TCE 20210429 Tweede Kamer130

Schokkend conceptregeerakkoord Rutte-Kaag leest als D66-verkiezingsprogramma: 100% Woke, vol duurzaam, en pro-immigratie

Politieksep 02 2021, 16:00
Informateur Mariëtte Hamer heeft vandaag haar eindrapport gepresenteerd. Dat is significant, omdat het conceptregeerakkoord van Mark Rutte en Sigrid kaag óók online is gezet. En wat blijkt? Inhoudelijk is het gewoon het verkiezingsprogramma van D66 herschreven. Er is werkelijk niets "des VVDs" aan.
Het conceptregeerakkoord van Rutte en Kaag heet "bouwstenen." Als je het leest wordt je opeens duidelijk waarom GroenLinks en de PvdA maar wat graag wilden meeregeren. Het is namelijk een knetterlinks verhaal. De klimaatdoelen voor 2030 moeten verhoogd worden, "vluchtelingen" moeten "gastvrij" verwelkomd worden in ons land, en er wordt heel wat gezanikt over discriminatie, gendergelijkheid en meer van dies Woke-onzin.

Alles voor Woke

"Afkomst, huidskleur, religie, seksuele geaardheid of wie je bent kan nog steeds leiden tot discriminatie en uitsluiting. Op school, bij het solliciteren, het zoeken van een huis," stellen Kaag en Rutte in hun linkse concept. "Er zijn mensen in Nederland, die graag mee willen doen, maar daar geen eerlijke kans toe krijgen."
Als je dit zo leest word je bang dat zelfs "witte mannenhater" Sylvana Simons kan aanschuiven. Want zij kan zich ongetwijfeld heel goed vinden in dit soort zelfhaat. En ze waren nog niet klaar met dit onderwerp, oh nee!
"Discriminatie, racisme en onderdrukking zullen we nooit accepteren. Daarom is een belangrijke opdracht hier nog harder tegen te strijden. We treden op tegen organisaties die zich schuldig maken aan racisme of discriminatie. Overheids- en uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst en politie, moeten op dit gebied het goede voorbeeld geven. Het Regenboogakkoord voeren we met urgentie uit," schrijven ze. Let wel, dit gaat niet écht om discriminatie, maar ook de gestoorde genderneutrale BLM-Woke-LHBTI-agenda. Elk woord dat Kaag en Rutte gebruiken in hun conceptregeerakkoord is een hondenfluitje voor de culturele marxisten.

"Extreemrechts"

En wacht, ze zijn nog niet klaar. Want vervolgens wordt ook de oorlog verklaard aan wat ze "extreemrechts" noemen.
"Maak je misbruik van of gebruik je onze vrijheden om anderen hun vrijheid te ontnemen, dan wordt er ingegrepen. Een democratische samenleving kan immers alleen functioneren wanneer we een grens trekken als vrijheden van de ander worden bedreigd. Door te staan voor onze waarden. Door kwetsbaren te beschermen, door buitenlandse inmenging en financiering tegen te gaan, haatpredikers te weren, de aanpak van extreemrechts en antisemitisme te intensiveren en door de vrijheden en gelijkheden uit onze Grondwet sterker te verankeren in inburgering en in het (informele) onderwijs."
Nou is écht extreemrechts natuurlijk net als extreemlinks een probleem. Maar iedereen die Sigrid Kaag kent weet dat zij onder "extreemrechts" alles en iedereen schaart dat zich rechts van de VVD bevindt. Als zij de vrije hand krijgt om dat soort geluiden de nek om te draaien houd je dus van de echt rechtse media (en politieke partijen) niets meer over. ("Laat dat nou net de bedoeling zijn," hoor ik hier iemand in de straat roepen)

Klimaatwaanzin

Oh, maar het echte problematische komt nog. Want even verderop in het document pleiten Kaag en Rutte voor een "vooruitstrevend klimaatbeleid." "De klimaat- en energietransitie is niet alleen noodzakelijk, maar biedt ook een grote kans," schrijven zij op echte Build Back Better-wijze. "Door in te zetten op een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050 werken we aan schone lucht, mooie en gezonde natuur en een sterk bedrijfsleven dat duurzame banen en welvaart oplevert, met oog voor biodiversiteit."
Ook hier dus weer het ene radicaal-linkse hondenfluitje na het andere. En wat betreft de doelen die zij willen bereiken gaan Kaag en de "VVD'er" (hahaha) Rutte verder dan ooit.
"We voeren het Klimaatakkoord uit en borgen met doorgerekende plannen het behalen van de doelstellingen zoals afgesproken in de Klimaatwet," schrijft het losgeslagen koppel. "We verhogen de klimaatdoelen voor 2030, nemen extra maatregelen, en voldoen ten minste aan het doel van de Green Deal van de EU (55%). Dat vraagt een sterke regierol van de overheid en extra inspanningen van alle sectoren."
Ja, dat lees je goed. Rutte kiest er vrijwillig voor om de belachelijke, desastreuze, onbetaalbare, idiote klimaatdoelen van 2030 te verhógen.

Meer, meer, meer immigranten

Wat betreft immigranten hebben Kaag en Rutte heel wat plannen in hun conceptregeerakkoord. "Het migratiebeleid stoelt daarmee op twee pijlers," schrijven ze, "die naast elkaar staan en gelijktijdig en in samenhang uitgevoerd worden: het verbeteren en versterken van legale migratie en parallel het beperken van irreguliere migratie, bestrijden van overlast en misbruik en bevorderen van terugkeer bij onrechtmatig verblijf."
"Vluchtelingen worden gastvrij opgevangen," stellen ze vervolgens. "Mensen die geen recht hebben op werk of een vluchtelingenstatus moeten zo snel mogelijk terug naar hun land van herkomst. We kunnen ons land versterken als we migratie slimmer reguleren, maar ook overlast en onrechtmatig verblijf beperken als we slimmer en crisisbestendig samenwerken. Er wordt bijgedragen aan opvang in de regio."

Het conceptregeerakkoord van Rutte en Kaag is puur D66

Als je dit document leest kun je maar één conclusie trekken: Mark Rutte heeft op enorme schaal kiezersbedrog gepleegd. Het document dat hij samen met Sigrid Kaag heeft geschreven is feitelijk gewoon het verkiezingsprogramma van D66, maar dan net een beetje anders verwoord. Met het programma van de VVD heeft het allemaal echt niets van doen. Niets.
Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!
Wat een huichelaar is die man toch. En het ergste? Je kijkt er steeds weer van op, terwijl je onderhand toch zou moeten weten wat voor leugenachtig vlees je in de kuip hebt.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten