shutterstock 709023277

Kinderen beschermen tegen armoede? De overheid speelt weer Sinterklaas

Economiesep 29 2023, 19:00
Het is weer zover, de zogenaamde 'experts' hebben gesproken en hun nieuwste idee is niets minder dan een nieuwe laag van overheidsbetutteling. Volgens een bericht op Nu.nl vinden deze experts dat kinderen bij wet beschermd moeten worden tegen de gevolgen van armoede. Ja, u leest het goed, nog meer regels, nog meer overheidsbemoeienis!
Deze experts, die ongetwijfeld weer uit de linkse hoek komen, lijken te denken dat de overheid de oplossing is voor alle problemen. Armoede? Laten we er een wet tegen maken! Alsof dat ooit geholpen heeft. Het is typisch voor de linkse ideologie om te denken dat meer overheid de oplossing is, terwijl we allemaal weten dat het juist het probleem is.
Wat deze experts niet lijken te begrijpen, is dat het creëren van meer wetten en regels alleen maar leidt tot meer bureaucratie en minder vrijheid voor de burger. Het is een typische linkse reflex om te denken dat de staat alles beter weet en dat de individuele burger niet voor zichzelf kan zorgen.
Het is hoog tijd dat we stoppen met deze betuttelende houding en de verantwoordelijkheid teruggeven aan de mensen. Laten we focussen op het versterken van het individu en het verminderen van de overheidsbemoeienis, in plaats van het creëren van nog meer afhankelijkheid van de staat.
In plaats van kinderen bij wet te beschermen tegen de gevolgen van armoede, zouden we moeten kijken naar de onderliggende oorzaken van armoede en deze aanpakken. Maar dat is natuurlijk te veel gevraagd voor de linkse experts, die liever de symptomen bestrijden dan de werkelijke problemen aanpakken.
Het is duidelijk dat deze zogenaamde 'experts' nog veel kunnen leren over de werkelijke oplossingen voor armoede en dat hun linkse ideologie hen blind maakt voor de realiteit. Laten we hopen dat de overheid deze betuttelende voorstellen naast zich neerlegt en ervoor kiest om armoede écht te bestrijden - niet door met marxistische onzin te komen, maar door mensen meer vrijheid te geven.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten