asielzoekers

Invoering van asielquotum en tweestatusstelsel voor asielzoekers komt dichterbij: Juridische chaos en illegaliteit liggen op de loer

Politieknov 05 2023, 14:00
De invoering van een tweestatusstelsel voor asielzoekers in Nederland lijkt dichterbij te komen wanneer de Nederlandse kiezer later deze maand massaal kiest voor een rechts kabinet. Dit beleidsvoorstel, samen met de mogelijke instelling van een asielquotum en het opschorten van Europese asielafspraken in ruil voor nationaal beleid, wordt vaak aangeduid als een 'opt-out' benadering. Aan de andere kant, in het geval van een kabinet aan de linkerzijde van het politieke spectrum, lijken deze veranderingen minder waarschijnlijk.
De verkiezingsprogramma's van tien Nederlandse politieke partijen, waaronder de vijf grootste in de peilingen - VVD, NSC, GroenLinks-PvdA, PVV en BBB - geven blijk van een zekere mate van overeenstemming over de herziening van het asielbeleid.
VVD, NSC, BBB en CDA zijn voorstanders van het herinvoeren van een tweestatusstelsel. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen asielzoekers: degenen die worden vervolgd vanwege politieke opvattingen, geloof of seksuele geaardheid, en degenen die vluchten voor oorlog of geweld. De eerste groep mag altijd asiel aanvragen, terwijl de tweede groep tijdelijk wordt opgevangen en moet terugkeren zodra hun herkomstland als veilig wordt beschouwd.
Dit voorstel roept echter bezorgdheid op over het feit dat asielzoekers die aanvankelijk in de tweede categorie vallen, mogelijk juridische stappen zullen ondernemen om hun status te wijzigen en zo langer verblijf in Nederland te verkrijgen. Hoewel dit voorstel op het eerste gezicht sympathiek lijkt en veel kiezers zal aanspreken, is de praktische uitvoering ervan complex en bestaat de kans dat velen van deze mensen in de illegaliteit belanden.
NSC en BBB hebben duidelijke plannen om het aantal migranten te reguleren. NSC streeft naar een jaarlijks richtgetal van 50.000 migranten, waaronder kenniswerkers, arbeidsmigranten en studiemigranten. BBB daarentegen pleit voor een maximum van 15.000 asielzoekers per jaar. De VVD heeft geen specifiek aantal genoemd, maar benadrukt het doel om de instroom aanzienlijk te verminderen.
Partijen als FVD en de PVV willen een totale asielstop invoeren. Hoewel dit uiteindelijk de beste optie zou kunnen zijn om de druk op de gezondheidszorg en de huizenmarkt in Nederland te verlichten, lijkt de kans op daadwerkelijke uitvoering ervan klein, gezien andere politieke partijen, zoals eerder deze week opnieuw bleek, nog enigszins terughoudend zijn als het gaat om het steunen van bijvoorbeeld Geert Wilders.
FVD-leider Thierry Baudet benadrukte tijdens het NPO-debat van afgelopen vrijdag dat verdragen die momenteel een volledige asielstop in de weg staan, eenvoudigweg kunnen worden opgezegd. Hij weerlegt daarmee de beweringen van verschillende partijen die stellen dat het plan onuitvoerbaar is wat suggereert dat dit standpunt bij de desbetreffende partijen een zekere lafheid weerspiegelt.

Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten