Joodse diaspora organisaties keren zich tegen AfD

800px-Alternative-fuer-Deutschland-Logo-2013.svg
Foto: Het logo van Alternative für Deutschland. Bron: Wikimedia Commons

Der Spiegel meldt dat joodse diaspora organisatie in Duitsland zich hebben verenigd in een verklaring tegen de partij Alternative für Deutschland (AfD), die als een gevaar voor het joodse leven in Duitsland wordt gezien. De oprichting van een joodse sub-vereniging binnen de AfD, de Bundesvereinigung der Juden, lijkt directe aanleiding voor het afgeven van een verklaring: AfD – keine Alternative für Juden! Maar de verklaring noemt ook andere punten van kritiek.

Rode draad in de verklaring is het idee dat de partij AfD een aantal aspecten in zich meedraagt waardoor het leven als jood in Duitsland onmogelijk wordt. Allereerst zou er binnen de partij sprake zijn van antisemitische denkbeelden. In welke mate hier precies sprake van is, is niet bekend, maar er zijn zeker incidenten te noemen die deze uitspraak ondersteunen. Ook de beelden die tijdens demonstraties in Chemnitz zijn gemaakt vormen voldoende aanleiding om te worden genoemd in de verklaring.

Deze beelden dienen als visueel bewijs van extremistische gedachtepatronen binnen de partij. Het partijbestuur van de AfD stelt echter dat de partij garant staat voor het joodse leven en met de oprichting van de nieuwe sub-vereniging lijkt zij inderdaad een joods mandaat te krijgen. Maar deze steun wordt dus nu fel bekritiseerd door de grootste diaspora organisaties in Duitsland.

Verder hebben de organisaties kritiek op het verkiezingsprogramma van de AfD. In het programma wordt gesproken over een verbod op mannenbesnijdenis. Ook een algeheel verbod op traditionele slachtmethoden wordt als een ergernis in het partijprogramma gezien. Zo vinden de organisaties dat een verbod op ritueel slachten het leven van joden in Duitsland lastig maakt, vooral voor hen die altijd kosher willen eten.

 

 

 

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reageer

53 reacties

 1.   

  Volgens mij is de Islam een grotere bedreiging voor de Joden. Maar als je besnijdenissen en ritueel slachten belangrijker vindt dan de veiligheid kun je deze stellingname nemen.

 2.   

  Alexander Gauland noemde het Nazi-verleden, waarin meer dan een miljoen Joden zijn uitgemoordt, een “vogelpoepje” in de Duitse geschiedenis. Hocke keerde zich tegen het Holocaustmonument in Berlijn. In Chemnitz brachten AfD-demonstranten de verboden Hitlergroet. En tegelijkertijd roepen dat men voor de belangen van Joden opkomt?

  Logisch dat de vrreniging van Joden binnen die partij op verzet stuit van Joden in Duitsland.

 3.   

  Vorige week werd bekend dat er Joden de ‘Juden in der AfD’ hebben opgericht.
  Geen nieuws kennelijk (wel in de Welt trouwens)
  Wel deze diaspora kul

  Overigens zijn Joden net mensen.
  Je hebt Joden die zich met lijf en leden verzetten tegen de islamisten, tegen de middeleeuwen. Dit zijn de helden.
  En je hebt Joodse islam-apoleten in de politiek die al decennialang de grenzen van Europa wagenwijd openzetten en pal staan voor de islamisering van Europa ondanks dat elke Joodse instelling bewaakt moet worden, Joden en masse Europa verlaten en/of de wijken uit getreiterd. En dan zwijg ik nog over de antisemitische en religieuze moordpartijen waarvan de dader zonder uitzondering islamisten zijn binnengelaten door ondermeer Joden in de politiek.
  Zie Job Cohen en kornuiten.
  Zelfs Esther Voet is nog steeds een grote fan van de PvdA.
  Tsja

  Dus je hebt de organisatie ‘Juden in der AFD’ die de Joodse gemeenschap wil beschermen tegen de terroristen die door deze diaspora-organisaties onbekommerd binnen worden gelaten.

  1.   

   Kun je islamisering eens aan mij uitleggen? Waar dat exact gebeurd behalve achterbuurten met mensen die totaal geen invloed hebben. I

   1.   

    “Kun je islamisering eens aan mij uitleggen?”

    Is er sprake van islamisering in Europa en in Nederland?

    “Islamisering of islamificatie is het proces van de omvorming van een samenleving naar de islamitische religie, cultuur en wetgeving.”

    1.   

     Ja, en dat proces is feitelijk niet gaande en die islamisering is ook weinig meer dan een rare hersenschim van islamofoben.

     1.   

      “Ja, en dat proces is feitelijk niet gaande en die islamisering is ook weinig meer dan een rare hersenschim van islamofoben.”

      Mooi, dan kan ik mijn eerdere mail met vragen aan jouw voorleggen:

      In 1951 kwamen zeventig gezinnen van islamitische Molukse militairen naar Nederland. 67 jaar later, zijn er ongeveer een miljoen moslims in Nederland.

      – 1) Is het aantal moslims in Nederland sinds 1951 toe- of afgenomen?
      – 2) Denk jij dat met de toename van het aantal moslims in een land ook de invloed van islam toeneemt?
      – 3) Wat zien we in landen waar de islam preferent en het uitgangspunt is?
      – 4) Verhoudt de islam zich uitsluitend tot religie of vinden zien we de islamitische principes ook terug in het juridische, het militaire, het economische en het maatschappelijke?
      – 5) Wat zijn volgens jou islamofoben en waar blijkt dat uit?

     2.   

      Toegenomen, door klassiek liberale economische voorspoed en de christelijke drang om mannelijke hormonen te beteugelen door gezinshereniging.

      Daarna doorgeschoten medemenselijkheid van links om op te komen voor de achtergestelden.

      Overigens stel je alle vragen vanuit je islamofobe invalshoek. We kunnen net zo goed beginnen over de 2.000.000 autochtone tokkies die ons land verpesten.

     3.   

      Het aantal moslims is in Nederland toegenomen maar er is van islamisering pas sprake als onze cultuur en rechtsstaat inhoudelijk verandert door islamitische invloeden Daarvan is geen enkele sprake.

     4.   

      “…2.000.000 autochtone tokkies….”

      Met Blue Monday is duidelijk geen rustige discussie over standpunten mogelijk. Het beste is dan ook maar niet meer op hem reageren.

     5.   

      @Ernst & Maandag:

      Probeer het nog eens, je mag gebruik maken van de cijfertjes zodat je niet hoeft te ‘kersen pikken’

      – 1) Is het aantal moslims in Nederland sinds 1951 toe- of afgenomen?
      – 2) Denk jij dat met de toename van het aantal moslims in een land ook de invloed van islam toeneemt?
      – 3) Wat zien we in landen waar de islam preferent en het uitgangspunt is?
      – 4) Verhoudt de islam zich uitsluitend tot religie of vinden zien we de islamitische principes ook terug in het juridische, het militaire, het economische en het maatschappelijke?
      – 5) Wat zijn volgens jou islamofoben en waar blijkt dat uit?

      Dus:

      1) Ja of nee
      2) toe- of afneemt?
      3) We zien…?
      4) De islam verhoudt zich uitsluitend wel/niet tot…?
      5) Eigen uitleg over het begrip ‘islamofoob’ en waaruit dat blijkt

     6.   

      Kwispel: De rechtstaat is wel degelijk aan het veranderen onder invloed van islamisering. Onlangs nog werd een Afghaanse moslimmigrant opvallend mild behandeld bij een verkrachtingszaak. En cultureel zijn de veranderingen al wat langer gaande. Nudistenstranden zijn bijna nergens meer. Portretten worden gekuist, zelfs die van beroemde kunstenaars. In de kamer en grote steden heeft de islampolitiek zijn intrede gedaan. En zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen. Maar dan moet je wel je oogkleppen weghalen!

     7.   

      Viertel
      En aan wie ligt dat? Aan moslims of Nederlanders?

     8.   

      Aytas, uit meerdere onderzoeken blijkt dat moslims moeite hebben met integreren, sterk aan hun eigen cultuur blijven vasthouden en die ook trachten af te dwingen aan de Nederlandse cultuur. Lees de voorbeelden nog eens die Viertel geeft.

      Indonesie was zestig jaar geleden nog grotendeels boeddhistisch, nu is het voor 95% islamitisch. Overal waar moslims een kritieke grens overschrijden zullen zij hun cultuur en religie willen laten overheersen. Die opdracht staat ook in de koran.

      Volgens demografisch onderzoek is binnen twee generaties de meerderheid van de Nederlandse bevolking van oorspronkelijk allochtone afkomst. Dan gaat het net zoals in Indonesie. De vraag is of dat gewenst is.

     9.   

      @4tel: “De rechtstaat is wel degelijk aan het veranderen onder invloed van islamisering.”

      Het is je vast opgevallen dat Ernst zijn zetten herhaald. Natuurlijk is allang aangetoond dat het proces van de islamisering van ons land in volle vaart gaande is. Wat Ernst doet is het domweg ontkennen, met de nadruk op dom! Wat hij daar vervolgens aan toevoegt, en dat doet hij vaker als het hem aan argumenten ontbreekt en als hij geconfronteerd wordt met de voor hem pijnlijke feiten en waarheden, is dat hij degene die hebben aangetoond dat er sprake is van islamisering beschuldigd van islamofobie en het hebben/volgen van een hersenschim.

      De aandachtige en kritische lezer heeft dit principe natuurlijk allang doorzien, en ook jou kan het niet zijn ontgaan want ik acht jou tot een van de betere en scherpere debaters.

      Natuurlijk is het proces van islamisering van ons land beslist wél in volle gang, de overheid draagt daar zelfs haar steentje toe bij door bijvoorbeeld moskeeën van flinke sommen subsidie te voorzien. Ook is er hier geen sprake van een rare hersenschim, er is hooguit sprake van de exponering van de diepere islamitische mondiale drijfveren en van islamkritiek. Deze kritiek wordt door islamisten en islampleitbezorgers, waar ik Ernst en Aytas ook toe reken, steevast weggezet als islamfobie.

     10.   

      De voorbeelden die Viertel noemt kan ik onmogelijk zien als bewijs van islamisering. U ziet spoken.

     11.   

      - “De voorbeelden die Viertel noemt kan ik onmogelijk zien als bewijs van islamisering”

      Je zegt het goed Ernst, jij ziet het niet. Er is echter meermalen en veelvuldig aangetoond dat het proces van islamisering in volle gang is.

      – “U ziet spoken.”

      Dat soort uitspraken doe je altijd als het jou aan argumenten ontbreekt en je geconfronteerd wordt met feiten en waarheden.

     12.   

      “Ja, en dat proces is feitelijk niet gaande en die islamisering is ook weinig meer dan een rare hersenschim van islamofoben.”

      Vertel dat eens tegen Asia Bibi, zij leeft in een land waar de islam regeert.

      “De moeder van vier kinderen zou denigrerende opmerkingen hebben gemaakt over de profeet Mohammed na een ruzie over drinkwater met een moslima uit haar dorp. Bibi heeft dat altijd ontkend en zegt dat ze valselijk is beschuldigd. In 2010 kreeg ze van een lagere rechtbank als eerste vrouw de doodstraf volgens de blasfemiewet in het hoofdzakelijk islamitische land. De zaak veroorzaakte internationaal ophef.”

      Bron: Telegraaf 8 okt. 2018

   2.   

    @Aytas: In 1951 kwamen zeventig gezinnen van islamitische Molukse militairen naar Nederland. 67 jaar later, zijn er ongeveer een miljoen moslims in Nederland.

    – 1) Is het aantal moslims in Nederland sinds 1951 toe- of afgenomen?
    – 2) Denk jij dat met de toename van het aantal moslims in een land ook de invloed van islam toeneemt?
    – 3) Wat zien we in landen waar de islam preferent en het uitgangspunt is?
    – 4) Verhoudt de islam zich uitsluitend tot religie of vinden zien we de islamitische principes ook terug in het juridische, het militaire, het economische en het maatschappelijke?

    1.   

     Baaz, ik denk dat je niet op een antwoord van Aytas hoeft te rekenen. Het lijkt er op dat ze iets roept en vervolgens hard weg rent. Vooral als je met feitelijke vragen komt, zoals jij doet.

     Aytas denkt waarschijnlijk slecht na over de dingen die ze in haar reacties plempt.

     1.   

      “Baaz, ik denk dat je niet op een antwoord van Aytas hoeft te rekenen.”

      Ik denk dat je gelijk heb beste Holland. En het is mij de afgelopen tijd opgevallen dat dit meestal het geval is wanneer ik vragen stel. Vreemd, want ik stel 4 eenvoudige vragen die volgens mij niet ingewikkeld zijn. Ik begrijp natuurlijk wel dat de antwoorden niet echt gelegen komen, voor linksaffers, islampleitbezorgers en islamisten zijn de antwoorden zelfs confronterend, zoals de meeste feiten en waarheden dat zijn. Daarom zijn feiten en waarheden de grootste vijanden van islam en linksaffers.

      Het ontkennen van die feiten en waarheden heeft geen zin dus geeft men gewoon geen antwoord op mijn vragen. Hoewel ik hier en daar nog wel eens een opmerking tegenkom als ‘dé islam bestaat niet’ of ‘islamisering is een hersenschim’.

      Helaas blijven de vragen die ik stel naar aanleiding van zulke opmerkingen altijd onbeantwoord, dat geeft aan met wie we in gesprek zijn.

    2.   

     Baaz
     Ik zie islamisering als dominantie vestigingen, daarom verwijs ik naar een paar achterbuurten waar mensen zonder invloed wonen.

     Ik vind bepaalde aspecten binnen de islam ongewenst maar ik zie in Nederland weinig van deze aspecten.

     1) dat het aantal moslims toeneemt wil niet zeggen dat er sprake is van islamisering lijkt mij.
     2)ik denk dat die invloed nogal meevalt tenzij je in achterbuurt woont.
     3)ik vind wat in andere landen gebeurd met islam niet zo belangrijk, het aantal moslims is hier veel te klein om zo’n invloed te krijgen, geloof ook niet dat de Nederlandse bevolking dat toestaat en terecht.
     4)geldt voor iedere religie, zie jodendom Israël, daarom vind ik scheiding kerk en staat belangrijk, bescherming andersdenkenden moeten beschermd worden.

     1.   

      @Aytas: Bedankt dat je de moeite hebt genomen om mijn vragen te beantwoorden. Ik zet mij opmerkingen er cursief achter.

      1) dat het aantal moslims toeneemt wil niet zeggen dat er sprake is van islamisering lijkt mij. Hier had dus ja moeten staan

      2)ik denk dat die invloed nogal meevalt tenzij je in achterbuurt woont. Hier had dus ja moeten staan

      3)ik vind wat in andere landen gebeurd met islam niet zo belangrijk, het aantal moslims is hier veel te klein om zo’n invloed te krijgen, geloof ook niet dat de Nederlandse bevolking dat toestaat en terecht. Je geeft in feite geen antwoord, de vraag is echter simpel: “Wat zien we in andere landen waar islam preferent en het uitgangspunt is?”

      4)geldt voor iedere religie, zie jodendom Israël, daarom vind ik scheiding kerk en staat belangrijk, bescherming andersdenkenden moeten beschermd worden. Je geeft geen antwoord! Wat je wel doet, en dat herhaal je voortdurend (net als Ernst) is dat je alles op één hoop gooit. De vraagstelling betreft de islam en binnen islam bestaat bovendien geen scheiding van kerk/moskee/geloof en staat.

      Nog een keer Ayatas en geef nu gewoon eens antwoord op mijn vragen:

      – 1) Is het aantal moslims in Nederland sinds 1951 toe- of afgenomen?
      – 2) Denk jij dat met de toename van het aantal moslims in een land ook de invloed van islam toeneemt?
      – 3) Wat zien we in landen waar de islam preferent en het uitgangspunt is?
      – 4) Verhoudt de islam zich uitsluitend tot religie of vinden zien we de islamitische principes ook terug in het juridische, het militaire, het economische en het maatschappelijke?
      – 5) Wat zijn volgens jou islamofoben en waar blijkt dat uit?

  2.   

   Onjuist dombo….de joden hadden het na de islam in Spanje veel slechter.
   Gelukkig konden velen naar Nederland vluchten.

   Met idioten zoals jou waren ze gewoon door de katholieken en hitsige burgerij afgemaakt.

   1.   

    “..dombo… en …idioten…”

    Mag ik Blue Monday op het nieuwe huisreglement wijzen waarin schelden niet meer is toegestaan?

   2.   

    @Maandag: “(…) de joden hadden het na de islam in Spanje veel slechter.”

    Wie krijgt/heeft het dan wel beter nadat de islam aan invloed toeneemt? Kun je mij ook voorbeelden geven van landen waar mensen het beter krijgen nadat de invloed van islam toeneemt?

 4.   

  Stomverbaasd ben ik door deze actie van de Joodse diaspora organisaties. Welke dat dan zijn blijft overigens duister: Google levert geen resultaten dienaangaande.

  Dat je je als Joodse organisaties niet verzet tegen de islamisering van Duitsland en wel verzet tegen de AfD die die islamisering wil tegengaan, gaat mijn pet te boven. Een allemaal vanwege mannenbesnijdenis en kosher slachten? Ik geloof er niks van.

  1.   

   Echt? Wat als je al heel veel familie verloren bent wegens vervolging en je ziet de overlap tussen extreem rechts en afd?

   Enig verstand en je bent weg.

   1.   

    Die overlap tussen extreemrechts en de AfD is er niet. Die bestaat alleen in de ogen van politiek correct denkende kuddedieren die alles slikken wat de media hen voorschotelen. De AfD is rechts en tegen de islamisering van Duitsland. Dat is voldoende in de ogen van het linkse journaille om te labelen en demoniseren.

    1.   

     Ijscoman
     Die overlap is er wel kijk naar de uitspraken waar je op gewezen bent. Zo kun je ook salafisme bagatelliseren.

     1.   

      “kijk naar de uitspraken waar je op gewezen bent.”

      Welke uitspraken? Toen ik vroeg naar die uitspraken kon niemand ze geven. Waar zijn die uitspraken van IJscoman?

     2.   

      Twee domme uitspraken bepalen niet de volledige inhoud van een partij Aytas, dat zou je toch moeten weten. Alle politieke partijen maken zich daar op hun tijd aan schuldig, of hebben ‘foute’ mensen aan boord.

      Het CDA had een partijvoorzitter die in de oorlog lid van de Germaanse SS was geweest. En dat was bij de hele top van de partij bekend. Toch zal niemand durven beweren dat het CDA een nazi-partij is.

      Kijk eens wat verder dan alleen naar datgene wat de mainstream media je voorschotelen en vorm je eigen mening.

     3.   

      Willem Aantjes heeft nooit de uitspraken gedaan zoals Hocke en Gauland deden en is bovendien meteen uit het CDA gedonderd. Deze vergelijking raakt kant noch wal.

     4.   

      CDA = CDA-fractie.

     5.   

      Excuus, opgestapt.

      Is Gauland al opgestapt uit de Bondsdag?

  2.   

   Uit het Reformatorisch Dagblad:

   Binnen de Joodse gemeenschap wordt vol onbegrip gereageerd over de oprichting van de nieuwe vereniging. De Joodse gemeente in Offenbach, vlak bij Wiesbaden, is niet blij, zegt voorzitter Alfred Jacoby tegen de krant. Volgens hem is het voornemen absurd, omdat AfD-leider Alexander Gauland onlangs nog Hitler en het nationaalsocialisme bagatelliseerde als „een hoopje vogelpoep in de Duitse geschiedenis.”

   Ook herinnert hij aan de Thüringse AfD-fractieleider Björn Höcke, die het Holocaustmonument in Berlijn hekelde. Verder heeft het volgens hem AfD-demonstranten onlangs in Chemnitz en Köthen niet gestoord dat naast hen neonazi’s openlijk de verboden Hitlergroet brachten. „Deze mensen laten zich in met iets wat voor Joden onmogelijk is.”

   Uiteraard komt AfD bij populistisch rechts met de Nazi-uitspraken weg. Net als die lui van Fidesz, die graaien en graaien totdat er niets meer is om te graaien en schaamteloos ondemocratisch zijn. Trump komt ook met zijn leugenachtigheid weg.

   Bij de Joodse gemeenschap komt AfD niet weg.

   1.   

    Guus, je blijft twee dingen herhalen en en herhalen, herhalen en uitkauwen. Wat Gauland heeft gezegd is erg dom: de holocaust moet je op geen enkele wijze bagatelliseren. Maar in het perspectief van de geschiedenis is het wel waar. Wie herinnert zich de vele andere massamoorden in de geschiedenis nog?

    Björn Höcke is een al te onstuimige rechtsbuiten die in een lange redevoering een verkeerde opmerking maakte. Dat neonazi’s de Hitlergroet brachten valt buiten de verantwoordelijkheid van AfD. Ook Wilders is dat overkomen.

    De AfD is ondertussen de tweede partij van Duitsland geworden. Dat betekent dat een groot gedeelte van de bevolking het met de standpunten van de AfD eens is. En nu niet gaan Godwinnen dat dat onder Hitler ook zo was. En nee, de moslims zijn ook niet de nieuwe Joden. Maar dat de Europese zelfmoord moet stoppen, onderschrijf ik ook van harte.

    1.   

     IJscoman praat het openlijke nazisme in de AfD feitelijk goed. Dat zou hij niet moeten doen.

     1.   

      Waar doet hij dat en kun je dat staven met een citaat?

     2.   

      De AfD vertoont geen openlijk nazisme. Dat is een demoniseringslabel van Ernst en dat weet hij zelf ook heel goed. Dit zelfde etiket plakt hij ook graag op de PVV zonder het hard te kunnen maken.

      Kortom, roeptoeter Quispel is ook weer ontwaakt.

     3.   

      “Kortom, roeptoeter Quispel is ook weer ontwaakt.”

      Klopt want er komt geen antwoord op mijn vraag, dat kan ook niet want dat antwoord is er niet. :)

    2.   

     IJscoman geeft toe dat Gauland iets heel doms heeft gezegd en dat men de Holocaust niet kan bagatelliseren.

     Ik denk dat de Joodse gemeenschap het met u eens is en zich derhalve heeft afgekeerd van deze lieden, die allesbehalve zuiver op de graat zijn.

 5.   

  Een dolfijn is niet kosjer eten, dus ben ik wel blij dat joden alleen kosjer vlees eten.En hoop dat ALICE WEIDEL de toekomstige bonskanzelier wordt van Duitsland

 6.   

  De grote fout die de AfD maakt is dat ze Gauland en Höcke niet per direct uit de partij gooien. Daarmee wordt een verkeerd beeld gevormd, en beeldvorming is alles. Je kunt van alles beweren en uitleggen, maar met dat soort lieden in je partij ga je het niet redden, punt. Dat ze dat maar niet schijnen te begrijpen is mij een groot raadsel. Alice Weidel zou veel krachtiger op moeten treden, maar misschien heeft ze nog niet voldoende macht binnen die partij vergaard om maatregelen te nemen. Mensen zoals Gauland en Höcke kunnen het echt bederven voor die partij, net zoals een tijdje geleden Ramautarsing een bedreiging vormde voor het voortbestaan van het FvD.

  1.   

   Ik vrees dat ze die figuren niet uit de partij gooien omdat ze het fundamenteel niet oneens zijn met deze neonazi’s en ook beseffen dat ze electoraal de stemmen van nazi’s nodig hebben.

 7.   

  De reaguurders hebben het niet meer…maar blijkbaar vindt men hier in zijn algemeenheid dat de belangen van de joden maar een”vogelpoepje” zijn in de strijd tegen de islam.

  Het blijft ook gewoon extreem rechts tuig hier.

 8.   

  Bij AfD riekt het naar anti semitisme zoals ook bij de alt right beweging waar Baudet warm voor loopt. Bij dergelijke partijen is voor Joden geen plaats. Een paar namen in dat circuit: Jared Taylor Verder opvallend: Baudet noemt de Fransman Julien Rochedy een ‘goede vriend.’ Rochedy heeft een lange carrière binnen het radicaal rechtse Front National. Hier zal toch niet een enkele Jood zich thuis voelen?

 9.   

  Stel; je bent een (neo)nazie (nationaal-socialist), ben je dan gelijk een anti-semitist? Of heeft AH hiervoor gezorgd. De oude Duitse nazies waren tegen joden omdat AH dat de hele dagen rondbazuinde. De oorsprong van het Nationaal Socialisme ligt toch echt anders. Natuurlijk is het wel zo gezien de geschiedenis dat deze link snel gelegd is. Mijn punt is dat de AFD veel ongure types aantrekt, met name antisemitische neo nazies. Simpelweg omdat er voor hun niets anders te stemmen valt. Ook hadden ze inderdaad Gauland en Hocke eruit moeten gooien. Dit maakt de partij wel verdacht.

 10.   

  @IJscoman, ik zal u even bijsturen mbt het boeddhisme in Indonesië. >>
  Boeddhisme in Indonesië
  Het boeddhisme in Indonesië was tot en met de 15e eeuw een belangrijke religie op Sumatra en Java. Hierna overheerste de islam. Tegenwoordig is het boeddhisme in beperkte mate weer terug, vooral in Jakarta.<< Dus niet zoals u monter beweert tot voor 60 jr terug… De tijd vliegt.

  1.   

   “Hierna overheerste de islam.”

   Verschrikkelijk! Brrrrr.

 11.   

  Gelukkig is niet alles fel Alt-rechts in Duitsland. Af en toe correspondeer ik met iemand in Halle, Duitsland. Dit stad in het oost, was de geboorte plaats van de companist Handel. Halle heeft een Handel conservatorium, en oratorium vereniging. Die regelmatig oratoriums van Handel uitvoeren. Vorige jaar hadden ze de oratorium SAUL van Handel uitgevoerd in de Grote Kerk. En de vereniging uitnodigde een aantal neo-nazi griezels te komen, met alleen een belofte: dat zij rustig zouden blijven in de kerk, en geen problemen veroorzaken tijdens het concert. Er gebeurde wel iets wonderbaarlijks tijdens dit concert: met de dodenmars van koning Saul, die heel mooi gespeeld werd door het barok orkest, was er geen droge oog in dit grote kerk.
  Het wonderlijk gebeurde nadat het even stil was nadat dit heel mooie mars werd gespeeld: een van de Alt-rechts neo-nazi kerels staande op en zij “nog een keer”
  tegen het orkest! En dan speelde het orkest de Saul mars nog een keer, met daarna een staande ovatie van de hele publiek in de kerk! Na het concert vroeg deze kei-harde griezels of zij mogen nog een keer komen voor een zo’n geweldige concert.
  De politie en een aantal vertegenwoordigers van de koor en orkest leden, gingen akoord zolang dat er geen problemen zouden worden veroorzaakt. Conclusie: misschien hebben een aantal van deze domme Alt-rechts wezens genoeg gehad van hun haat campanjes tegen de Bijbel en van zowel Joden als Christenen. Wellicht weten die rare wezens dat zij een intelligente vreedzaam religie niet kunnen vernietigen. De Christelijke geloof ging verder, maar de basis is nog steeds de Oude Testament van de eerste Joden. Eigenlijk zijn alle christenen gewoon kinderen van het oude testament.
  Misschien hebben die domme neo-nazi wezens rondom Halle dit ontdekt? Wat waren die lui ooit geworden zonder onze westerse beschaving die gebaseerd is op zowel de oude als de nieuwe testament?

  1.   

   Zie het zo: Een ijscoman is man, maar niet iedere man is een ijscoman.

 12.   

  In het zuiden van Spanje, denk aan Andalusië (el Andalus) en Murcia (betekent land van Moren), had je vanouds Puniërs wonen, afstammelingen van Feniciërs, die er zo immigreerden 1000 tot 1200 jaar voor christus vervolgens gemengd met nog meer oorspronkelijke bevolking. Deze laatstgenoemde groep was van eerder afkomstig uit Noord Afrika. Puniërs woonden er ook in Noord Afrika, die er zo 1200 jaar voor christus zijn gekomen. De Puniërs hadden de baalsgodsdienst. Hieruit was het jodendom een gemoderniseerde uitloper en later was de baalgodsdienst de belangrijkste basis voor de islam.
  In Spanje leefden van elkaar geografisch gescheiden volken, die van heel verschillende oorsprong waren.
  In de vijftiende eeuw zijn de meeste joden en islamieten overgegaan naar het christendom. De bedenker van de overgang was het Vaticaan. De overgang vond onder begunstiging plaats. De elite uit de zogeheten conversos kregen hoge adellijke titels, vooraanstaande plaatsen in bankwezen, e.d. Slechts een minderheid en met name in Portugal bleef joods. Van de islamieten ging een deel naar Noord Afrika.
  Lieden als Alva en De Medina, die in Nederland oorlog voerden (de Tachtigjarige Oorlog), waren uit families van joodse afkomst.

Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!