Pieter Grinwis

'Leg de handel in stikstofuitstoot-rechten aan banden' - ChristenUnie wil milde bijsturing van stikstofbeleid

Politiekmrt 11 2023, 9:00
De ChristenUnie is niet blij met de (op handen zijnde) handel in stikstofrechten. De Gelderse ChristenUnie-lijsttrekker Dirk Vreugdenhil en Tweede Kamerlid Pieter Grinwis hebben namelijk becijferd dat de misplaatste rekenmethode die gebruikt wordt voor stikstof kan leiden tot 200 keer meer uitstoot. "Op deze manier schaden we de natuur alleen nog maar meer, terwijl de overheid de grip op stikstofuitstoot volledig verliest," aldus Vreugdenhil. "Daarom moeten we de stikstofhandel nu echt snel aan banden leggen," voegt Grinwis toe.
De heren geven aan dat het rekenmodel Aerius alleen maar rekening houdt met stikstofuitstoot tot 25 kilometer van de bron. Maar dat is, zeggen zij, onzinnig omdat hierdoor slechts een klein deel van de uitstoot daadwerkelijk gemeten wordt. "Afhankelijk van het type stikstof - ammoniak of stikstofoxiden - weten we dat slechts 15 tot 30% van de stikstofuitstoot binnen 25 kilometer neerslaat op de bodem," legt Grinwis uit. "Door niet naar de totale uitstoot te kijken kan een eigenaar van een stikstofvergunning grote hoeveelheden extra stikstof uitstoten, met name als ammoniak van de boerderij wordt ingeruild voor de stikstofoxiden van de fabriek, de weg of het vliegveld. Je kunt op je vingers natellen dat de rechter binnenkort door deze praktijk een streep gaat zetten."
Daarnaast vindt Grinwis het onzinnig dat er een ware handel in dit soort rechten is. Deze handel gaat onder meer ten koste van boeren en komt ten goede van extreemgrote bedrijven. "Nu geldt puur het recht van de sterkste: wie heeft de diepste zakken? Schiphol en Rijkswaterstaat grissen zo stikstof weg voor de neus van PAS-melders en boerenfamiliebedrijven, van wie de toekomst op het spel staat," zegt hij dan ook.
"In onze provincie kan je relatief veel stikstof kopen voor weinig geld. Rijkswaterstaat en Schiphol kennen het trucje al: je koopt stikstof in Gelderland en blaast deze in andere provincies weer de lucht in," voegt Vreugdenhil toe. "Op deze manier voorzie ik dat wij een nieuwe mijnbouwregio worden voor stikstof."
"We willen de stikstofhandel aan banden leggen. De overheid moet regie pakken en zorgen dat de natuur écht verbetert," zegt Grinwis dan ook.
Natuurlijk zijn er partijen die de situatie geanalyseerd hebben en die tot de conclusie zijn gekomen dat het hele fundament van de zogenaamde 'stikstofcrisis' erg wankel is. Zo vernielde Thierry Baudet eerder het héle stikstofbeleid van het kabinet door er fijntjes op te wijzen dat meer stikstof niet slecht is voor de natuur an sich, maar alleen voor bepaalde natuur. Die bepaalde natuur wordt dan automatisch vervangen door ándere natuur; natuur die beter bij de hogere stikstofuitstoot past.
"[D]it gaat dus niet over verslechtering of verdwijning van de natuur," aldus Baudet in de Tweede Kamer. "Het gaat over verandering van de natuur; verandering die botst met de in Europa afgesproken monumentale status van natuurgebieden in ons land. Verandering, niet verslechtering."
Daarnaast zei Baudet dat voorspellingen van 'experts' over de impact van een hogere stikstofuitstoot onvolledig of zelfs onjuist bleken te zijn. "Ze voorspelden dat het bodemleven op de boerderij, volgens de modellen die nu gebruikt worden om het hele boerenleven te hervormen, veel minder divers zou zijn omdat stikstof daar veel hoger was," zei de FVD-leider. "Maar wat bleek? Op die boerderij waar 17 keer te veel stikstof was volgens de modellen, daar bleken juist meer verschillende soorten in de grond te zitten, en ook nog eens in grotere aantallen. Dus die grond was er veel béter aan toe. Het was een veel vruchtbaardere grond."
Steun DDS op BackMe: alleen via uw maandelijks of eenmalige gift kunnen we de website draaiende houden en het mediakartel aanpakken. Deze steun is keihard nodig in deze zware economische tijden.
De conclusie van de onderzoekers in kwestie was dat het onduidelijk is in welke mate een hoge stikstofuitstoot een negatief effect heeft op de natuur. De ChristenUnie legt die link wél... maar de onderzoekers zelf durfden dat geheel niet de concluderen.
Hoe dan ook, de ChristenUnie wil dus dat de stikstofhandel aan banden wordt gelegd en deelt de visie van de overige kartelpartijen dat een hogere stikstofuitstoot per definitie slecht is. Daarbij nemen ze het enigszins op voor kleinere bedrijven en individuen die door deze handel de verdrukking in worden geholpen, terwijl de grote bedrijven met invloed in Den Haag kunnen doen en laten wat ze willen.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten