Lampedusa, Schengen, Dublin

Vorige week verging bij het Italiaanse eilandje Lampedusa een schip met illegale landverhuizers. Toeval of niet: vandaag komen de bewindslieden voor immigratie van de EU bijeen voor overleg.

Je moet het ijzer smeden als het heet is. Momentum, daar gaat het om in de politiek. En nergens wordt dat zo goed begrepen als in Brussel. De Europese Commissie zal de tragische gebeurtenissen in de wateren rond het Italiaanse eilandje ongetwijfeld aangrijpen om zijn streven naar bevordering van legale immigratie middels zogenaamde ‘mobiliteitspartnerschappen’ kracht bij te zetten. En voor dat streven bestaat bijval:

We moeten ons met zijn allen opener opstellen en meer inzetten op humaniteit. Europa moet ventielen openen voor een verstandige, geregelde immigratie.

Aldus een oproep van de Beauftrage voor de mensenrechten van de Bondsregering. Het verder opengooien van de poorten van ‘Fort Europa’ om zo de oversteek in wrakke bootjes te stoppen is omstreden. Gezien de demografische druk en de slechte levensomstandigheden in Afrika en het Midden-Oosten is het migratiepotentieel daar praktisch onbeperkt. Maar ergens is een grens aan de opnamecapaciteit van de landen van bestemming, en dus zal je – ook bij een ruimhartiger beleid – toelatingscriteria moeten blijven hanteren. Dat leidt onvermijdelijk tot grote aantallen migratiewilligen die ‘buiten de boot vallen’.

Als het aan de Europese Commissie ligt blijft het niet bij het vergemakkelijken van legale immigratie. Eurocommissaris Malmström gaat nog een stap verder en komt nu met het voorstel om de wrakke bootjes actief op te sporen en te onderscheppen zodat de illegale landverhuizers veilig aan land kunnen worden gezet in de Europese Unie. Dit komt feitelijk neer op het openstellen van de zuidelijke buitengrens.

Maar er is nog een andere brandende kwestie, die nauw met het voorgaande samenhangt. Die betreft de hardnekkige pogingen van de mediterrane landen om, gesteund door het Brusselse establishment, onder de gemaakte afspraken over de opvang van asielzoekers in het Europa zonder binnengrenzen uit te komen.

Dat brengt ons bij Schengen. In een vorig leven was ik betrokken bij ambtelijk overleg – zo’n twintig jaar geleden – over de verwachte immigratiestromen. Daarbij speelde mee de detijds naderende afschaffing, in het kader van het Verdrag van Schengen, van de controles op het personenverkeer aan de binnengrenzen. Zou dat niet leiden tot een grotere stroom van asielzoekers via Zuid-Europa naar Nederland? Dat zou wel meevallen, zo werd beweerd. Immers er was ook sprake van een overeenkomst (Dublin-conventie) in het kader waarvan het land van eerste aankomst die asielzoekers moest opvangen en zonodig terugnemen. Overigens heeft de Dublin-conventie nooit goed gewerkt doordat de bewijslast ligt bij het terugzendende land.

Die Dublin-conventie, daar willen de hardcore ‘Europeanen’ met een beroep op ‘solidariteit’ tussen de lidstaten nu vanaf. De voorzitter van het Europese Parlement Martin Schulz – who else – ziet het zo:

De vluchtelingen moeten in de toekomst eerlijker over de lidstaten worden verdeeld. Ook Duitsland zal meer vluchtelingen moeten opnemen.

Een mooi voorbeeld van factfree politics. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van binnenlandse zaken weet in reactie op de uitlatingen van zijn enthousiaste landgenoot te melden dat Italië het afgelopen jaar 15.000 asielzoekers heeft opgevangen, tegen Duitsland 65.000, en concludeert dan ook dat de oproep van Schulz vanuit Duits perspectief iedere grond mist. Toch valt te vrezen dat het gedram over die ‘eerlijker verdeling’ voorlopig niet van de lucht zal zijn. Zeker niet vandaag in Luxemburg waar de EU-bewindslieden van immigratie voor overleg bijeen zijn.

Het lijkt een patroon in de EU. Zoals de euro werd doorgedrukt met het Stabiliteitspact en de no-bailoutclausule als doekje voor het bloeden, zo is de weg vrijgemaakt voor ‘Schengen’ met ‘Dublin’ en strenge bewaking van de buitengrenzen als middelen om de twijfelaars over de streep te trekken. Het Stabiliteitspact werd al geschonden voordat de inkt goed en wel droog was en de no-bailoutclausule is dood en begraven. Met de Dublin-conventie en de bewaking van de buitengrenzen dreigt het nu dezelfde kant op te gaan.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

14 reacties

 1. Thomasson

  Het is bijna vanzelfsprekend dat de EU gebruikt de “tragische gebeurtenis” in het water rond Lampedusa om zijn streven de natiestaten van Europa (zo snel mogelijk) omver te werpen. De EU grijpt iedere kans om het doel van multiculturele imperium ‘model Sovjet Unie’ te bereiken.
  Echter, als men goed de boel analyseert, ziet men dat de vluchtelingen-tsunami niet uit het niets komt. Het is de moderne “Operatie Barbarosa” van het heden (de codenaam voor de Duitse aanval op de Sovjet-Unie op 22 juni 1941). Het wordt op touw gezet door mondiale islamitische organisaties en Arabische oliestaten. Doel: Europa te overspoelen met “Moslim vluchtelingen”. Zodoende, zou Europa binnen afzienbare tijd van binnen in door de islamitische Sharia worden overgenomen. De vlag van de Kalifaten zal hier binnen twee decennia en zelfs korter wapperen. Men begrijpt dat in Europa de tijden veranderen. De macht van de “Gutmenschen” met rood-groene multiculturele signatuur komt nu langzaam ten einde. Noorwegen, die bijna een onneembare bastion was van politiek-correctheid, is gevallen. Met de val van Noorwegen betekent het dat de poorten gaan binnenkort dicht. In Frankrijk ziet het ook niet zo goed uit. Marine Le Pen ster rijst als een meteoriet. Europa ontwaakt van de gehersenspoelde politiek-correcte slaap en de boel wordt onrustig. Moslem belanghebbers begrijpen dat ze kunnen niet meer op natuurlijke groei van de moslim gemeenschappen rekenen. Dat duurt te lang!. De oorlog in Syrië en andere onrusthaarden in het M.O. en noord Afrika bieden een uitstekende gelegenheid voor de ‘Operatie Takkiya’: Een duivelsplan van het laagste soort dat een mens kan bedenken. Gebruik maken verschoppelingen en het inzetten van oorlogslachtoffers als levende pioenen om een andere oorlog te winnen en b) vals en laag misbruik maken humanitaire gevoelens en barmhartigheid om indringers te laten infiltreren in landen die hulp bieden.

  De islam kent geen menselijkheid en geen barmhartigheid. Het is gebaseerd op codex wrede bloedige wetten van een duivelachtige god die op gelijke voet staat met de goden van de Inka’s of de Indiase godin Cali. Uit deze beginselen kunnen wij begrijpen hoe moslim organisaties- en olielanden financieren met petro-dollars scheepswrakken volgeladen met mensen die de zee kruisen in de richting van Europa. Om de entourage compleet te maken, worden de mensen zonder eten aan boord voor dagen de zee ingestuurd. De Dhimmies zorgen wel voor ze. Als de boot vergaat dan is het jammer! …Er komen nog meer boten!. Nu om de krokodillen tranenmachine van de media beter te laten vloeien, worden de boten volgeladen met vrouwen, kinderen en zelfs peuters. Alles mag aan boord!. Deze mensen hebben hun land verlaten uitsluitend met hun kleren aan hun lijf. Zonder de financiering van islamitische belanghebbers, met tweede agenda, zouden ze niet het geld hebben om de oversteek te maken. Zij zijn bestemd om de quota’s moslims in Europa aan te vullen en de Jihad te bespoedigen.

  De “Gutmenschen” die de EU bevolken verwelkomen de “arme vluchtelingen” met open armen. De BBC maakt een melding dat De Vluchtelingencommissaris voor de EU, Cecilia Malmström, pleit voor een grootschalige Europese zoek- en reddingsactie op de Middellandse Zee om boten met vluchtelingen te onderscheppen. Zie http://nos.nl/artikel/560019-euplan-voor-bootvluchtelingen.html
  Dat vinden de bevelhebbers van “Operatie Takkiya” erg fijn. Het laat de prijs van ‘de beet die de prooi moet vangen’ behoorlijk zakken. Stinkers van het soort Martin Schulz gebruiken een nette juridische terminologie voor de hulp die ze bieden aan de Islamisering van Europa: ‘mobiliteitspartnerschappen’. Ze hebben het niet in de gaten dat er meer sprake is van een vroegere nette terminologie: ‘Endlösung der Europäische Frage’

 2. Jan Van

  Waarvóór vluchten zij dan???

 3. witwas

  Wat is dit nu weer voor persoonlijke aanval? Iedereen reageert op zijn eigen manier, en als de reacties van Jasterke u niet aan staan dan slaat u die toch gewoon over.

  On topic: Laat die vluchtelingen hun asielaanvraag lekker afwachten in het land van herkomst, en als dat niet veilig wordt geacht, in het naastgelegen wel veilige land. Natuurlijk wel voorzien van noodhulp. Stuur ze allemaal per kerende post terug en de stroom droogt vanzelf op. Daarnaast wat actiever speuren naar illegalen, uitzetten en eventuele werkgevers fors beboeten. We zullen moeten kiezen voor open grenzen of voor de verzorgingsstaat, beide tegelijk gaat niet.

 4. maxime

  Het handigste is als Brussel een oud ferry schip op Lampedusa neerlegt.

  De “vluchtelingen” vooral vrouwen en kinderen ( hoe kan het dan dat ik steeds jonge mannen zie ) kunnen douchen, eten en bijkomen en zij zijn de volgende dag gereed om terug te keren.

  Dit hoeft men slecht 3 x te doen. Dan is het afgelopen.

 5. Han Tykjen

  Die “vluchtelingen” zijn voor het allergrootste deel gewone goudzoekers, en in plaats van de sluizen helemaal open te zetten, zou de EU er beter aan doen om een ondoordringbaar mijnenveld op de grens van haar territoriale wateren aan te leggen, met een paar corridors voor het scheepvaartverkeer waar er gecontroleerd kan worden wie of wat er allemaal binnen probeert te komen.

 6. peterdeRuyter

  Kees bakte ze altijd beter,maar is toch failliet gegaan,daar in Den Haag,en Delft moet ik erbij zeggen.

  Je hebt nog niet een duizendste milligram van de vaderlandslievende integriteit van Jasterke

  in het verzuurde politiek correcte lijf zitten.Typisch D’66 vergif.

   

  Ik krijg het warm en koud tegelijk van de feiten en citaten,die in dit stukje worden aangedragen.

  Ik zie,dat Malmström weer wat materiaal voor eigen procesvoering in de toekomst heeft aangedragen,door

  erger te likken ,te verloochenen en de boel te verraden dan welke NSB-er dan ook voor en in de Oorlog.Mevrouw is in de EU geestverwant van Rutte,maar dit terzijde Duidelijk is,dat achter die ambtelijke medelevendheid van de Commissie -en Chris Ostendorff is haar  dienaar – een vals plan en horror filosofie steekt. Die Commissie zit er bij de gratie van  nationale de politici die o.a. u ‘kiest ‘,want de Ruttes,Merkels en Hollandes accepteren deze verdere  facilitering van de  voorbereiding voor een blijvende invasie van ons werelddeel. Anders lag deze waanzin niet ter tafel,er zijn er om minder gedood in de Geschiedenis,moet ik zeggen .Men is bewust op uit het slechtst denkbare soort immigranten (Somaliers b.v.) hierheen te lokken.en de autochtone bevolking kapot te maken en aan de bedelstaf te brengen.Laat vooral het CDA en D’66 groeien hier.KUn je nog heel wat verrijking verwachten.Wordt verdomme eens wakker,met je CDA op 19 zetels !. Nee Kees,blijf jij maar op de Paul Krugerlaan zitten,fijn hé daar?

   

 7. Limburgia

  @Elvi: totale ontwrichting van de samenleving, dat winnen ze ermee…

 8. Bes Tolen

  De meeste immigranten of eventueel hun ouders zijn hier illegaal of als asielzoeker binnen gekomen. Dat gaat al tientallen jaren zo. In Nederland maar evenzo in amdere landen in Europa. Voor mij is al lang duidelijk dat de Europese bevolking geen schijn van kans heeft zich te handhaven. Die is nog van waarde om de economie gaande te houden.

  Al dertig jaar geleden heb ik de grote dagbladen uitvoerig getest op het punt immigratie. Ze bleken alle aan dezelfde regels, die door de overheid waren gesteld te voldoen. Een zogenaamde gentlemenagreement. (Van Agt sprak er over en Terlouw van D66 was de gangmaker.). De kranten hadden allemaal hun centraal aangesteld personeelslid, die de verantwoording had over ”racisme”. Indertijd kende ik de namen van deze functionarissen.  Aanvragen voor  advertenties werden aan deze functionarissen door het personeel voorgelegd als er iets verdachts in stond. De criteria van het agreement staan me niet meer precies voor de geest. Eén was dat er geen artikelen in de krant mochten  worden opgenomen waarin immigranten minder positief werden beschreven; een tweede was dat er artikelen in de krant moesten verschijnen waarin ze juist positief werden beschreven. Alle ingezonden stukken en advertenties moesten beoordeeld worden op racisme. Anti-immigratie werd in het geheel niet geduld. Advertenties werden altijd geweigerd. Bij welke krant ook. Anti-immigratie werd als racistisch aangemerkt. De situatie zal nu niet anders zijn in Nederland en daar buiten. [Een jaar of tien geleden kon uit de beschrijving van werkzaamheden bij de krant Trouw duidelijk worden opgemaakt welke twee vrouwen zich in het bijzonder met de problematiek bezig hielden.]. 

  Het zit niet alleen bij de kranten en de TV fout. Vrijwel overal. Menigeen zal dat hebben begrepen door eigen ervaring. Wat een ergernis.

 9. Machteloze

  Meer asielzoekers binnenhalen betekend meer problemen: onbetaalbare verzorgingsstaat,  meer criminaliteit,  meer islamisering en meer leed aan de grenzen omdat je ze immers niet allemaal kunt toelaten.

  Ieder weldenkend mens ziet dit, toch willen de Europese machthebbers dit. De grote vraag werd hier al eerder gesteld: waarom?

  Het is het een mix van menselijk zwakte, die gek genoeg vooral bij de ‘sterksten’, onze machthebbers dominant is. Het is de vergissing van fout idealisme,  gebaseerd op schuldgevoel over  (een geschiedenis van) vermeende blanke superioriteit gevoed door WWII trauma’s. Én het is ordinaire machtswellust,  want deze idealen gingen er jaren in als koek.

  Geholpen door de media, die volgens exact dezelfde principes werkt, was (is!) het makkelijk politiek scoren met sentimentele manipulaties. Gooi er maar een voorbeeld in van menselijk leed, manipuleer vervolgens zaken als oorzaak en gevolg, en bingo, daar is het succes,  de macht. 

  Dit werkt op alle niveaus volgens hetzelfde, zichzelf bekrachtigende, principe. Het is de eenvoudige actievoerder die status en erkenning krijgt. Het is de advocaat die zijn naam vestigd en zijn carrière waarborgt, het is de journalist die laat zien over het juiste morele kompas te beschikken en daarmee zijn carrière vooruit help, het is de zakenman die laat zien uit het goede hout te zijn gesneden en zo zijn geld verdient en het is natuurlijk de politicus in zijn zucht naar succes en macht. 

  Het is de menselijke zwakte van hebzucht die in beginsel goede idealen telkens weer inzet voor eigen gewin. Het zijn de ‘sterken’ die de sluwheid en meedogenloosheid hebben dit te doen. 

  Omdat dit kwaad zo diep is geworteld is het zo lastig te stoppen. Goede ontmaskerende en verklarende informatie is nodig, maar omdat de journalistiek deel van het probleem is gaat dit zo lastig.

  Misschien vormt zich nu een kritische massa rond Geert Wilders waardoor het socialistische beest kan worden bestreden.  Om dan ongetwijfeld weer te verzanden in nieuwe problemen. Het is onze natuur..

 10. JPJ

  Als ik uw reactie lees moet ik denken aan de scene uit de film de Matrix waar Keanu Reeves de keus krijgt tussen een rode en een blauwe pil. Blauw = de waarheid gaan zien en Rood = terug naar de trance waarin hij tot dan toe had geleefd en de werkelijkheid vergeten (kleuren zijn misschien niet juist, maar wel toepasselijk). Hij koos voor Rood en redde de mensheid. Als je een paar weken DDS commentaren volgt begin je te denken dat je een blauwe pil hebt ingenomen. Nu is het wachten totdat er een Keanu Reeves opstaat ….

 11. keesuitdenhaag

  Het wachten is weer op zo’n walgelijk stom rijmpje.

 12. Limburgia

  Positief puntje: bij het NOS-journaal werd laatst niet gesproken over ‘vluchtelingen’ maar over, jawel: ‘gelukszoekers’!!
  Een doorbraak!

 13. Elvi

  De grote vraag is en blijft, waarom doet Brussel dit. Wat winnen ze hiermee?

 14. Henri

  Wat een minderwaardige, nihilistische  reactie, keesuitdenhaag. 

   

  Intussen begrijp ik, dat onze uitgeklede en financieel graatmagere strijdkrachten wat boten en vliegtuigen gesprokkeld hebben om die arme bootvluchtelingen humanitaire hulp te bieden. Die vluchtelingen hebben grof betaald aan mensensmokkelaars, keiharde criminelen zijn dat, om na het vernietigen van de eigen identiteitspapieren massaal met wrakke bootjes het zelfgekozen risico van de overtocht naar de vleespotten van de EU aan te gaan. En als dat dan mis gaat, mag die schuldbewuste EU deze zielige goudzoekers voeden, laven en van onderdak voorzien. Waarom worden deze lieden niet gewoon terug gebracht naar de kust van Noord Afrika? Ze wisten toch ook hoe ze daar moesten geraken, dan weten ze ook hoe ze terug naar huis moeten om aldaar de locale dicatator te ontdoen van de miljarden aan achterover gedrukte OSW miljoenen/miljarden. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.