan mooi voor elkaar.

    2.   

     Wie gelooft dat het spontane acties en demonstraties van de scholieren waren, is ernstig de weg kwijt. Het is de georkestreerde inzet van kindsoldaten die van niks weten en de complexe klimaatmaterie totaal niet kunnen overzien.

     Lees even de column van Peter van Duyvenvoorde op GeenStijl van vandaag ‘De eeuw van het kind’.

    3.   

     Dacht het niet, als zij voor het huiswaarts keren nog even de Mc Donalds en Burger King aandeden (vlees, vlees, hoe meer hoe beter etc etc) en als laatste het verpakkingsmateriaal op straat dumpten, zoals gewoonlijk. Ik erger mij groen en geel aan het onbenul v.w.b. het milieu bij de jongeren, de jeugd. Dat was ooit wel anders, toen kregen wij nog opvoeding hoe het hoort.

  2.   

   Hun toekomst zal liggen; terug naar de pijl en boog zonder de milieuvervuilende ipad erbij.

  3.   

   RN:Domheid regeert

 7.   

  Natuurlijk, leren kinderen wat van elkaar en van hun omgeving.
  Zo is er gewoon verschil, tussen de ene hamburger en de andere hamburger.
  Naast dit artikel staat bv een foto, waaronder een tekst: Woedende DENK-jeugd hitst jongeren op tegen de politie.

 8.   

  Weer een flauwekul peiling van de Hond, ze vergeten mij nu werkelijk altijd, net als bij de staatsloterij!

 9.   

  Waarom ouderen minder positief zijn over ‘Klimaatmars’ dan jongeren?

  Ouderen zijn wijzer, beschikken over meer bronnen, raadplegen meer bronnen, zijn kritischer en slikken niet alles wat de msm, de klimaatpausen en milieugelovigen hen voorschotelen. Bovendien bestaat die 97% consensus niet en ouderen weten dat.

  FVD begrijpt dit en daarom wijst FVD deze hysterie van de hand.

  1.   

   Vroeger werd er net zo goed zorgen gemaakt over het milieu en klimaat en had je al in 1892 een invloedrijke milieuorganisatie genaamd Sierra Club. Nu zijn we honderd jaar verder en kennelijk hebben ouderen het gevoel dat het klimaat niet extremer is geworden of dat mensen zieker zijn gaan worden door luchtverontreinigingen omdat dat dit soort gevallen juist in het steenkooltijdperk extreem hoog lag.

  2.   

   Lugar..
   +10

  3.   

   Noppen dicht onze jeugd een gigantische kennis van het klimaat toe….waar deze uitspraak op gebaseerd is blijft een mysterie!!
   Eens kijken wat er gebeurd als iemand beweerd dat hangen op facebook de aarde opwarmt……

   1.   

    gebeurt en beweert

  4.   

   Lugar. Weer 6 zinnetjes waar zoveel domme onzin in staat. Ik zou best wel weer willen uitleggen waarom ik dat vind, maar als je het toch niet leest heeft dat geen zin.
   Jammer dat je je zo snel gekrenkt voelt.
   De bedoeling van DDS is namelijk dat je met elkaar in gesprek blijft, maar als je iedereen die het niet eens is met jouw verhaal voor trol uitmaakt en niet fatsoenlijk antwoord geeft, ja dan houdt het ook voor mij op. Ik heb het geprobeerd.

   1.   

    +1 en een 10 voor uw goed bedoelde pogingen.

   2.   

    Het doet bijna pijn maar toch:
    +10 voor santiago.

   3.   

    @santiagotrol wat een kansloos leven heb je toch..
    14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
    Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
    Welk moment van de dag je ook kijkt je huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

 10.   

  Kinderen worden opgehitst maar de meeste kinderen maken zich echt niet druk om het klimaat.
  Vraag maar of ze bereid zijn GEEN mac donalds meer te eten, of ze 1 keer in de week vlees willen eten in plaats van elke dag.
  Er zullen er maar heel weinig zijn die dat willen.
  Ze willen wel demonstreren maar hun steentje bijdragen voor het klimaat daar geloof ik niets van.
  Zie het bij ons in het weekend gezellig bij elkaar zitten op een kinder speel plaats 2 vuilnis bakken dicht in hun buurt en al het vuil, lege bier blikjes,flessen liggen NAAST de vuilnis bak in plaats er in.
  2 stappen naar de vuilnis bak is teveel gevraagd.
  Het zelfde gebeurd elk weekend op de sport velden.

 11.   

  Kinderen kunnen nog niet goed relativeren en hebben in het algemeen een beperkte kijk op de situatie. Daarom zijn kinderen ook gemakkelijk te manipuleren door ouderen die een bepaalde agenda hebben.

  Een voorbeeld van hoe de jeugd werd misbruikt om een bepaalde agenda uit te voeren.
  ——————-

  Hoe Mao de jeugd (mis) gebruikte om zijn agenda door te voeren.

  Op 1 juni lazen de Chinezen in het Volksdagblad voor het eerst over de Grote Proletarische Culturele Revolutie. In een vlammend artikel werden burgers opgeroepen kritiek te leveren op alle vertegenwoordigers van de bourgeoisie die probeerden ‘hun conservatieve staatsmacht te behouden door arbeiders te misleiden, voor de gek te houden en te verlammen’.

  De Culturele Revolutie sloeg onmiddellijk aan onder jongeren, zij stonden te trappelen op Mao te dienen

  Gretig gingen jongeren op scholen en universiteiten op zoek naar de politieke antecedenten van hun docenten.

  In het gunstigste geval werden docenten door hun studenten alleen vernederd: ze moesten een zotskap dragen of werden met zwarte inkt overgoten. Maar al snel ontaardde de campagne. Mishandelingen, martelingen zelfs, waren aan de orde van de dag, en er vielen doden.

  Studenten van de Tsinghua-universiteit die een zogeheten ‘Rode Garde’ hadden gevormd, ontvingen een persoonlijke steunbetuiging van Mao. Hierop werden overal in het land Rode Gardes opgericht, die iedereen die ze verdacht vonden aanpakten.

  De massahysterie onder de jeugd was zo groot dan sommige kinderen zelfs hun ouders aangaven

  1.   

   Doet je dat niet ergens aan denken?

   1.   

    Satty, Waaraan..

 12.   

  Wie moet het betalen? Het is makkelijk voor iets te zijn als je er zelf niets voor hoeft te doen maar oproept dat anderen het moeten doen en je er ook nog een vrije dag aan overhoudt. Het zou goed zijn ook voorlichting te geven in de tegenargumenten, dan wordt de complete waanzin pas zichtbaar. Er is niks mis met gratis energie die je krijgt via jouw zonnepanelen. Vertel wel dat als de plannen doorgaan tot 2030 er 2 X zoveel stroom nodig is. Wanneer je ‘s winters om 6 uur ‘s avonds met je gesubsidieerde elektrische auto thuis komt, dan het je niks aan je zonnepanelen om op te laden. Dat betekent dat we gisteren al hadden moeten beginnen met de bouw van nieuwe centrales om die piekbelastingen te kunnen opvangen en waar draaien die centrales dan op???

 13.   

  Als deze kindjes straks hun eigen salaris verdienen mogen ze over hun eigen verdiensten 99% belasting betalen voor het “klimaat” Verwaarloosde infrastructuur, gezondheidszorg en defensie kapot bezuinigd. Miljarden gaan er naar uitkeringen, alle grote bedrijven weg naar apenlanden.

  1.   

   Ik vetrouw er op dat victus zelf ook wel snapt dat dit onzin is.

 14.   

  Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst: zal groenlinks hebben gedacht. Hebben leerkrachten ook Baudet uitgenodigd of alleen Klaver. Hebben ze alle argumenten hebben verteld of alleen de helft. Hebben ze ook erbij verteld dat de ouders van de kinderen 300 euro p.m. extra kwijt zijn voor de energiekosten. Waardoor er minder luxe naar de kinderen toe gaan?

 15.   

  Wat doet die namaak Harry Potter op die foto.?

 16.   

  Tot minstens je 21e jaar zijn je hersenen nog niet volgroeid, waar hebben wij het dan over bij deze jonge scholieren die zich makkelijk laten indoctrineren, tot zij later zelf de rekening voorgeschoteld krijgen. Een dag vrij van school wenst zich elke scholier wel.

 17.   

  De jongeren worden op school geindoctrineerd met deze onzin, als domme schapen lopen ze achter elkaar aan en gehoorzamen zoals links dat graag ziet.

 18.   

  Hoeveel van die kindjes zullen met de auto door papa of mama naar school gebracht worden en gehaald?
  Want op de fiets word je moe en als het regent nat.
  Zullen ze nu ook de rotzooi die ze maken op het strand op gaan ruimen of laten ze het zoals ze het altijd doen gewoon liggen?
  Maar nee de bloedjes zijn heeeeel erg begaan met de opwarming…….!
  Moet je kijken hoe begaan ze zijn als ze op de fiets naar school moeten omdat de auto te duur word of omdat er maar 1 auto in het gezin is, en als er bepaalde luxe stukken minder word omdat het leven voor pa en ma duurder is geworden!

  1.   

   wordt

 19.   

  De negers in Afrika moeten worden aangepakt !!!
  De negers in Afrika zijn helaas niet bereid om mee te werken aan de meest voor de hand liggende oplossing om de CO2-uitstoot te beperken: zorgen dat er minder kinderen geboren worden. Anticonceptie is in strijd met hun geloof of hun diepgewortelde wens om hun zaad ongehinderd zoveel mogelijk baarmoeders in te schieten. In Niger, Angola, Mali, Burundi, Somalië, Uganda en Burkina Faso is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw nog altijd 6

  En laten we ook de moslims in het Midden-Oosten niet vergeten………………………………

 20.   

  Nop: Zo’n 79% van de respondenten vindt het mooi dat leerlingen ‘voor hun eigen toekomst opkomen,”
  Zo is dat Nop. De vraag stellen is de vraag beantwoorden. Enqueteruc… Vraag een oudere of de AOW omhoog moet dan krijg je nog betere cijfers, en wel 99%. Je bent niet zo slim als je zelf denkt. Als er op dit forum een vraag komt of men meent dat Nop een uiterst vervelende troll is dan komen we beslist uit op minstens 90 %.

 21.   

  Help de ijsbeer heb zo een kind op zijn bord staan.

  Hahahaha, er zijn nog nooit zoveel ijsberen geweest.

  Leugens en bedrog van links.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!