[Video] Martin Bosma en Thierry Baudet fileren samen de AIVD en het WEF

Politiekjun 22 2023, 17:00
Gisteren was er bij een commissiedebat aandacht voor het knettergekke rapport van de AIVD waarin gewaarschuwd wordt tegen "anti-institutionele" bewegingen, politici, websites en individuen. In dat debat trokken Thierry Baudet (FVD) en Martin Bosma (PVV) samen op om zowel de AIVD als het World Economic Forum samen even te fileren.
In zijn inbreng legde Baudet uit dat het 'anti-institutioneel' argument van de AIVD nergens op slaat. Minderheidsgroepen die met elkaar willen optrekken in een parallelle samenleving zijn extremistisch? Dan was de verzuiling dus radicaal(-rechts). Kritiek hebben op Big Pharma is 'anti-institutioneel' denken? Dan mag je dus niet meer het grote bedrijfsleven controleren, dit terwijl datzelfde grote bedrijfsleven al heel vaak gepakt is nadat het de wet met voeten trad. Big Pharma bedrijven hebben dan ook de hoogste boetes gekregen in de geschiedenis vanwege het bewust achterwege laten van vitale informatie, etc.
Sterker nog, zei Baudet, als je erover nadenkt is 'anti-institutioneel' denken een belangrijke voorwaarde van een gezonde democratie. Alleen totalitaire systemen gedijen wel bij censuur en een gebrek aan wantrouwen ten opzichte van de macht. In een democratie moet dat wantrouwen juist een belangrijke rol spelen. Het staat centraal. Vandaar natuurlijk ook de scheiding der machten en dergelijke

WEF

Toen hij klaar was met zijn inbreng kwam Martin Bosma van de PVV met een vraag die de heren duidelijk een beetje ingespeeld hadden. Want hoewel de andere partijen eerst en vooral willen zwijgen over het World Economic Forum willen FVD en PVV daar juist wél over spreken.
En dus vroeg Bosma aan Baudet wat hij eigenlijk van het WEF vindt, en of hij het ook zo merkwaardig vindt dat het WEF nu beschermd wordt door de AIVD. Dat kritiek op het WEF gezien wordt als extremisme. Wat vindt de heer Baudet daarvan, vroeg Bosma aan de FVD-leider.
"Ja, het is een heel opmerkelijke zin in dit rapport," antwoordde Baudet. "De AIVD onderkent expliciet in dit verslag dat het niet aan haar is om politieke standpunten in te nemen. Toch zie je dat tussen de regels door heel duidelijk een bepaalde positie wordt ingenomen."
Zo stelt de AIVD in het rapport dat het WEF - een club van, voor en door de rijken en machtigen der aarde - de wereld alleen maar "eerlijker verdeeld" opnieuw wil opbouwen na jaren van crises. "Met andere woorden," legde Baudet uit, "het WEF wil een eerlijkere wereld. Het is duidelijk waar de AIVD staat hierin. De AIVD onderschrijft de visie van het World Economic Forum, van de omstreden professor Klaus Schwab en zijn ideeën."
"Hieraan zie je precies hoe politiek gekleurd dit hele rapport is," ging Baudet verder. Want je kan daar natuurlijk een debat over hebben: over de vraag wat het WEF wil, wat de doelen van het WEF zijn, etc. Maar nee. Volgens de AIVD is zelfs het aanzwengelen van dit "anti-institutioneel" en "extremistisch." Het WEF wil een eerlijkere wereld; wij gewone mensen hebben ons daar maar bij neer te leggen.
"Dat past niet bij een democratie en dat past een inlichtingendienst niet," aldus Baudet terecht.

AIVD vs. FVD

En Bosma was nog niet klaar. Hij had nog een vraag en opmerking voor Baudet. Want, zei de PVV'er, als hij dat verlag van de AIVD leest vraagt hij zich af: wat willen die mensen nou eigenlijk? Ze kunnen ook een rapport schrijven over het radicaal-linkse Extinction Rebellion (XR) dat "tegen onze democratie is" en dat onze vrijheid haat. Maar nee, in plaats daarvan moeten mensen het ontgelden die kritisch zijn ten opzichte van "instituten."
"Waarom komen ze op dit moment met zoiets op de proppen? En dan zie ik heel veel dingen die Forum voor Democratie betoogt en ik heb dan het gevoel dat het een gepolitiseerd rapport is richting het eventueel verbieden van Forum voor Democratie. Dat we hier te maken hebben met een zeer politiek rapport."
Help DDS deze moeilijke tijden door te komen. Help ons een vuist te maken tegen de mainstream media én tegen het partijkartel. Strijd zij aan zij met ons. Doneer op BackMe en strijd zij-aan-zij met DDS tegen de globalistische elites.
Baudets reactie hierop was dat dit inderdaad "voor de hand ligt," ook gezien de nieuwe wetgeving die het makkelijker gaat maken voor de staat om politieke partijen die met de mainstream breken illegaal te verklaren.
"De veiligheidsdienst wordt ingezet om een politiek gekleurd rapport te schrijven," zei Baudet, "waarin allerlei standpunten in verband worden gebracht met extremisme, en dat extremisme vervolgens in verband wordt gebracht met een dreiging die overigens ook niet concreet wordt gemaakt..."
Op deze manier legden Bosma en Baudet, van twee verschillende partijen, dus samen op rustige maar bijzonder heldere wijze uit wat de problemen zijn met het AIVD-rapport... en maakten ze ook duidelijk waarom iedereen bijzonder oplettend moet zijn nu "anti-institutioneel denken" opeens wordt weggezet als een "gevaar."
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten