Filmpje! De Graaf (PVV): "Diversiteitsbeleid is discriminatie van blanke Nederlanders!"

Geen categorienov 22 2018, 11:00
De Graaf (PVV) legt in deze video de vinger op de zere plek. Zogenaamde diversiteitsprogramma's, die zouden moeten strijden tegen discriminatie, zijn inherent discriminatoire middelen. Een paradoxale aanpak van ongelijkheid leidt dus tot discriminatie. Dat is logisch, want als je groepen gaat identificeren waartussen verschillen bestaan en je de minder bevoorrechte groepen 'meer gelijk' wil maken dan is dit altijd ten nadele van een groep die niet tot die 'benadeelde groep' behoort. Gevolg in dit geval: Nederlanders worden gediscrimineerd. Maar voor mensen die gelijkheid belangrijker vinden dan gelijke behandeling maakt dit niets uit.
Op de beelden is te zien hoe Tweede Kamerlid De Graaf ingaat op het discriminatoire karakter van diversiteitsbeleid. Het is logisch dat dit beleid discriminatoir is, want waar mensen een groep 'meer gelijk' willen maken vallen er ook altijd slachtoffers. Enige tijd geleden schreef ik in ThePostOnline over het fenomeen cultuurmarxisme: een culturele stroming waarin het marxisme en progressivisme krachten bundelen om een 'culturele revolutie' te bewerkstelligen. Zwarte Piet-discussie, iemand? Dat streven naar gelijkheid is niet verkeerd, want gelijkheid, vrijheid en broederschap. Maar, als het streven naar gelijkheid van ongelijke groepen dwangmatig wordt dan gaat het mis. Wat bedoel ik hiermee?

"Het compulsief streven naar gelijkheid is het onderliggende culturele mechanisme onder de inclusieve samenleving (VN/EU-idealisme red.). De ironie wil dat dit streven naar gelijkheid van klassen leidt tot identiteitspolitiek. Want wanneer men de gelijkheid tussen verschillende klassen wil doen toenemen moet men deze klassen kunnen onderscheiden en aanwijzen. Zodra een benadeelde klasse is ontdekt wordt deze verheven terwijl andere groepen geen aandacht krijgen. Dit creëert ongenoegen."

Zie de video voor het ongenoegen. Het euvel van de identiteitspolitiek is dat hierin onderscheid wordt gemaakt tussen identiteiten en de verschillen tussen deze identiteiten wil nivelleren. Normaal ging die over de as sociaal-economisch, maar links schiet helemaal door en denkt alleen nog maar in kleurtjes. Dat is dus altijd in nadeel van specifieke identiteiten. Nederlanders dus in dit geval. Dat terwijl in Nederland gelijkheid voor de wet zou moeten bestaan. Tenminste dat is het principe. Dat De Graaf in de Kamer kritiek uit op diversiteitsbeleid is dan ook logisch. Want het is een vorm van ongelijke behandeling met het doel gelijkheid van uitkomsten te propageren. Eigenlijk een soort socialisme met andere woorden.
Hopelijk begrijpt men in Den Haag dat discriminatie niet kan worden opgelost door gebruik te maken van discriminatie, want het leidt tot ongenoegen. Net zoals het oplossen van een schuldenprobleem niet kan worden opgelost door meer schulden te maken. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar soms toch weer wel.
https://www.youtube.com/watch?v=tDrUPTYknBU&t=
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten