Het klimaatplan: tijd voor de oprichting van de Thierry Baudet Minerva-universiteit?

Het huidige klimaatplan is een dictatoriaal gedrocht dat door eenzijdige belangenverenigingen is samengesteld en dat veel te weinig handvatten biedt om tot oplossingen te komen. De kosten zijn draconisch in de uitvoering, zullen de samenleving volledig ontwrichten en de uiteindelijke resultaten zijn nihil. Er is slechts één zinvolle oplossing: het klimaatplan dient met onmiddellijke ingang terug naar de tekentafel!

Terug op de tekentafel zal het klimaatplan in drie hoofdthema’s opgesplitst moeten worden: ‘van het gas af’, ‘energietransitie’ en ‘CO2-reductie’. In alle hysterie en politieke dadendrang zijn deze drie thema’s op één hoop gegooid met als gevolg dat de bedachte ‘oplossingen’ het werkelijke probleem niet aanpakken. Vervolgens is het zaak voor alle drie de thema’s een brede inventarisatie te maken en deze vervolgens de politiek voor te leggen.

Voor het thema ‘van het gas af’ is de doelstelling helder: Groningen van het gas af! Dat wil nog lang niet zeggen dat Nederland van het gas af moet. In onze bodem ligt het meest waardevolle gasdistributienetwerk ter wereld, onze omringende landen omarmen het gebruik van gas, subsidiëren het gebruik ervan zelfs! De gas discussie wordt vertroebeld door geopolitieke thema’s.

Nederland wil niet aan het ‘Poetin-gas’. Of die stelling terecht is, dat is nog maar helemaal de vraag. Er zijn ook alternatieven in Noorwegen en Amerika. Waarom geen evenwichtig inkoopbeleid zoals iedere ondernemer dat ook doet? Speel de gasleveranciers tegen elkaar uit door bij een aantal in te kopen! Iedere ondernemer weet niet beter. Nederland koopt al decennia lang kolen op de wereldmarkt om zich niet afhankelijk te maken van één bron.

Laat een aantal geopolitieke wetenschappers onderzoek doen wat een verantwoorde mix van leveranciers kan zijn voor de toekomst. Mocht de conclusie zijn dat er geen evenwichtige leverantie mogelijk is, dan is de vraag in hoeverre het gasdistributienetwerk geschikt is voor alternatieve brandstoffen en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn. Scope van dit project: 2 jaar. Heel Nederland van het gas af is een geheel andere discussie en valt onder het thema ‘energietransitie’.

Voor het thema ‘energietransitie’ is de doelstelling helder: Nederland onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Een dergelijke transitie zal met zekerheid enkele decennia in beslag nemen. Onze hele maatschappij is ingericht op het gebruik van benzine, diesel, aardgas en olie. Een zeer brede inventarisatie van de huidige technische stand van zaken en mogelijke toekomstperspectieven is daartoe noodzakelijk. Er zijn vele disciplines noodzakelijk om een overzichtelijk beeld te krijgen.

Een cruciale vraag die beantwoord dient te worden: wat kan ons huidige elektriciteitsnetwerk (nog) aan, en met welke investeringen kan de capaciteit vergroot worden en is dat wel noodzakelijk? Parallel daaraan loopt namelijk de vraag welke richting de accu-technologie op gaat en met welke snelheid. Als de accu-technologie ons binnen 10 jaar in staat stelt om bijvoorbeeld auto’s onafhankelijk van het elektriciteitsdistributienetwerk te laten opereren, dan zijn investeringen daarvoor in het distributienetwerk niet meer noodzakelijk. Daarnaast is ‘levering on demand’ minder cruciaal waardoor de last op het netwerk gespreid kan worden. Overschotten die overdag ontstaan uit windmolens en zonnepanelen kunnen opgeslagen worden in plaats van gedwongen aan het net te worden geleverd.

Welke ontwikkelingen zijn te verwachten om huishoudens selfsupporting te krijgen ten aanzien van hun energievraag? Is de centrale opwekking van elektriciteit nog wel noodzakelijk of is decentrale opwekking de toekomst? De thema’s en overlappende terreinen zijn dermate complex en op dit moment nog zo onzeker dat ik zou willen pleiten voor een ‘transitie-universiteit’. Haal alle expertise voor deze complexe vraagstelling uit binnen- en buitenland bij elkaar en geef deze Willie Wortels alle beschikbare middelen om research te doen, onderzoek te faciliteren en oplossingen aan te dragen die toekomstbestendig zijn en waarmee een energietransitie mogelijk wordt.

Voor het thema ‘CO2-reductie’ is de doelstelling uitermate troebel: links en rechts zijn het erover eens dat de maatregelen die Nederland zou willen nemen op wereldschaal volstrekt zinloos zijn. Ook de reeds uitgevoerde en in planning zijnde ‘projecten’ dienen geen enkel doel behalve het braafste jongetje van de klas te willen zijn. Het energieakkoord uit 2013 is een farce en zou, met de nieuwe politieke verhoudingen nu, met onmiddellijke ingang gestopt moeten worden, ‘politiek’ is dat nu wel haalbaar en het zou de ultieme mogelijkheid zijn deze dwaling te corrigeren en de samenleving 50 miljard kunnen ‘opleveren’, voor zover niet al contractueel vastgelegd…

De cruciale vraag die gesteld zal moeten worden: is Nederland als ‘gidsland’ in staat een zinvolle invulling te geven aan CO2-reductie? Door het sluiten van een kolencentrale in ieder geval niet! Door heel Nederland aan de warmtepomp te hangen ook niet! Moet Nederland überhaupt zelf handelen, of is de expertise die Nederland aan de rest van de wereld kan leveren veel waardevoller? CO2-reductie als doel op zich is voor ons kleine kikkerlandje met een verwaarloosbare bijdrage volstrekt zinloos.

Ik zou dan ook willen pleiten om niet ‘het braafste jongetje van de klas’ te worden maar het ‘slimste jongetje van de klas’ door de oprichting van deze ‘transitie-universiteit’. Het slimste jongetje van de klas levert oplossingen voor een energietransitie aan onder het mom van ‘CO2-reductie’ en zit zelf op een kist vol ideeën, patenten en oplossingen en verkoopt die aan de wereldmarkt. Alleen daar zou Nederland op wereldschaal een rol van betekenis in kunnen spelen. De kosten? Een fractie van de 1.000 of 700 miljard of 250 of 100 miljard… over de naam voor die universiteit mogen ze dan in de Kamer gaan steggelen.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

91 reacties

 1. Michael

  Goh… eigenlijk is RMPL dus een groot voorstander van het klimaatakkoord, maar het moet alleen van naam veranderen, en alle verwijzing naar CO2 moet eruit?

  Die universiteiten zijn er al, onze TUs zijn toonaangevend! Daar veel onderzoek gedaan naar enregietransitie. Maat ik ben wel in de war… Is dit niet dezelfde RMPL die de wetenschap in twijfel trekt, en liever pensionadas gelooft omdat die ongebonden zijn? Dezelfde RMPL die denkt dat wetenschappers broodschrijvers zijn? Die wil nu energie en klimaatwetenschappers miljarden geven via een nieuwe universiteit?
  Kicking the can, wat de Britten ook doen.

  Er zijn al heel veel technologieën, door beleid de markt de stimuleren, wordt onderzoek en ontwikkeling automatisch ook gestimuleerd.

  1. RPML

   Goed lezen 😉 “levert oplossingen voor een energietransitie aan onder het mom van ‘CO2-reductie’ en zit zelf op een kist vol ideeën, patenten en oplossingen en verkoopt die aan de wereldmarkt”

   1. Michael

    Haha ja, maar er een marketing term van. Heel goed.

    Maar je ziet toch wel de problemen met je voorstellen?

    1. Je oppert voor een energietransitie (heel goed!), maar komt dan alleen met de suggestie dat er een universiteit moet komen. En dat dat dan veel goedkoper is. Maar hoe gaan we die nieuwe technologieën die daar ontdekt worden toepassen dan? Dat ben je volgens mij even vergeten… dáár liggen de kosten van een energietransitie, en die zijn nou eenmaal hoog. Of ga je die wetenschappers net zo lang laten broeden tot ze een gratis oplossing hebben?

    2. Je wilt miljarden overheidsgeld in de wetenschap storten. Ik vind het een interessant plan hoor, maar het is nog al raar om dit te horen van iemand die altijd verkondigd dat wetenschappers frauduleus zijn, broodschrijvers zijn, etc, dat je beter naar ongebonden gepensioneerde wetenschappers moet luisteren.

    3. Hoe gaat dat werken, die universiteit? Echt een heel nieuw instituut? En elke briljante wetenschapper wil daar sowieso heen? Ik denk dat je dan aardig over de brug moet komen met de centen! Vooral omdat de meeste knappe koppen bij bedrijven zitten, die moet je dan een marktconform salaris bieden. Hoe ga je dit allemaal bewerkstelligen?

    4. Het investeren in puur wetenschap op de hoop dat het zich uitbetaald is een gok. Immers, war gebeurt er als de doorbraak niet hier, maar in het buitenland plaatsvind? Dan gaat iedereen dáár de technologie afnemen ipv hier, en verdien je nog niets terug. Je kunt met bakken geld de odds een beetje beïnvloeden, maar het blijft een kansspel.

    5. En waar is je plan voor de daadwerkelijke transitie in Nederland? Die ontbreekt. Je wilt alleen de wetenschappers paaien met miljarden, maar daar krijg je geen transitie door. Het zal toch echt geïmplementeerd moeten worden op de 1 of andere manier. Hoe dan?

    1. RPML

     Je neemt nogal wat vooroordelen over mij in je stellingen mee, maar ach, die zal ik dan ook ontrafelen:

     1. Ik bepleit een bundeling van kennis en kunde, niet alleen uit Nederland. Deze universiteit zou een magneet moeten worden. Als er in Duitsland een hoopvolle technologie is ontwikkeld, haal deze dan naar Nederland voor verder onderzoek. Een ‘commissie van wijzen’ bepaald of iets hoopvol is of niet.
     2. Ik heb nog nooit beweerd dat de wetenschap frauduleus is; de politieke of commerciële tak is dat wel; daarmee bedoel ik de politieke tak van het IPCC, de mediatak van het KNMI, de woordvoerders van diverse organisaties, onderzoeksinstituten op zoek naar opdrachten. Wetenschappers meten, daar valt niet mee te sjoemelen.
     3. Inderdaad.
     4. Dat geldt voor iedere investering. Als een investering een zekerheid tot winst zou zijn was ik al aan het rentenieren! Nederland heeft een naam hoog te houden op universitair vlak, maar ook technologisch. Kijk maar eens wat voor magneet de regio Eindhoven is geworden voor technologie, en het zijn zeker niet alleen Nederlanders die zich daar ontplooien
     5. Als de accutechnologie met een factor 1.000 verbeterd zou worden, en dan niet op basis van lithium maar een breed beschikbare grondstof, en zonnepanelen energie halen uit daglicht zijn we er! We kennen de zwakheden van de huidige technologie. Maar wellicht ontdekt wel iemand hoe er energie uit zout water te halen is, geen idee. Als ik zou weten hoe de transitie uiteindelijk gaat worden dan is de oprichting van die universiteit overbodig geworden 😉

     1. Satty

      Gewoon tussendoor volgens baudet investeer je alleen als je zeker weet dat je verdient. Je hebt altijd gezegd dat er meer kennis moet worden opgedaan en investering daarin.

      Wat ik mis is de financiering. Veel tegenstanders willen volgens mij alleen de rekening vooruitschuiven.

     2. RPML

      @Satty Alle tot op heden voorgestelde ‘oplossingen’ zijn geen oplossingen, het zijn schijnoplossingen, door mij ook in de afgelopen periode ruimschoots uit de doeken gedaan. Mensen aan een warmtepomp hangen terwijl die technisch niet voldoet, en anderen (de belastingbetaler) dat laten betalen is hypocriet. Je zadelt de mensen die ‘er aan’ moeten op met een niet-functionerend apparaat. Voor nieuwbouw is nog wat te zeggen, maar voor bestaande bouw is dat kapitaalvernietiging. Investeren die je in technieken die bewezen zijn en het doel bereiken dat je beoogt. Als je ‘investeert’ in elektrisch vervoer met als doel CO2-reductie, en die reductie is er helemaal niet, is het dus ook geen investering maar kapitaalvernietiging.
      Maar als er morgen een accutechnologie ontdekt wordt die 1.000x meer kan dan de huidige (en daarmee dus de huidige problemen oplost, namelijk het gebruik van lithium, de beperkte capaciteit, het enorme gewicht en de te lange laadtijd) dan investeer ik wel als ik daar geld in stop.

  2. RPML

   De klimaat-gekte wordt langzaam maar zeker doorgeprikt.
   Er is al 25 jaar lang geen versnelde toename van de zeespiegelstijging gemeten in Nederland ondanks alle onheilspellende modellen (Amersfoort aan Zee) daarvan het laatste decennium. Gelukkig heeft ‘de wetenschap’ de oplossing al gevonden: het nulpunt in de grafiek wordt verplaatst naar 2019 en vanaf nu geven de modellen aan dat de zeespiegel versneld zal gaan stijgen! Dat heet wetenschap, 10 jaar lang op basis van geknutselde modellen aangeven dat de zeespiegel dramatisch stijgt, en als wederom uit de praktijk blijkt dat het niet is uitgekomen het nulpunt verplaatsen! Gelukkig heeft de Volkskrant voor haar geloofsgenoten ook al een verklaring: het smeltende ijs van Groenland komt helemaal niet in Nederland, het is juist het smeltende ijs (NOT) van het 25.000 kilometer verderop gelegen Antarctica dat Nederland zal doen onderlopen! De praktijk is toch erg weerbarstig om zich aan te passen aan al die modellen en theorieën…
   Ook het KNMI is al voor de bijl met hun ‘toename van hete zomers’ door er maar een flink aantal uit de dertiger jaren te schrappen; op het gefundeerde rapport van dit bedrog wensen zij niet te antwoorden…eerder al werden hun temperatuurgrafieken gefundeerd onderuit gehaald. Uitstervende ijsberen? Toename van het aantal tropische stormen? Allemaal onderuit gehaald!
   De grote ontmaskering is begonnen en het zal zeer pijnlijk worden voor de diep gelovigen. Het uit een opgelegd schuldgevoel dwingen tot een financieel verdienmodel/wurgmodel wordt langzaam ontrafeld.

   1. Marija

    @RPML, u schrijft altijd wat mij betreft zeer interessante inzichten en commentaar.
    Nu hoef ik niet te weten of u van gebakken aardappels en/of katten houd, maar IK zou het wel leuk vinden als u iets meer laat weten over u zelf, b.v. uw functie in het dagelijkse leven of i.d.
    Bij voorbaat dank.

    1. RPML

     Ik heb 15 jaar in de energiewereld mijn brood verdient (nu niet meer) en ken het wereldje van binnenuit; zowel aan de grondstoffen-kant, verbrandingstechnologie/optimalisatie (AVI’s), de afvalkant (kolencentrales) als de rookgasreiniging (kolencentrales, AVI’s en biomassa-installaties). Veel gewerkt met universiteiten en onderzoeksinstituten, research gedaan naar hergebruik van reststoffen uit verbrandingsprocessen en optimalisatie van reststof-stromen. Één van mijn afgeronde studies was informatica, om die reden ben ik nogal gevoelig voor argumentatie waarbij de logica ontbreekt 😉

     1. Dik

      @RPML: Heerlijk om te lezen!

     2. tomygun

      RPML , om die reden ben ik nogal gevoelig voor argumetatie
      waar de logica ontbreekt .
      Prima logica moet er zijn maar de kennis om de logica
      tebegrijpen is er vaak niet of nooit .
      Een simpele is een berekening Kw to N-m ( torque ) de meeste
      exsperts plempen wat neer van een berekening en dan blijkt
      zij gooien N-m torque door elkaar met Nm distance .
      Dit is een veel gemaakte fout beter zou zijn om Nm distance
      neer teplempen als mN ,door deze reken fout hebben zij ook
      niet de logica om iets coplexs tebegrijpen .
      Zo,n uni is niet nodig waarom het wiel uitvinden als het
      er al is 1960 N x 0.1815 m = 355.74 Nm torque
      dit moet voldoende zijn om 12 KWh tegenereren wat dus
      weer gelijk staat aan 117600 N de input is 1960 N.
      En ja daar is een logica voor een simpele selfs maar
      begrijpen doen ze hem niet want zij hebben geleerd
      dat dit tegen logica en een wet ingaat denken ze
      alleen is het niet zo .

     3. Rien Noppen

      De bijdrage van tomygun is een schitterde staaltje absurdistisch proza.

      Om in te lijsten.

     4. Rien Noppen

      “om die reden ben ik nogal gevoelig voor argumentatie waarbij de logica ontbreekt”

      🙂

     5. tomygun

      117600 is 11760 N-m

    2. Marija

     @RPML.
     Dankjewel.
     Hoog opgeleid en wetend waarover u het heeft !
     Ik had en heb u goed ingeschat.
     Ik weet niet veel en lees u daarom graag.

     1. Dik

      “(…) lees u daarom graag.”

      +1

     2. RPML

      PS En mijn vader zat op de researchafdeling van een energiemaatschappij en was verantwoordelijk voor de ‘netwerkplanning’; demografisch onderzoek en onderzoek naar ontwikkelingen die de energiebehoefte zou kunnen beïnvloeden waardoor er tijdig voldoende netcapaciteit (lees hoogspanningsmasten en onderliggende architectuur) beschikbaar komt.

 2. Jumping

  De Linkse Rutteclan gaat door, met het demoniseren van het FvD en de PVV.
  Op dit demoniseren, is maar een keihard antwoord, in Mei gaan de Nederlanders met gezond verstand, massaal op de kritische EU partijen stemmen, o.a. FvD en PVV.

  1. Satty

   Over demoniseren gesproken. Bedoel je dan wat hier met sylvana, jetten en Rutte gebeurd? Dat is zeker iets anders? Michael, Tim en wout zijn zeker niet aan het demoniseren? Gezien veel reacties hier lukt het ze heel aardig.

   1. Siemien

    Niet zo hypocriet Satty, het valt in het niet bij wat jij doet met Nederland als het over demoniseren gaat..

    1. Dik

     @Siemien: Negeren is beter, vooral omdat het helemaal nergens op slaat.

 3. victus

  Met de hedendaagse bureacratische instelling en gebrek aan échte vakmensen, dus geen half bezopen oostblokkers, duurt het nog wel een eeuwtje of anderhalf voordat er wat gebeurt. Als het nu al 2 weken duurt met 3 straten afgezet om 2 verkeersbordjes te plaatsen voor een fietspad?

 4. Satty

  Ik ben het in grote lijnen met het artikel eens.

  Ik denk dat er manieren zijn om de gasvelden in Groningen leeg te halen, in Noorwegen vullen ze de leeggehaalde delen aan met stikstof wat heel goed schijnt te werken. Het stikstof verspreid zich net zo door het zandsteen als het gas, dit lijkt me in ieder geval door onderzoeken waard.

  Ik vind dat omtrent de energie transitie onze invloed op het milieu ook een rol moet krijgen. Ik woon omringt door natuurgebieden en zie dat de natuur minder divers wordt. De wilde orchidee loopt terug, de stengelloze sleutelbloem. Dit zijn planten die zeer gevoelig zijn voor milieu. Ik heb vorig voorjaar minder grauwe klauwiers gezien, hangt ongetwijfeld samen met de terugloop insecten.

  James corbett. Volgens mij degene die de discussie omtrent klimaat op de kaart heeft gezet en je hebt minder kans dat de naam in de toekomst verandert hoeft te worden dan bij baudet. Van corbett weet je dat het een complot denker is en erg rechts maar doet geen voorstellen een ander het zwijgen op te leggen in het onderwijs maar wil gesprek.

  1. RPML

   De Groningers worden aan de lopende band voor de gek gehouden. Eerst riep Wiebes heel stoer ‘we gaan meteen de productie drastisch temperen’; het enige dat gebeurde was dat ze de winning terugstelden op de contractafspraken omdat ze op dat moment véél meer aan het winnen waren als dat contractueel was afgesproken. Daarna wederom paniekvoetbal door te roepen ‘Nederland van het gas af’ en snel werd het dossier ‘klimaat’ erbij gehaald om het plots af te doen als een CO2-reductieplan. Allemaal show voor de Bühne, om zogenaamd daadkrachtig over te komen.
   Maar Groningers schadeloos stellen, dat wil maar niet lukken. In vroeger tijden had je in Limburg de Mijnschadedienst, die inventariseerde en betaalde meteen uit want dat kon gemakkelijk van de verdiensten uit de mijnbouw betaald worden. Den Haag wil de centen die ze weggeroofd hebben in haar zak houden.

   Klimaat, milieu en energietransitie zijn 3 verschillende zaken

   1. Satty

    3 verschillende dingen die erg veel verband houden.

    1. RPML

     Klimaat is niet of slechts zeer beperkt beïnvloedbaar door de mens, milieu voor 100% en de energietransitie ook voor 100%. De bloemetjes en de bijtjes komen door menselijk handelen niet terug als het klimaat daar de oorzaak van is, maar wel als door menselijk handelen het milieu is beïnvloed en het gevolgen heeft (gehad) voor de natuur

   2. Dik

    @RPML: Ik lijk te zien dat Den Haag de gasproductie reduceert, de schade niet afdoende afhandelt en daarnaast astronomische (klimaat & milieu) belastingen heft om de derving aan gasbaten te compenseren.

    Wat is jouw visie hierop?

    1. RPML

     @Dik
     1. Ja, de gasproductie neemt af en de import is voor de eerste keer groter dan de productie geweest afgelopen jaar
     2. Ja, bij bewoners blijft men in twijfel trekken dat de schade veroorzaakt is door gaswinning zodat niet betaald hoeft te worden (schandalig!). Op de TU-Delft wordt veel onderzoek gedaan de afgelopen jaren, het patroon voor bevingen is enig in haar soort. Een ‘normale’ aardbeving gaat gepaard met een schokbeweging in verschillende richtingen, in Groningen ‘uit het niets’ in één klap een uitsluitend verticale beweging. Hoe je dan aardbevingsbestendig kunt bouwen is nog een groot raadsel, in aardbevingsgebieden bouw je gebouwen die niet star zijn en kunnen meebewegen, tegen de Groningse aardbevingen kan men zich vooralsnog niet (bouwkundig) wapenen, de techniek is er simpelweg nog niet. Vandaar dat de overheid niet wil betalen, want ze voorzien een enorm financieel gat
     3. Deels wel, deels niet. De energiekosten stijgen door het energieakkoord uit 2013, maar dat er een ‘premie’ opzit is wel duidelijk, ook de verschuiving van elektriciteit naar gas is een opvang voor de ontbrekende gasbaten

     1. Dik

      @RPML: Dank voor jouw toelichting, een gewogen oordeel.

   3. tomygun

    RPML +5

 5. umhnz

  Vol goede hoop las ik de kop boven het artikel.
  Ik dacht:EINDELIJK!
  In plaats van het eeuwige gezeur over het linkse onderwijs gaat rechts Nederland zelf het initiatief nemen om iets te veranderen.
  Niet zeiken maar zelf oplossen.
  Eens een investering doen waarvan niet wij maar onze kleinkinderen het rendement zullen hebben.
  .
  Helaas, het was een schrijfsel van een reageerder, welke gratis bladvulling voor DDS verzorgt.

  1. RPML

   Ah, dus de inhoud is interessant, alleen de schrijver bevalt je niet…?

   1. umhnz

    Quote : Ah, dus de inhoud is interessant,
    .
    Het is mij bekend dat u graag veren in uwer eigen achterwerk steekt.
    Laat mij zo vrij zijn zelf te bepalen wat ik een interessant vind.
    Uw mening behoort daar zeker niet bij.

    1. F. Domela Nienhuis

     Wat let je dan om uit dit draadje weg te blijven? Alsof er ook maar één lezer is geïnteresseerd wat jij te trollen hebt.

     1. umhnz

      Mocht u de moeite hebben genomen om mijn goedbedoelde schrijfsel te lezen, had u kunnen ontdekken dat ik vind, dat de kop niet met het artikel corresponderen.

     2. Dik

      “Alsof er ook maar één lezer is geïnteresseerd wat jij te trollen hebt.”

      Ik ruik hem van een kilometer afstand. Zijn dagelijkse dosis azijnzuur is na de klinkende overwinning van Forum voor Democratie, Nederland heeft massaal voor deze vernieuwing gekozen, flink toegenomen.

      #negeren

     3. umhnz

      Ik zie dat Baaz Lugar ook zijn oude inlog Dik heeft doen herleven

    2. RPML

     Uw argumentatie en schrijfwijze is 100% identiek aan die van ‘Spaanse Kok’; plagiaat, 2 handen op één buik of gewoon een nieuw account?

     1. umhnz

      Ingetrokken paspoort wegens kritiek op Tim., de opsteller van de flexibele huisregels.

  2. Marija

   Eeuwig gezeur over het linkse onderwijs? Het is hard nodig en kan niet hard genoeg worden aangepakt en gecorrigeerd worden.
   Onderwijs moet neutraal zijn. Daar mankeert veel aaan.

 6. Henk-Jansen

  Ik ben voorstander van een geleidelijke transitie zodat het wel allemaal betaalbaar blijft. En wil je bijvoorbeeld dat wijken van het gas af moeten? Prima, maar geef dan wel de subsidie zodat we ons huis kunnen isoleren, zonnepanelen op ons dak leggen en een warmtepomp installeren. Draai niet gewoon de kraan dicht en zeg tegen de mensen, red je ermee. Wel ben ik er voorstander van dat de overheid extra geld investeert in onderzoek en ontwikkeling van duurzame systemen zoals thoriumreactors, kernfusie, batterijtechniek, co2-afvang etc. Dit kan ons veel geld en banen opleveren.

  1. Rien Noppen

   Volgens is hetgeen Henk Jansen bepleit precies wat de overheid beoogt.

   1. Henk-Jansen

    Dan ben ik het blijkbaar helemaal eens met het kabinet 😉

  2. PMG

   Subsidie???? HAHAHA, en wie betaald die, SIMPLIST!!!

   1. Rien Noppen

    betaalt

 7. TD

  Nord-Stream 2 is bijna klaar,en kan Nederland gekoppeld worden aan het russisch gasnet,maar een paar schizofrene figuren in kabinet Rutte en waarschijnlijk ook in de EU zijn bang té afhankelijk te worden van Putin!
  Als ik moet kiezen tussen de klimaatplannen en doelstellingen die nu op tafel liggen en Nord-Stream 2,dan wordt het zeker weten,Russisch gas!
  En voor wat betreft elektra,moeten we óók importeren of zélf een paar kerncentrales bouwen!
  Baudet take this job!

  1. F. Domela Nienhuis

   In zo’n overvol land als Nederland ga je het voor de electriciteitsproductie niet redden met windmolentjes en zonnepaneeltjes. Dan moet je aan de kernenergie als je geen fossiele energiedragers wil hebben. En van de fossiele energiedragers is gas het schoonst. En we hebben een uitstekend gasnetwerk. Probleemloos kunnen we daar ook geïmporteerd gas op aansluiten. En er is geen één land waar we persé van afhankelijk hoeven te zijn, zoals de schrijver van dit nuchtere artikel ook al opmerkte. En minder overbevolking, dus al helemaal geen geïmporteerde overbevolking, kan ook geen kwaad voor het reduceren van de ecologische voetafdruk van ons land. Daar worden overigens zowel ons fysische als ons sociale milieu beter van.

   1. Dik

    “windmolentjes en zonnepaneeltjes.”

    Volgens mij ga je het met windturbines en zonnecollectoren sowieso niet redden. Wat is jouw visie hierop RPML?

    1. RPML

     Als je kijkt naar het opgesteld vermogen (capaciteit) en de toenemende vraag naar elektrische energie in de toekomst is het een utopie om te denken dat dit met de huidige windmolens en zonnepanelen te vervangen is, dat lukt alleen al niet omdat er onvoldoende grond is om ze neer te zetten. Cruciaal wordt de vraag of centrale (grote energiecentrales) of decentrale opwekking de toekomst heeft. Bij decentrale opwekking zijn energiecentrales alleen nog op plekken waar een grote energievraag is nodig (industrieterreinen met zware industrie) en die kunnen dan ook weer kleiner uitgevoerd worden. Bovendien is dan de vraag of de overheid die moet neerzetten of de industrie zelf. Verschillende bedrijven (o.a. DSM) doen/deden dat al zelf.

     1. Dik

      @RPML: En hoe zit het met de vervangingswaarde en de afschrijvingskosten? Bovendien zijn er perioden dat het niet waait en dat de zon nauwelijks boven de horizon komt.

      Hoe komt het, volgens jou, dat de windturbineparken wel toenemen, en er akkers vol met zonnecollectoren ontstaan, terwijl de opbrengst nooit kan opwegen tegen de investeringen?

     2. RPML

      @Dik De vervangingswaarde en afschrijving van windturbines wordt niet bepaald door de levensduur, maar door de voortschrijdende technologie. Waarom een ‘slecht’ functionerende turbine op een plek hebben staan als daar een veel ‘rendabelere’ (door subsidie…) op datzelfde stukje grond kan staan. Gevolg is dus dat ze weer snel worden ‘opgeruimd’ (voor de recycling is nog geen oplossing overigens…) en vervangen voor een moderner exemplaar.
      Voor iedere turbine en zonnecollector is achtervang nodig door ‘oude’ techniek: lees kolen- en gascentrales. Ze vervangen in die zin niet, ze verplaatsen alleen tijdelijk de productie
      Alles drijft op subsidie; eind 2005 zijn nog 3 biomassacentrales (100% houtverbranding) uit de grond gestampt omdat ze alleen tot 2005 door subsidie rendabel waren, daarna niet meer. Het is gewoon ondernemen, de overheid geeft je een zak met geld en als er onderaan de streep geld overblijft is het interessant voor investeringsmaatschappijen of bedrijven. Als de overheid geen zak met geld geeft, komen ze er ook niet want op eigen kracht kunnen ze niet rendabel zijn

 8. F. Domela Nienhuis

  Wat een Minerva universiteit met de inhoud van dit artikel te maken heeft, ontgaat me even.

  Voor de rest is het een puik artikel. En boven alles is duidelijk: Dit D’66-gedrocht moet van tafel. En het zullen VVD en CDA gaan berouwen indien zij buigen voor die klimaatdrammers van D’66 om maar aan een cordon sanitaire vast te kunnen houden. Dat zullen hun kiezers massaal gaan uitspugen. Dat bleek afgelopen woensdag al.

 9. Pescador

  Nederland het begind er op te lijken daat we geregeerd worden door een stel idioten, rutte,klaver, wiebes, snotneus jette, buma, en ons christelijke manneke wat ook wel wil liegen om een plaatsje in de kamer.
  We moeten van het gas af en we moeten van de kolen centrales af want oh oh die CO2 toch, dus gaan we de noordzee zo vol met windmolens zetten dat schiphol er niet meer bij kan. Het is duidelijk dat hier geen onderzoek naar gedaan is want in de eerste plaats gaan er miljarden incecten dood door die wind molens en ook zeer veel vogels, door het gebrek aan incecten komen er dan ook minder andere beesten voor ook de vissen zullen uit de noordzee verdwijnen omdat die molens onderwater veel lawaai produceren. Dus de noordzee wordt een dood stukje zee waar ook niet meer gevist kan worden. Dus de bootschap is duidelijk blijf met je poten van de noordzee af . Deze mannen maken meer kapot als dat zij goed doen, en waarom omdat rutte en zijn kliek meer werk en geld aan bedrijven wil doen toekomen en dat de natuur daarmee naar de klote gaat zal rutte een zorg wezen tegen die tijd leeft hij al niet meer en nakomelingen heeft hij niet dus dat intreseert hem ook niet.

  1. Dik

   “(…) Nederland het begind er op te lijken daat we geregeerd worden door een stel idioten”

   Beste Pescador,

   Nederland heeft op 20 maart gekozen, Forum voor Democratie werd de grootste. Als je dat vertaald naar de landelijke politiek zou FvD mogen formeren, leuk detail; Hans Wiegel wordt hiervoor uitgenodigd.

   FvD is dus de grootste van Nederland, en die gaat de bejaarde kliek wegsturen. Dat is precies de wens van de kiezers, weg met die doven die alleen maar doen wat ze zelf interessant en belangrijk vinden.

 10. goedisfout

  Een goed verhaal, de politieke lobbycratie is op een schandalige wijze hun dadendrang (niet te verwarren met daadkracht) aan het botvieren. Ook waterstof en de warmtebatterij gaan een rol spelen in de toekomst. Stadsverwarming is alleen rendabel in de directe nabijheid van restwarmte, die “wijkverwarming” plannen met kilometers pijpen, booster pompen en grote gasketels is slecht renderende waanzin welke uit eenzijdige lobby ontsproten is. Hout uit Canada hoef ik verder niet uit te leggen.

 11. Dik

  Het mooie van Rob Jetten is dat D66 zal decimeren, ik schat dat er hooguit 5 zetels overblijven voor deze, totaal overbodige, partij.

  1. Regina

   Keep dreaming. Rob Jetten zal in de politiek veel meer bereiken dan blotebillengezicht tjerkje

   1. Dik

    @Regina: Heeft niets met dromen te maken hoor, zijn gewoon verkiezingsuitslagen. Nederland heeft óverduidelijk afgerekend met D66, Alex wist dat en vertrok voortijdig. Wat dat betreft is het wel zielig voor kapitein Rob.

 12. Regina

  Laat ik dit kwijt over het klimaat topic:

  Tegen het klimaatakkoord zijn en wel of niet geloven of de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde zijn twee verschillende dingen. Mensen die ontkennen dat het menselijke handelen van broeikasgas uitstoot ook maar enig invloed met de opwarming te maken heeft vind ik op hun hoofd gevallen achterlijke idioten. Toch ben ik tegen het klimaatakkoord zoals het voorligt want daarmee raak je vooral de midden en lage inkomens. Het zijn de grote vervuilers die rekening moeten krijgen.

  1. Dik

   “(…) op hun hoofd gevallen achterlijke idioten.”

   Wat een agressie, wat een woede! Ben je een slechte verliezer?

   Kun jij de thermostaatkraan van de aarde aanwijzen?

 13. Raveltje

  Mensen hebben levensonderhoud nodig
  En levensonderhoud komt uit de natuur
  Ook recyclen kost energie
  Waarom Nederland geen gas uit Rusland wil is mij een
  raadsel, maar zal hebben te maken met Amerika?
  Voor de toekomst moet er inderdaad wat gebeuren
  Maar door alles steeds maar duurder te maken is
  geen oplossing voor kleine bedrijfjes en gezinnen.

 14. Rien Noppen

  RPML verlegt de vraag naar het ‘of’ van de klimaattransitie naar het ‘hoe’, de wijze waarop we die de komende decennia praktisch realiseren.
  Dat vind ik een verstandige insteek.

  Het oprichten van een nieuwe universiteit om daartoe onderzoek te doen lijkt me niet nodig. Er vindt overal in de wereld fanatiek onderzoek plaats naar innovatieve technologie op dit gebied. Nederland heeft mogelijkheden daarin voorop te lopen en er ook economisch een succes van te maken.

 15. Henk Albarda

  Beste allen, hoe graag zou ik zien dat het klimaat plan van tafel gaat. Links heeft al zoo lang geleden verzonnen dat de mens de grote schuldige is van de klimaat verandering, dat ze tijd hebben gehad voor indoctrinatie en intimidatie. Je hoort links nooit over de verschillende IJStijden en HITTEtijden van de afgelopen duizenden jaren. CO2 werd aangewezen als het grote probleem, aangezien bleek dat de mens zelf, zijn fabrieken en ook een beetje de auto dat stofje veel uitstoot. Links zocht wanhopig naar een nieuwe subsidie industrie. Hiermee gevonden. CO2 is 1 van de stofjes waarop natuur en mens leven! Aangezien er jaren nodig zijn om de VVD weer op het rechte pad te krijgen, zal FvD helaas of moeten kiezen de scherpe kantjes van de klimaat hysterie af te halen, of helemaal niet mee te werken. Mag ik iedereen oproepen geduld te hebben met FvD. Als we allen tenminste 6 jaar FvD stemmen, incl als FvD fouten of zelfs stomme fouten maakt, heeft FvD kans onze stem in de TK 2021 te worden.

  1. Rien Noppen

   “Als we allen tenminste 6 jaar FvD stemmen, incl als FvD fouten of zelfs stomme fouten maakt, heeft FvD kans onze stem in de TK 2021 te worden.”

   Logisch hoor.

   🙂

   1. Henk Albarda

    Geweldig heer Noppen zoals u steeds weer texten volledig uit hun verband rukt en doorgaat met links dranmmerige kretologie. Ik, mogelijk ook we, zouden u hier intens missen, dus ga vooral zo door. Nu volg ik de lijn Noppen: Alle partijen in de tweede kamer hebben de afgelopen jaren indrukwekkende personele fouten gemaakt, op z’n Noppens zonder specificatie………….

  2. RPML

   @Henk
   Zolang links blijft roepen om sluiting van kolencentrales, mensen aan de warmtepomp, zoveel mogelijk windmolens, benzine- en dieselauto’s verbieden en ‘groene’ energie zitten de ware populisten ter linker zijde. Het is symboolpolitiek die geen gram CO2 minder oplevert over de ruggen van de burger die de rekening mag betalen, toegejuicht door mensen die werkelijk niet weten op welke schandalige wijze ze worden bedrogen door diezelfde mensen. Zéér veel mensen hebben werkelijk geen flauw benul op welke ongelofelijke leugen ze stemmen.
   Als er dan iemand opstaat die alleen maar de vraag stelt ‘waarom moeten we 1.000 miljard uitgeven aan 0,00007 graden minder opwarming’ wordt niet de vraag beantwoordt, maar de 1.000 miljard in twijfel getrokken (de Volkskrant kwam op 700 miljard, alsof dat al niet een onmetelijk grote hoeveelheid geld is). Zelfs over de 0,00007 graden gaan ze de discussie niet aan, omdat ze dondersgoed weten dat het zo is! En zonder de vraag te beantwoorden roepen ze allemaal ‘lariekoek, leer eens rekenen, populist, utterly BS’
   De linkse kerk is niet te overtuigen met argumenten, alleen de rekening presenteren begrijpen ze. Daar maken ze nu de draai naar ‘klimaatrechtvaardigheid’; een ander mag het betalen, maar zeker niet de eigen achterban. Precies hetzelfde als in Amsterdam met de asielzoekers, zodra je ze op een plek wilt huisvesten waar de meeste GL-stemmers zitten is plots de tent te klein en het draagvlak weg..
   Voor FvD is het een zegen geweest, dat hele klimaatplan. Met alleen ‘vernieuwing’ hadden ze het niet gered. Nederland werd pas wakker toen de energierekening kwam, het gekonkel eromheen en toen de klimaatplannen werden doorgerekend; een georchestreerd media-verhaal waar gelukkig heel snel doorheen geprikt werd want de rekening voor de burger stond er niet in.
   Zolang partijen dit hoogverraad aan de burger blijven verdedigen zal FvD groter groeien, ongeacht hoe FvD zal functioneren. Pas als er een kentering komt in de zienswijze van één of meerdere partijen en gestopt wordt met het obsessief doordrukken van de klimaatplannen zal FvD op haar tellen moeten passen.
   De hele klimaathysterie gaat maar om 2 dingen: geld en macht. De macht raken ze kwijt getuige de laatste verkiezingen, dus het is slechts een kwestie van tijd… en dan is te hopen dat het geheugen van de stemmers nog goed werkt en onthouden wie hun zeer doelbewust een rad voor de ogen heeft gedraaid.

   1. Rien Noppen

    “Zolang links blijft roepen om sluiting van kolencentrales, mensen aan de warmtepomp, zoveel mogelijk windmolens, benzine- en dieselauto’s verbieden en ‘groene’ energie zitten de ware populisten ter linker zijde. ”

    Ik vind het opmerkelijk dat je het aandacht vragen voor de klimaatproblematiek zowel links als populistisch noemt.
    Naar mijn inzicht betreft het bepaald geen populistische boodschap en dat is ook de reden waarom juist populisten er tegen te hoop lopen. Het is ook wonderlijk deze politieke inzet links te noemen: de klimaatplannen in Nederland worden mede gedragen door rechtse partijen en het is met name de VVD (Rutte, Nijpels, Wiebes) die deze boodschap uitdragen.

    Een wonderlijke framing zonder grond dus.

 16. Lex

  Rob Jetten de Gessel van Nederland nog erger dan Alexander Pechtold

  Volkert.

 17. Henk Albarda

  Aan enkele reageerders verzoek ik nogmaals een antwoord op mijn volgende 3 vragen:

  Ten eerste, Geloven jullie werkelijk in het fabeltje dat er een CO2 werend gordijn om Nederland hangt? En dat er CO2 werend gordijn om Europa hangt?
  Ten tweede, geloven jullie werkelijk dat communistische dictatuur (nu met cameras een echte Big Brother is watching you) China, met net tussen de 250 en 1000 nieuwe kolencentrales, zoals zij hypocriet in Parijs beloofd hebben, die nieuwe centrales onmiddellijk te sluiten, dat ook gaat doen?
  Ten derde, geloven jullie werkelijk dat na meerdere IJStijden en HITTEtijden de afgelopen duizenden jaren, de mens een stevige invloed heeft op het klimaat?

  Geen direct, specifiek en concreet antwoord? Dan mag je toch echt verwachten jullie volstrekt ridicule links drammerige en niet zelf nadenkende naievelingen te vinden.

  1. Rien Noppen

   Het antwoord op de eerste twee vragen is Nee.
   Het antwoord op de derde vraag is Ja.

   Mogelijk kan de heer Albarda aangeven of hij hiermee kan instemmen.

   1. Rien Noppen

    Ik zie dat de heer Albarda zwijgt en wellicht dus kan instemmen.

 18. Rien Noppen

  “Voor het thema ‘energietransitie’ is de doelstelling helder: Nederland onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen. Een dergelijke transitie zal met zekerheid enkele decennia in beslag nemen.”

  Yep, en we nemen rustig de tijd tot 2050.

 19. Piet51

  De schrijver maakt de in de politiek en elders veelgemaakte denkfout om een complex probleem op te willen splitsen in een aantal overzichtelijke deelproblemen. Maar juist daarmee mis je snel de essentie van het totaal en daarvoor noodzakelijke en mogelijke oplossingen. Want “van het gas af” is weliswaar een complexe ambitie maar door een energie-transitie is dat landelijk wel degelijk mogelijk. Want dan vervang je gas door iets anders. En reductie van CO2-uitstoot is mogelijk door alternatieve energiebronnen als vervanging van fossiele bronnen te zoeken, energie-transitie dus. Zo sla je een heleboel vliegen in één klap. Maar als je elk probleem afzonderlijk bekijkt, zijn duurzame oplossingen nog ver weg.

  Verder stoort me de opmerking, dat links en rechts het erover eens zouden zijn dat de maatregelen die Nederland zou willen nemen op wereldschaal volstrekt zinloos zijn. Ook na de verkiezingen en de consequenties voor de Eerste Kamer, zelfs als deze omgerekend worden naar de Tweede Kamer, wordt dit niet bevestigd.

  1. Dik

   @Piet: Natuurlijk is de transitie mogelijk, de vraag is alleen wel of het zinvol (1) is en wat het gaat kosten(2).

   (1) Ik stel dat het volstrekt nutteloos is omdat Nederland mondiaal niets voorstelt. T.o.v. de landen die niet meedoen is Nederland ruim 1700 maal kleiner.

   (2) De kosten voor deze transitie, Baudet noemde het de klimaatafgod, zijn dermate desastreus dat wij dat blijven in onze portemonnee gaan merken. Daar komt nog bij dat de zogenaamde ‘groene’ stroom totaal inefficiënt is, denk aan wind- en zonloze dagen!

   1. Piet51

    Ook het oordeel over de zin van het klimaatakkoord wordt bij een aantal politici bepaald door die partiële aanpak. Als je blijft beoordelen wat het effect is van Nederlandse maatregelen, er even voor het gemak van uitgaand, dat andere landen helemaal niets doen, kom je snel tot de conclusie dat het zinloos is. Maar als je stelt, dat met het internationale akkoord ieder land zich verplicht heeft om maatregelen te nemen en dat Nederland (als land dat bepaald nog niet voorop loopt) die verantwoordelijkheid al vast neemt, klinkt dat heel anders. Nederland loopt voorop op iets wat andere landen ook beloofd hebben te gaan doen. Nu komt het op het politieke proces aan om anderen in dezelfde richting te bewegen.

    Het proces zelf is niet meer te keren, de overwinning van Baudet doet daar niets meer aan. Hij zal over niet al te lange tijd langzaamaan erkennen, dat er toch wel wat aan de hand is en dat er wat moet gebeuren. Dan gaat het alleen nog maar over het tempo, net als hij nu ook wel die temperatuurstijging erkent, maar de rol van de mens nog even betwist. Hij was wetenschapper en kan zijn medewetenschappers niet blijven schofferen, terwijl iedereen kan zien dat ze gelijk hebben, mits de moeite genomen wordt om wat rapporten te lezen. Ik gun hem die tijd voor de te maken draai van harte.

    1. PMG

     @Piet51 – er weer onzin Piet, zolang China, India, Rusland, het Midden Oosten, Afrika en de Verenigde Staten niet mee doen heeft wat wij doen totaal geen zin, je hebt echt geen idee waarover je het hebt, kletst maar wat. Je meldt in één zin dat Nederland bepaald niet voorop loopt en dan weer wel. Laten we eerst maar eens de NAVO bijdrage op orde brengen, daarop lopen we achter!

     Als we kijken naar het affakkelen van gas dat vrij komt bij olieproductie mondiaal dan sla je stijl achterover. Als we kijken naar uitstoot door kolencentrales mondiaal dan sla je stijl achterover. Dan snap je gelijk dat wij in Europa staartlengtes voorliggen met onze techniek en investeringen en het al heel erg goed doen!

     Het probleem is dat de heikneuters in Nederland totaal geen wereldbeeld hebben, zeer slecht geinformeerd zijn omdat we te druk met onszelf zijn.

     Het valt totaal niet te bewijzen dat er een temperatuurstijging door menselijk toedoen is wat toevallig gisteren weer eens bewezen werd toe men wist te melden dat de zeespiegel stijging de afgelopen 25 JAAR constant is gebleven!!! Waar hebben we het dan nog over, 25 JAAR niks terwijl iedereen loopt te brullen dat we binnenkort verzuipen! Dat is gewoon geklets, het gaat veel langzamer dan gedacht en we hebben dus nog zeeën van tijd!

     Het wordt tijd dat je erkent dat je het mis hebt vriend, dat dit totale waanzin is. Ga maar eens naar China of kom een dage met mij mee, dan zal ik je laten zien wat CO2 uitstoot is maar blijkbaar heeft diezelfde uitstoot de afgelopen 25 JAAR geen effect gehad.

     55 duizend euro per Nederlander uitgeven aan zoiets is dus volledig onzinnig en zal de totale bevolking en economie naar de afgrond helpen. Het zelfdestructie model draait op volle toeren!

     Ga eerst zelf maar eens kijken, als je niet weet waarover je het hebt kun je wel een idee hebben maar ben je gewoon totaal incompetent, net als al die kiezer en politici, Klaver voorop, die geeneens zijn huiswerk heeft gemaakt en geen idee heeft over kosten of wat dit met onze economie zal doen. We gingen er allemaal op vooruit per 1 januari weet je nog, en toch ook weer niet, lekker professioneel, in het bedrijfsleven waren deze artiesten allang afgevoerd!

     1. Piet51

      @PMG
      Excuus, ik druk me niet duidelijk uit, omdat ik te weinig tijd neem voor een reactie. Dank voor je kritische reactie.
      Nederland staat in de top-tien van meest vervuilende EU-landen, en dat met relatief weinig inwoners. Ik noemde dat “niet voorop lopen”. Een inhaalslag lijkt me verdedigbaar. Ik gebruikte heel onvoorzichtig hetzelfde woord voor de houding van Nederland als het gaat om het nemen van maatregelen in het klimaatakkoord. Ik realiseer me, dat dit verwarring schept. Maar nu zou mijn bedoeling duidelijk moeten zijn, toch?

      Hoewel je diskwalificatie, niet alleen aan mijn adres, me stoort, wil ik toch reageren zonder in herhaling te vallen. Ik beperk me wel. Wat jij niet te bewijzen acht, wordt door veel onderzoeken misschien niet onomstotelijk bewezen, maar wel zo aannemelijk gemaakt, dat het overgrote deel van terzake deskundige wetenschappers dit onderschrijven. Men kan 1000x vraagtekens zetten bij die 97% van de wetenschappers, maar andere onderzoeken bevestigen de orde van grootte van dit percentage. Bovendien kan gesteld worden, dat op elke klimaatsceptische klimaatwetenschapper er 32 klimaatwetenschappers zijn de de temperatuurstijging wel onderschrijven en toeschrijven aan menselijke invloed. Andere onderzoeken die het tegendeel beweren worden met inhoudelijke argumenten gedeklasseerd. Kijk maar eens op de site klimaatverandering.

      Over de versnelling van de zeespiegelstijging is hier al voldoende gereageerd op uit hun verband gerukte conclusies. De verscnelling groeit en uiteindelijk wordt het voorspelde niveau van het IPCC overschreden.

      Ik wil graag met je meelopen. Maar misschien interesseert het je, je overtuigen zal me niet lukken, als ik je vertel dat ik als ZZP-er met ambtenaren van RVO werk die zich bezighouden met de energietransitie in Nederland. Zo hoor ik ook wel eens wat 😉 .

      Ik wil niet uitsluiten, dat alle keizers en politici, net als ik, totaal incompetent zijn. Maar dan is het toch prettig om te lezen, dat er tenminste één individu in ons land is, die precies weet hoe het zit, namelijk JIJ.

   2. PMG

    Het lijkt mij eerst zinnig te bepalen wat we hebben, hoe we dat verkregen hebben, wat de huidige kosten zijn, verhouding tot de rest van de planeet, impact op klimaat en milieu, continuïteit.

    Vervolgens gaan we met alternatieven aan de slag en berekenen de kosten EN DE GEVOLGEN hiervan voor de economie, de haalbaarheid (kennis/materieel/mankracht) en het ongemak, dat niet in geld is uit te drukken en effect op klimaat en milieu, verhouding tot de rest en continuiteit.

    Met andere woorden, weten wat je hebt en kijken hoe je dat op een alternatieve manier ook kunt bereiken en wat in beide de gevolgen zijn.

    Ik vermoed zomaar dat de gemeente stiekum aan wel weet wat de uitkomst is.

 20. Tante Sidonia

  Minerva-universiteit???
  Ja, waarom niet? Kan een tegenhanger worden voor de linkse indoctrinatie op de Nederlandse universiteiten.
  PS
  Vele goed onderbouwde reacties, maar de basis, m.i., ontbreekt .
  T.w.kernenergie en overbevolking!

  1. PMG

   @Tante – dat valt mij ook op, heb niet alle reakties gelezen maar ik mis het woord kernenergie.

   We hebben technische universiteiten en bundeling van krachten zou veel goeds voort kunnen brengen maar er moet wel een basismanifest komen dat ruimte openhoud voor alle mogelijkheden.

   – Het moet vrij eenvoudig zijn om een inventarisatie te maken van de huidige stand van zaken, hoe we op dit moment bijvoorbeeld zelfs tijdens de strengste, donkere, windstille wintermaanden in staat zijn om het thuis behagelijk te hebben. Basis is het zeer uitgebreide gas- en elekriciteits netwerk dat we hebben.
   In Nederland hebben we gasopslag, ik ga niet in op details om het simpel te houden, men is in staat om bij extreme kou alle registers open te trekken en ervoor te zorgen dat onze land zonder defecten draait, de kantoren zijn warm, de fabrieken draaien, het openbaar vervoer werkt, de lampen branden enz. Zoiets geldt ook voor elektriciteit.
   (dit is behoorlijk uniek op deze planeet kan ik u uit ervaring melden)
   We kunnen dus bepalen hoeveel warmte we nodig hebben op zo’n extreme dag.

   Nu gaan we kijken hoe we daar met alternatieven ook op kunnen komen.

   Ten eerste bepalen wat er momenteel al zo is op de markt, helaas is dit vrij eenvoudig, als we van het gas afgaan blijft over elektriciteit. Windmolens zullen ALTIJD onrendabel zijn en de huidige zonnepanelen zijn bedroevend slecht. Beide systemen maken geen gebruik van het gasnetwerk. Willen we ze gebruiken dan moeten we dus het elektriciteitsnetwerk verzwaren. Het wordt een hele klus om te gaan berekenen hoe zwaar het netwerk moet worden en hoeveel dat gaat kosten, en helemaal hoe dit praktisch uit te voeren, hoe lang dit gaat duren en ga zomaar door.

   Dit installeren houdt in dat totdat dit compleet is we niet van het gas afkunnen maar dat even terzijde.

   Vervolgens kijken we ook naar de alternatieven zoals kernenergie, waterstof, methanol, kernfusie, hydrocentrales, aardwarmte, warmtepomp en ga zomaar door.

   Verder zijn er tientalle bedrijven bezig met nieuwe ideeën en wordt er al CO2 neutraal methanol geproduceerd in Ijsland om een voorbeeld te noemen.

   Verder niet vergeten dat wanneer we van gas en olie als brandstof af willen de olie- en gasprijzen uiteindelijk zullen stijgen. Wanneer de behoefte daalt gaat de prijs eerst naar beneden maar er zullen bedrijven zijn die daardoor niet voort kunnen bestaan omdat er nu eenmaal gigantische kosten gemaakt worden voor opsporing, aanboren, winning, behandeling en transport. Er zullen een paar clubs overblijven en die bepalen dan de prijs. Als we om ons heen kijken door de bril die gemaakt is van olie en gas door de voorruit van de auto die gemaakt is van olie en gas naar het wegdek dat gemaakt is van olie en gas dan merken we op dat eigenlijk alles is gemaakt door of uit of met behulp van olie en gas. ven goed over nadenken.

   Ik stop ermee, dit verhaal wordt veel te lang en niemand gaat dit lezen, na de eerste zin haken de meesten af, zo is dat tegenwoordig, makkelijk meeblerren met de kudde kost minder tijd.

   1. RPML

    +1 (jammer dat er op dit forum geen technologie is voor ‘draadjes’ zoals op zoveel auto-gerelateerd fora, aparte ruimte voor het uitwisselen van ideeën, maar goed, dit is ook meer een nieuwssite)

    1. PMG

     Inderdaad jammer, heb niet zoveel met allerhande computersites omdat ik er weinig behoefte aan heb. Toevallig interesseer ik mij voor politiek en helemaal nu het over energie gaat. Ben zelf nu bijna 40 jaar actief in de olie- en gas wereld en heb familie die zich bezig houdt met productie van olie en gas en kernenergie.

   2. Rien Noppen

    Kernenergie blijkt commercieel geen haalbare kaart en daarom is geen bedrijf in de exploitatie ervan geïnteresseerd. Bovendien duurt het 20 jaar om z0’n centrale werkend te krijgen en dat biedt dus geen soulaas voor de klimaatdoelen.

    1. PMG

     Ha die Noppen, ook al verstand van kernenergie, ik blijf me verbazen over je, knul, kernenergie is DE oplossing voor het CO2 probleem maar dan moeten we alsnog het e-net verzwaren en heel veel bedrijfsprocessen draaien nu eenmaal op het veel rendabeler gas! Het opwekken en transport van elektriciteit gaat met verlies. (zolang we de voorzienigheid van ingenieur Tesla niet kunnen invullen)

   3. Tante Sidonia

    PMG

    Goed verhaal en zeer logisch.
    Mijn reactie is enigszins politiek gekleurd. Voor de Gutmensch populistisch!
    De coalitie wil in gang gezette klimaat-politiek niet veranderen, laat staan over kernenergie praten. De anti-kernenergie wordt gesteund door NPO, Volkskrant en verdere Gutmenschen die onder geen beding toekomstige klimaat maatregelen opnieuw in ogenschouw willen nemen; bang hun belangen ( uiteraard financieel) te verliezen!
    Voorts, en daar geloof ik zeer sterk in, spelen Ministeries een duistere rol: na het gigantische verlies van b.v. de PVDA zijn de PVDA ambtenaren keurig blijven zitten, wat betekent: pro-klimaat PVDA ( Samson c.s.) gaat rustig door! Gesteund door reeds genoemden.
    Tevens spelen, in mijn ogen, advies organen een schimmige rol! Ook hier zijn bijna alle ambtenaren links!
    Advies organen o.a.:
    CBS, SCP, AWTI, CPB,Onderwijsraad, RIVM, RVS en meerdere.

    1. RPML

     Het probleem is dat ‘het probleem’ zich versterkt. Als je eenmaal bekeerd bent tot de klimaatreligie is uittreden gezichtsverlies en die groep wordt steeds groter. Als autoproducent kon je in het begin nog roepen ‘aan die onzin doe ik niet mee’, maar als je vervolgens door subsidieregelingen (14% bijtelling) van de overheid geen auto meer verkoopt, ben je snel om. De elektrische auto is door de politiek zo door de strot geduwd dat grote fabrikanten inmiddels miljarden investeren in nieuwe fabrieken, terwijl het marktaandeel nauwelijks 2% is. Diezelfde autofabrikanten zijn nu ook promoters van de elektrische auto geworden. Ondertussen verschijnen er rapporten van de ADAC dat de CO2-footprint van een moderne diesel vele malen beter is dan van een elektrische auto… de mensen die net miljarden hebben geïnvesteerd gaan nu echt niet om… die willen nu eerst elektrische auto’s verkopen.
     Onderzoeksinstituten die dikke orderboeken hebben voor onderzoek naar het ‘slechte’ CO2 kunnen morgen niet het omgekeerde gaan beweren. Kranten die meedoen aan de klimaathysterie kunnen morgen niet schrijven dat het een hoax was, het KNMI kan niet meer terug, ambtenaren die dikke rapporten hebben geschreven idem dito en politici.. tja, die kunnen dat ook niet. Die moeten een uitweg zien te vinden zonder gezichtverlies.
     Het is een zichzelf versterkend perpetuum mobile geworden en de weg terug gaat niet zonder gezichtverlies, er zijn teveel belangen mee gemoeid die met geld en macht te maken hebben.

 21. Hein

  Wie is eigenlijk die anonieme schrijver RPML. Heb je wat te verbergen? Ben je ergens bang voor? Ik ga echt niet om Volkert roepen!

  1. RPML

   Als je nu eens de moeite zou nemen om alle reacties te lezen hier had je dat al lang gelezen, maar ja, vanuit de heup wat vanaf de rand roeptoeteren vanuit een anoniem laptopje is natuurlijk véél gemakkelijker….

 22. Rien Noppen

  “Als de accu-technologie ons binnen 10 jaar in staat stelt om bijvoorbeeld auto’s onafhankelijk van het elektriciteitsdistributienetwerk te laten opereren, dan zijn investeringen daarvoor in het distributienetwerk niet meer noodzakelijk.”

  Dit is een juiste observatie maar wel met een kanttekening: er zullen de komende jaren ook grootleveranciers van duurzame elektriciteit ontstaan (zonneparken, windmolenparken) die een aangepaste infra-structuur behoeven om de opgewekte stroom te kunnen distribueren.

  1. Siemien

   Tuurlijk en wie gaat dat betalen Rientje, kabouters?

 23. Rosasolis

  Waarom zou Nederland een “Minerva Universiteit” moeten hebben? Messias/Guru T. Baudet heeft verklaart dat Hij geen zin heeft in Kunst, Wetenschap, en Literatuur.
  Dus wat zou zo’n “universiteit ” te bieden hebben? Is T. Baudet soms en volger van
  Orban uit Hongerije, die recentlijk de zeer successvolle Central European University uit
  Boedepest heeft gesloten…voor geen enkele reden! Behalve dat er volgens Orban te
  veel uitmuntende vrouwelijke hoog-leraars en studenten waren…afkomstig uit vele Oost-Europese landen. Gelukkig is de C.E.U. verhuisd naar Wenen, waar zij heel welkom zijn, en gewoon doorgaan met leraren en studenten uit vele Oost-Europese en westerse landen. Zij zijn niet rechts en niet links, gewoon een goede stabliele universiteit die veel talent hebben in vele vakken.
  Hoe veel afsplitsingen in het onderwijs moeten komen? Wat is er zo fout in onze
  Nederlandse universiteiten, conservatoriums, en kunst academies? Moeten onze grootste bekende universiteiten, colleges, conservatoriums, kunst academies, ophouden
  omdat er Een politicus denkt dat Hij het beter weet dan onze honderd jarig universiteiten studie systeem? Als universiteit afgestudeerde, ben ik verbaasd hoe het tegenwoordig zo eenvoudig gaat dat:
  de een bekende succesvolle universiteit in Boedapest, Hongarije, moest opgeheven
  worden, voor GEEN enkele reden, behalve vrouwen discriminatie van dictator Orban.
  Die vindt dat vrouwen moeten niet studeren, en moeten zorgen dat zij thuis blijven
  om kinderen voor de Hongaarse rijk te gaan baren.
  Omdat ik dit walgelijk vindt, die lijd tot zeer primitieve tijden die nog steeds door gaat en leiden tot een ALWEER zeer gevaarlijke en onrustige Hongerije, vindt ik dat
  dat dit agressieve achterlijke land moet gaan kiezen: deel nemen aan de EU, en
  samenwerken. Of eruit gaan, en geen EU financiele steun en samenwerking meer krijgen. Eu landen werken samen, of niet. Als Orban tegen de EU is, ok goed en duidelijk. Stap dan eruit, dan hoeven wij EU landen voor uw corrupte regering te betalen. Hoeveel ellende moet Europa nog steeds krijgen van Hongarije?
  Buurland Roemenie is nu de vertegenwoordiger van de EU. Wat een verschil van de mentaliteit van die twee buurlanden? Roemenie gaat door met de EU. En Hongarije blijft achter als, van ouds, een heel vreemd achterlijk land.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.