ralf dekker fvd tweede kamer 247

Ralf Dekker en Thierry Baudet dienen Kamervragen in bij Ollongren over wapenleveranties aan Oekraïne: 'Levensgevaarlijk wat er in Oekraïne gebeurt'

Politiekmaa 05 2023, 19:02
Forum voor Democratie maakt zich ernstig zorgen over de belachelijke wapenleveranties van Nederland en andere Westerse landen aan Oekraïne. Er worden 100 gevechtstanks naar dat corrupte oost-Europese land gestuurd om ze te helpen Rusland verder het moeras in te trekken. En mogelijk worden er binnenkort zelfs F16's naar Oekraïne gevlogen. Ralf Dekker en Thierry Baudet vragen zich terecht af: "Wie sluit uit dat straks Nederlandse militairen en dienstplichtigen naar het Oekraïense front worden gestuurd?" Daarom hebben ze Kamervragen gesteld aan de minister van Defensie.
In iets minder dan een jaar tijd leverde Nederland voor maar liefst 1 miljard euro wapens aan Oekraïne. Dat geld had ook gebruikt kunnen worden om Nederlanders tegemoet te komen in de energiekosten of om de inflatie te bestrijden, maar nee. Het grote NAVO-project ging voor. Als je wilt weten hoe significant dat bedrag van 1 miljard is hoef je eigenlijk alleen maar te weten dat ons defensiebudget 12 miljard euro bedraagt. Bijna 10% van dat budget ging dus naar Zelensky en co.
"Het kabinet maakt zich nu op voor leveringen op de lange termijn en kan daarbij niet garanderen dat dat geen effect zal hebben op de slagkracht van het Nederlandse leger," stelt FVD nu over deze geschifte situatie. "Levensgevaarlijk."
Die situatie is nog gevaarlijker én belachelijker omdat helemaal niet duidelijk is of het om geschenken gaat aan Oekraïne of aan leningen. Krijgen we de tanks terug als die straks nog kunnen rijden? En hoe zit dat met die F16's? Of moeten we die straks helemaal opnieuw aanschaffen, ook als er uiteindelijk een paar zijn die niet aan gort zijn geschoten door de Russen?
Sterker nog, Dekker en Baudet leggen zelfs uit dat er "geen duidelijke garantie is voor de bestemming van de wapens." Oekraïne is een extreem corrupt land. Het is nu al het geval dat wapens in handen komen van minder frisse en fruitige figuren... en vervolgens de hele wereld overgaan.
Omdat dit allemaal knettergevaarlijk en volstrekt bezopen is hebben Baudet en Dekker nu Kamervragen gesteld aan de minister van Defensie (dat dit D66'er Kajsa Ollongren is doet mij steeds weer in lachen uitbarsten, maar dat geheel terzijde) én aan de minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA).
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
Vragen van de leden Baudet en Dekker aan de Minister van Defensie en Buitenlandse Zaken over de militaire steun aan Oekraïne
  1. Kunt u een overzicht verstrekken van uitgevoerde, voorgenomen en/of verzochte leveringen van militaire steun aan Oekraïne? Kunt u voor elke afzonderlijke levering aangeven welke procedures, voorwaarden en bedragen hieraan verbonden zijn? Wordt deze steun geschonken, verkocht, uitgeleend of anderszins ter beschikking gesteld? 
  2. Welke overwegingen liggen aan deze leveringen van militaire steun ten grondslag en wie heeft het initiatief tot deze steun genomen? Kunt u uw antwoord toelichten en per levering beantwoorden?
  3. Kunt u voor elke afzonderlijk uitgevoerde, voorgenomen en/of verzochte levering van militaire steun aan Oekraïne aangeven of er sprake is van (mogelijke) onrechtmatigheden, zoals schendingen van het oorlogsrecht, illegale doorverkoop en wanprestaties (zoals het niet terugleveren van materieel)? Indien er sprake is van onrechtmatigheden, kunt u toelichten waaruit deze onrechtmatigheden bestaan, welke bedragen en entiteiten hiermee gemoeid zijn en welke stappen hierop zijn ondernomen?
  4. Kunt u garanderen dat Oekraïne de gemaakte afspraken met betrekking tot de levering van militaire steun nakomt? Zo ja, waarom wel? Zo nee, hoe beoordeelt u dit en hoe gaat u ervoor zorgen dat u deze garantie wel kunt geven?
  5. Kunt u uitsluiten dat de inzet van Nederlandse militairen of dienstplichtigen in de toekomst ook onder de militaire steun aan Oekraïne zal vallen? Kunt u dit toelichten?
  6. Kunt u, conform art. 68 van de Grondwet, inzage geven in alle gegevens en correspondentie verband houdende met de uitgevoerde, voorgenomen en/of verzochte levering van militaire steun aan Oekraïne? Zo nee, waarom niet?
  7. Kunt u in de beantwoording van deze vragen alle militaire steun betrekken die op enigerlei wijze bestemd is voor Oekraïne en hier dus ook doorleveringen via derde partijen in meenemen? Zo nee, waarom niet?
  8. Kunt u deze vragen volledig, afzonderlijk van elkaar en zo spoedig mogelijk  beantwoorden?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten