Column Paul Cliteur: Het islamo-linksisme heeft de universiteit vergiftigd

In Frankrijk woedt al weken een discussie over een voorstel van de Franse minister van Hoger Onderwijs, Frédérique Vidal. Zij wil universiteiten laten onderzoeken op “islamo-gauchisme”, in het Nederlands te vertalen als “islamo-linksisme”. Waar gaat dat over? En waarom raken de gemoederen zo verhit? Dat is het geval omdat in die discussie alle gevoelige punten van onze tijd over racisme, migratie, islam, terroristische aanslagen, en links/rechts aan de orde komen. Dat wordt duidelijk door het lezen van het boek van Pierre-André Taguieff (geb. 1947), de Franse intellectueel die het begrip “islamo-gauchisme” heeft geijkt.

Met de titel L’imposture décoloniale: science imaginaire et pseudo-antiracisme (2020) zet de Franse schrijver Pierre-André Taguieff meteen al fors in: door het ideologische dekolonialisme worden we bedrogen. Postcolonial studies is een vorm van oplichterij en ook een vorm van pseudo-antiracisme.

In naam van de strijd tegen het racisme (en wie zou daar niet voor zijn?) wordt tegenwoordig een gevecht gevoerd tegen wat men “haatspraak” (“discours de haine”) noemt. Dat klinkt op het eerste gehoor onschuldig, zo niet lovenswaardig. Maar er zijn in deze strijd heel wat “neoracisten” actief die men moet ontmaskeren voor wat ze zijn: geen antiracisten, maar neoracisten.

Deze neoracisten, voor zover ze zich bemoeien met de strijd tegen het antisemitisme, en wat men noemt xenofobie jegens immigranten, zijn namelijk blind voor het feit dat één van de meest verbreide vormen van haat de haat jegens de westerse samenlevingen en de westerse cultuur is. En die westerse cultuur wordt dan geportretteerd als de cultuur van de witte man (tot voor kort “blanke man”). De witte man wordt verantwoordelijk gehouden voor alle kwade dingen in deze wereld (kolonialisme, racisme, kapitalisme, verstoorde intermenselijke verhoudingen).

Voornamelijk vanwege de vermeende “dominantie” van deze witte man. Dat heeft geleid tot een aanval op de witte man die Taguieff “racistisch” noemt. Het is immers een aanval die wordt ingezet op mensen op basis van hun huidskleur. Het is daarom, zegt Taguieff, een “pseudo-antiracisme” dat de beoefenaren van postcolonial studies praktiseren.

Waarom is dat zo verkeerd? Omdat daarmee het klassieke antiracisme (en nogmaals: wie is daar niet voor?) geweld wordt aangedaan. Het nieuwe anti-witte, of anti-blanke, pseudo-racisme heeft dat verdrongen. Of dreigt dat te verdringen. Daarbij wordt “witheid” een merkteken voor negativiteit en ook “geontologiseerd.” Dat betekent: er wordt daar een enorme betekenis aan gegeven. Wit wordt identiek aan onderdrukkend. Maar ook “zwart” identiek met slachtofferschap.

In deze nieuwe typologie, een “imaginaire victimaire”, zoals Taguieff schrijft, wordt zwartheid gezien als het gezicht van het goede, van de onschuld. Dit alles leidt tot een “racialisering” van de sociale relaties tussen mensen. Alles wordt gezien en geduid in termen van “ras”.

Maar ook aan de klassieke opvattingen over racisme wordt geweld aangedaan. Immers voor de neoracisten kan racisme eenvoudigweg niet voorkomen bij zwarten. Het zijn alleen de witten, of diegenen die oorspronkelijk uit Europa afkomstig zijn, die racistisch gedrag aan de dag kunnen leggen. Vindt dat enige grond in de feiten? Natuurlijk niet, zegt Taguieff. Maar voor de pseudo-antiracisten is het een kwestie van principe. Een onomstotelijk dogma. Racisme zoals gepraktiseerd door anderen dan witten mag eenvoudigweg niet als zodanig worden benoemd. Als zwarten racisme aan de dag leggen dan heet dat gewoon sociale strijd.

Deze opkomst van het pseudo-antiracisme heeft ook belangrijke consequenties voor de strijd tegen het jihadisme, de ideologie die leidt tot terroristische aanslagen. De strijd tegen jihadisme (of het salafisme, dat de ideologische basis is voor dat jihadisme), wordt voortdurend in de wielen gereden omdat iedereen die zich daarvoor inzet (ook de veiligheidsdiensten, terrorismedeskundigen, de politie, de staat in het algemeen) het verwijt krijgt van “islamofobie”. Elke reflectie op de ideologie achter het terrorisme wordt de pas afgesneden (althans dat probeert men) door het tot taboe te verklaren dat een relatie wordt gelegd tussen terrorisme en islamisme.

Vooral de linkse partijen aan het politieke spectrum zijn gevoelig voor dat verwijt. Het zijn daarom de “néo-gauchistes”, zoals Taguieff ze noemt, die hier een negatieve rol spelen. De “neolinksers” (mijn vertaling, mooi vind ik het woord ook niet) zijn daarom “islamo-gauchisten”. We krijgen een alliantie tussen groen (islam) en rood (links). In Frankrijk woedt nu al weken een felle discussie over deze term die Taguieff introduceerde aan het begin van dit millennium.

Die discussie is de laatste weken erg op de spits gedreven omdat ook de politiek zich ermee heeft bemoeid. De Franse filosoof en voormalige politicus Luc Ferry (geb. 1951) schreef hierover een verhelderend artikel in Le Figaro van 3 maart : “Les trois âges des islamo-gauchistes”.

De eerste politicus die een steen in de vijver gooide, schrijft Ferry, was de Franse minister van Hoger onderwijs, Frédérique Vidal. Zij kondigt op 16 februari in de Assemblée nationale aan onderzoek te willen laten doen door het CNRS (een gerenommeerd Frans onderzoeksinstituut) waarin de balans zou moeten worden opgemaakt naar wat kan gelden als academisch onderzoek en wat als militantisme. Het “islamo-linksisme” zou niet alleen maatschappelijk een probleem vormen, maar ook aan de universiteiten.

Vidal veroorzaakte met haar aankondiging een storm van protest, want het onderzoek dat de minister wilde laten doen werd door politiek links gezien als een “heksenjacht”, een pleidooi voor gedachtenpolitie (“police de la pensée”). De minister kondigde aan in het bijzonder te willen kijken naar het onderzoek dat bekend staat als postkoloniale studies. Ook dat harmonieert goed met het laatste boek van Taguieff. Taguieff laat in L’imposture décoloniale zien hoe de afgelopen decennia een mode uit de Verenigde Staten is over komen waaien met allerlei “studies”, zoals “racial studies, ethnic studies, Black studies, Afro-American studies, subaltern studies, feminist studies, gender studies, diaspora studies, decolonization studies, globalization studies, transnational studies, ‘mixed race’ studies, whiteness studies, etc.” (p. 120).

Deze studies hebben inderdaad, wetenschappelijk niet veel om het lijf, maar dragen wel bij aan een ondermijning van de natiestaat en ook aan een traditie van serieus kritisch onderzoek op de aangegeven terreinen. Ze zijn ondermijnend omdat niet gewoon nuchter en kritisch onderzoek hier de norm vormt, maar politiek activisme. Het islamo-linksisme heeft de universiteit vergiftigd, volgens Vidal (“l’islamo-gauchisme «gangrenait» l’université”).

Luc Ferry plaatst nu de discussie over het islamo-linksisme tegen de achtergrond van een lange traditie bij extreemlinks. Het begint allemaal (hoe kan het anders?) bij Jean-Paul Sartre (1905-1980). Aan het eind van de jaren zeventig proclameerde Sartre zijn bijval aan de Iraanse revolutie. Niet langer het proletariaat zou voorwerp van linkse zorg moeten zijn, maar de verworpenen der aarde zoals die door Khomeini tegen de Sjah waren gemobiliseerd. Sartre maakte van Khomeini daarmee een symbool van vooruitgang (“symbole du progrès”). Khomeini was anti-Amerikaans en daarmee een kracht voor vooruitgang. Tezamen met een delegatie van medestanders maakte Sartre zijn pelgrimstocht naar Neauphle-le-Château, waar Khomeini toentertijd in ballingschap vertoefde. Daar bracht men een eerbetoon brengen aan de “Zon van de revolutie.”

Ook Foucault, die Sartre zou opvolgen als de goeroe van het Franse linkse universitaire en intellectuele establishment, zag in Khomeini alleen maar goede dingen. Nadat de Iraanse revolutie had plaatsgevonden kwalificeerde Foucault deze als de meest moderne vorm van opstand (“la forme la plus moderne de la révolte”).

Vanuit die achtergrond is het ook begrijpelijk, schrijft Ferry dat extreemlinks het concept “islamofobie” gebruikt om elke kritiek op het islamistisch fundamentalisme als “racistisch” te brandmerken. Ferry: “l’extrême gauche forgeant alors le sinistre concept «d’islamophobie», une machine de guerre ayant pour unique finalité de disqualifier comme «raciste» toute critique du fondamentalisme.

Aan Pierre-André Taguieff komt de eer toe de hier geschetste processen in meer dan veertig boeken vanaf 2000 te hebben beschreven en bekritiseerd. Zijn werk is richtinggevend gebleken. Ook al wordt het vooralsnog buiten Frankrijk nog nauwelijks opgemerkt.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

26 reacties

 1. Spaanse_K0K

  Ik kan mij nog herinneren dat bij de allereerste rookpluimpjes uit het FvD schip de heren Cliteur en Hiddema niet wisten hoe snel zij als dieven in de nacht het hazenpad kozen.
  Weg was de stuurman en navigator van de Renaissance vloot.

  Onder dit artikel staat:
  Prof. dr. Paul Cliteur is hoogleraar in Leiden, Eerste Kamerlid voor Forum voor Democratie

  In de eerste kamer is ene Cliteur onbekend, in ieder geval geen senator.

  Is Cliteur op enigerlei manier nog verbonden met FvD?

 2. liefdevol rechts

  Dit jaar is het de tijd van de vrijheid, er zullen grote veranderingen komen, en de macht komt terug bij de gewone man, en het nieuwe beleid gaat hier voor zorgen.
  Er gaat een referendum wet gemaakt worden die niet meer afgeschaft kan worden.
  De democratie gaat terug leven ingepompt worden want die was op sterven na dood.
  Leve de toekomst, leve FvD en PVV 😁

  1. Spaanse_K0K

   Dit is er een om te bewaren.

   Een soort litanie van hoop, geschreven door een naïef juich@@pje.

 3. Augustus

  En links heeft de universiteit kunnen vergiftigen door vriendjespolitiek, ontstaan uit het systeem van peer-reviewing en overheidssubsidies. De NWO is een gezwel op de Nederlandse academische wereld. Van vrije marktwerking en meritocratie is geen sprake meer binnen de universiteiten. De enige manier om te promoveren en om een aanstelling te krijgen is door je als slaaf te laten behandelen door deze linkse gütmenschen en door de juiste biologische eigenschappen te hebben.

 4. JoopvdJoop

  FVD schip,hazepad,Renaissance vloot??!?
  Tjezus,klopt niks van,hakkerdetak net als uw wereldbeeld.
  Zit je al aan ‘t bier?

  1. Spaanse_K0K

   Hazenpad!

 5. halo1

  Snoeihard terugvechten lijkt me de enige remedie…+ het wapen van de humor + de confrontatie met de consequenties : wie niet vecht verliest : uiteindelijke zelf-prijsgave

 6. Edjan

  Geweldig artikel. Nooit geweten dat (de ooit grote) Sartre zich heeft laten afzakken tot hond van de mohammedanen.

  1. Rene van der Grijp

   Was die linkse hond ooit groot dan?

   1. Edjan

    Ja, als schrijver. Ik heb een stuk of 5 boeken van hem uit zijn begintijd. Daarna kreeg ik andere interesses.

    1. Rene van der Grijp

     Hij was al in de jaren 50 zo links als de neten en ik heb begrepen dat hij dat ook zeer sterk in z’n schrijfsels uitdroeg. Daarom heb ik nooit een letter van hem gelezen.

     Of wacht, toch wel. Een paar hoofdstukken. Toen ben ik gestopt. Niet om door te komen zo stoffig was het.

 7. Rene van der Grijp

  Het is inderdaad een uitstekend artikel, maar kennelijk te hoog gegrepen voor de doorsnee DDS-reaguurder. Anders hadden er wel meer serieuze reacties op gekomen. Jammer.

  1. halo1

   Er valt toch ook geen speld tussen te krijgen.. het is een variant op iets wat we (hier) dagelijks kunnen lezen.. Cliteur geeft wel .. hier en daar een beetje nodeloos ingewikkeld..een reeks oorzaken aan.. zoals het aloude linkse anti-Amerikanisme en de gebeurtenissen in Iran in 1979..de moderne alliantie tussen groen en rood.. maar geen enkele oplossing. Ik heb tenminste nog (als enige) geprobeerd iets van een oplossing te geven.. voor zover überhaupt aanwezig.. het lijkt op uitzieken of ondergaan.

   1. Rene van der Grijp

    “Er valt toch ook geen speld tussen te krijgen..”

    –> Inderdaad, er wordt gewoon van dit soort analyses weggekeken (zie ook nu weer de ontkennende post van tro*llemans) zodat links de discussie niet hoeft te voeren.

    “Ik heb tenminste nog (als enige) geprobeerd iets van een oplossing te geven..”

    –> Ik vrees dat dat station al is gepasseerd. Misschien dat in een ander land in Europa (Frankrijk?) er ooit iets verandert en de aanzet geeft tot een kentering, maar van Nederland zal het niet komen. Ook van de komende verkiezingen valt absoluut geen soelaas te verwachten.

    Wat DDS betreft: een handjevol linkse fanatici hebben het klimaat definitief verziekt en wat op rechts over is gebleven, buiten een klein aantal reaguurders, stelt intellectueel weinig voor. Ik erger me regelmatig aan het gebrek aan inhoud. Heeft ook te maken met het format. Vroeger liep een interessant topic op fora soms vele weken tot maanden, hier gemiddeld nog geen dag.

 8. Franz Biberkopf

  “Immers voor de neoracisten kan racisme eenvoudigweg niet voorkomen bij zwarten. Het zijn alleen de witten, of diegenen die oorspronkelijk uit Europa afkomstig zijn, die racistisch gedrag aan de dag kunnen leggen.”

  Cliteur voert hier een groep sprekend op waar ik nog nooit van gehoord heb. Hij lijkt hier in debat met een onzichtbare vijand zoals die in de kringen van Cliteur ook wordt gevoerd met de cultuurmarxisten.
  Het standpunt dat deze schimmige groep in de mond wordt gelegd is inderdaad onzinnig maar net zoals bij de geïmagineerde cultuurmarxisten hoorde ik nog nooit een neofascist zichzelf als zodanig voorstellen. Cliteur noemt geen naam, geen partij of beweging die dit standpunt gemotiveerd als beleden ideologie naar voren brengt.

  De structuur van dit associatieve betoog lijkt te zijn dat je eerst een groep verzint die je een belachelijk standpunt in de mond legt om er vervolgens schande van te spreken.

  1. halo1

   Jij kan niet uitstaan dat Cliteur terecht zegt dat als zwarten racistisch bezig zijn.. het gewoon “sociale strijd” genoemd wordt.. spijker op de kop.. en dan ga je eromheen raaskallen met je associatieve apekool….

   1. Franz Biberkopf

    Kan halo1 een ‘neo-racist’ citeren die meent dat racisme alleen onder blanken voorkomt? Of mogelijk las hij een boek of een partijprogramma waarin dit standpunt wordt verwoord?

    1. Franz Biberkopf

     Ik begrijp dat een lastige vraag is.

     Hint: het was een retorische vraag.

 9. Rieks

  Een ondermijning van de natiestaat maar ook van de westerse cultuur tout court. De grootste bedreiging komt m.i. van binnenuit, van de welbekende meelopers, naïevelingen, nuttige idioten. Het hele linkse politieke spectrum valt daar onder maar toch ook nog verbazend vele christenen die niet doorhebben dat ze zichzelf naar de slachtbank leiden. En niet alleen de christelijke achterban, neen, het begint bovenaan. Zorgwekkend is natuurlijk dat de hele sociale sector, m.n. het onderwijs wordt beheerst door deze domme meelopers die niet weten waar hun eigenbelang ligt.

 10. Drollevanger

  Ik heb me ook vaak geërgerd over het aanklagen van de blanke Europeanen en het pochen op zogenaamde islamitische kennis. Die kennis is nergens terug te vinden.
  Ik wil wel kwijt dat volgens de geschiedenis vanaf het jaar nul elke vernieuwing op wereldschaal is is bewerkstelligt door die nu Witte Europeanen,
  Het begon al bij de Grieken met Socrates, daarna volgde Gallileo, Van Leeuwenhoek, Newton, Albert Einstein, enz.
  In dezelfde tijd bliezen fanaten onder islam banieren de enorme Boeddha kunstwerken in Afghanistan op. vermoorden duizenden Yezidi mannen en verkrachten en verslaafden de vrouwen.

 11. Drollevanger

  Ik denk dat Europa op een nieuwe lichting Tempeliers zit te wachten, om de afbraak van onze beschaving tegen te gaan.

  1. halo1

   Ja.. dat was 1000 jaar geleden..lukt nu nooit meer… WIJ moeten het doen…mij lijkt dat er voor mijn mijn (bescheiden) oplossing: durf, confrontatie, ridiculisering, creativiteit, inventiviteit geen alternatief is. En lukt het niet.. dan zullen we toch een vorm van ermee-leren-leven moeten vinden.. zoals nu eigenlijk (eerlijk gezegd) ook al het geval is…

 12. Drollevanger

  Ik geloof de BELL-CURVE. Een door wetenschappers samengestelde verdeling van het Mensdom.
  Die verdeling leerde dat de mens uit O-Azie 105 punten op IQ gebied bezat, Wij hier in NL op 102 zaten 40 jaar geleden, en dat er landen op de wereld waren, en blijkbaar nog zijn, waar het gemiddelde IQ op 70 stond. Met bovenstaande indeling is niks mis, want men is via de natuur mogelijk gelijkwaardig maar niet gelijk.
  Een voorbeeld zijn de hondenrassen. We hebben windhonden die hard kunnen rennen, herdershonden en poedels die slimmer dan de anderen zijn, honden met een jachtinstinkt en trekhonden zoals de Samojeden, naast bloedhonden die het van hun reuk moeten hebben.
  Daar is allemaal niks mis mee. Dat is de natuur.

  1. Edjan

   Ik weet het niet hoor, met dat IQ.

   Het is uitgevonden in Europa als een soort testmethode om te kijken of mensen tot de hogere burgerij mochten toetreden: of ze een bepaalde studie mochten volgen of een bepaald beroep mochten uitoefenen. Vooral taalvaardigheid wordt en werd getest. De hogere burgerij hing ahw een lat op en keek dan wie daar over heen kon springen.

   Het lijkt mij dan ook geen wonder dat mensen uit compleet andere culturen die norm niet halen. Zij waren 100 jaar geleden nog met heel andere dingen bezig. Zo zag ik een documentaire over negers die een leeuw wilden vangen (en opeten). Ze liepen dicht achter elkaar met speren omhoog naar het dier toe,. Als de leeuw ging dreigen, stopten ze, maar liepen beslist niet weg. Als het dier alleen maar keek, kwamen ze dichterbij. Uiteindelijk hebben ze het dier gedood en opgegeten. Dit was cruciaal in hun samenleving en niet bijv. een redevoering door timmerfranz. Want zoiets hebben wij als norm voor IQ ingesteld.

 13. Michael M

  Links wilt niets horen. Ze zijn dom, doof en blind gemaakt. Irakeze Christenen krimpen in en ontvluchten Irak omtrent de Islam ze ziet als afvalligen. Volg nieuws TV. En vervolgens worden nog anno 2021 in Tjetjenië homos vermoord door de islamitische overheid en in Iran en waar ook vrouwen worden gestenigd en handen worden afgehakt en politieke tegenstanders verdwijnen of levenslang in de cel belanden met martelingen enzovoorts. Links is er totaal niet van bewust. Links vormt een soort zelfhaat en dat is gevaarlijker voor nu en in de toekomst voor het voortbestaan van het Westerse Europa. Nostradamus

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.