CarolinevanderPlas2020

Caroline van der Plas (BBB) schrikt zich rot dat partijkartel boeren wil vernietigen

Politiekjun 04 2022, 10:32
BoerBurgerBeweging-voorvrouw Caroline van der Plas is geschrokken van uitgelekte informatie waaruit blijkt dat het kabinet de boerenstand kapot wil maken in naam van stikstofbestrijding. "Het 'stikstofprobleem' is een ZELF gecreëerd probleem. Boeren zijn het afvoerputje," vindt Van der Plas.
Deze week werd er informatie gelekt over wat het kabinet van plan is met boeren. Of nou ja, hoe het "de stikstofuitstoot" wil terugbrengen rond wat het beschouwt als natuurgebieden of als gebieden waar de uitstoot zogenaamd te hoog is (of waar de natuur hoegenaamd 'in gevaar' is). Het komt erop neer dat het kabinet de uitstoot van stikstof met 70% tot 80% omlaag wil brengen in gebieden waar 'de natuur het zwaar heeft.' In sommige gevallen willen de Haagse gekken het zelfs met 100% naar beneden brengen (wat betekent: geen enkele vorm van menselijke activiteiten in die regio).

Caroline van der Plas is woedend

BoerBurgerBeweging-leider Caroline van der Plas is geschrokken van die informatie. Want het betekent natuurlijk dat de boerenstand die gebieden uitgejaagd kan worden. Dat is immers de enige manier om dit soort geschifte doelen te bereiken.
"Kabinet ligt op ramkoers met NL door onze boeren en tuinders in de etalage te zetten en weg te jagen. Woningbouw lijkt voornaamste reden om tandje erbij te zetten om boeren massaal uit te kopen. Ik wil dat #Stikstofdebat, dat al was aangevraagd, met SPOED in de Kamer houden," schrijft Van der Plas op Twitter.
"Vandaag dus aanvraag om #stikstofdebat zo snel mogelijk op de agenda te zetten. Kabinet heeft zichzelf in #stikstofpuinhoop gewurmd en laat tienduizenden boeren bloeden voor de eigen onkunde. Het 'stikstofprobleem' is een ZELF gecreëerd probleem. Boeren zijn het afvoerputje."

Verkeerde cijfers

En trouwens, zegt ze, de cijfers waarop het kabinet zich baseert zijn verkeerd. "PBL stelt dat 80% NL stikstofgevoelige natuurgebieden in goede of verbetere staat is (fig 1). En dat KDW's (de mate van stikstofneerslag op natuur) te scherp zijn. Duingebied heeft bv hoge neerslag #stikstof (fig 2), maar instandhouding natuur is positief tot stabiel," aldus Van der Plas. "Ook betreft het hier cijfers tot en met 2018. Hoe het nu zou zijn, is de vraag. Immers, sinds 2018 zijn er 200.000 runderen minder, anderhalf miljoen varkens minder en 8 miljoen kippen minder. Wordt hier ook mee gerekend', of blijft @minlnv oude data gebruiken?"
"Boeren hebben al vaak gedragen en onderbouwde voorstellen gedaan voor realistische reducties die zowel boeren, de natuur als de rest van de economie vooruit helpen. Maar er wordt NIKS meegedaan. Nulkommanul," gaat ze verbaasd verder. "De emissiereductiedoelen (70-80%) zijn zó belachelijk en onrealistisch hoog dat grootschalige kaalslag op het platteland komt als boeren worden uitgekocht. BBB sluit zich bij LTO aan in oproep aan provincies om stevig in verzet te gaan tegen deze onmogelijke Haagse dictaten."

Het echte doel

Natuurlijk is er één klein probleem: zelfs Van der Plas gaat een beetje mee in dat gezeur over stikstofreductie. Wat zij en de boeren moeten zeggen is dat er geen stikstofprobleem is in Nederland en als dat er wel was, dat maatregelen in ons land alleen geen fluit helpen. Er is helemaal geen reden om de stikstof terug te brengen. Sterker nog, stikstof is niet slecht, maar goed voor het planten- en bomenleven, en dat is natuurlijk weer goed voor dieren. Er wordt geroepen dat het desalniettemin 'opwarming van de aarde' veroorzaakt. Misschien. Maar voorlopig zorgt het óók voor meer groen
Het hele uitgangspunt is dus verkeerd. En dat is niet zo gek. Het gaat het partijkartel namelijk niet om 'stikstof', 'natuurbehoud' of 'klimaatverandering,' maar om het nastreven van grote, internationale politieke doelen. Ze willen globalisering doorzetten. Sommige landen moeten zich specialiseren in productie, andere landen in diensten, andere landen in agricultuur, etc. Een land dat van de globalisten 'diensten' en high tech als expertise moet ontwikkelen mag geen agricultuur meer doen... wat de reden is dat Nederland het haasje is op dit gebied en waarom alle boeren weggepest dan wel uitgekocht gaan worden.
En ja, dit betekent dat Nederland straks bijna geheel afhankelijk wordt van andere landen voor haar voedselvoorziening.
Goed nieuws! DDS heeft nu een eigen app voor iPhone en iPad, en voor Android-toestellen. Download de app gratis en voor niets in de AppStore of in Google Play voor Android, en blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Oh, en als je de app hebt gedownload, laat dan even een 5-sterren recensie achter alsjeblieft. Dat is enorm belangrijk!
Als Van der Plas en de boeren het partijkartel willen verslaan op dit punt moeten ze het héle uitgangspunt over 'het stikstofprobleem' verwerpen. Er moeten geen "compromissen" gesloten worden. Want elk compromis is voor de groene globalisten alleen maar een stap in de richting van een Nederland zónder boerenstand. Ze houden niet op tot dat doel bereikt is - en tot Nederland veranderd is in ´één grote high tech stad waar alle burgers leven, omringd door wat natuur waar menselijk leven en menselijke activiteiten verboden zijn.
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten